Sunteți pe pagina 1din 27

#STAUACASĂ

ROMÂNIA #StăAcasă
CREDINȚE COLECTIVE ȘI RELIGIOZITATE

21 – 24 Martie 2020
METODOLOGIE

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1553 subiecți 18+

Tipul eșantionului: Simplu aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,5%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 21, 23-24 martie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră cât de des...? 5

Foarte des Destul de des


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vă gândiți la sensul și la scopul vieții 27% 43% 19% 6% 3%2%

Simțiți că viața nu are rost 5% 8% 19% 15% 50% 4%

Vă gândiți la moarte 6% 9% 21% 21% 43% 1%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră cât de des...? 6

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Dumneavoastră cât de des...?
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Foarte des 27% 28% 23% 25% 32% 30% 31% 26% 20% 25% 30% 24% 29% 29%
Destul de des 42% 45% 45% 51% 44% 30% 34% 48% 52% 45% 42% 45% 43% 43%
[Vă gândiți la Rar 21% 16% 22% 15% 17% 21% 20% 17% 19% 20% 17% 21% 19% 13%
sensul și la scopul
vieții] Foarte rar 7% 5% 9% 6% 4% 6% 8% 5% 6% 6% 6% 8% 5% 6%
Niciodată 2% 4% 1% 2% 2% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 3%
Nu știu/ Nu răspund 1% 3% 0% 1% 0% 7% 4% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 6%
Foarte des 4% 6% 2% 3% 6% 8% 6% 5% 1% 4% 5% 5% 3% 8%
Destul de des 7% 9% 7% 7% 9% 10% 11% 7% 4% 6% 11% 6% 8% 11%
[Simțiți că viața Rar 18% 20% 26% 15% 15% 19% 26% 15% 11% 20% 18% 18% 20% 15%
nu are rost] Foarte rar 15% 16% 19% 16% 14% 12% 15% 15% 17% 16% 15% 13% 17% 14%
Niciodată 55% 45% 46% 57% 52% 41% 34% 56% 67% 51% 48% 53% 48% 48%
Nu știu/ Nu răspund 2% 5% 0% 2% 3% 10% 7% 2% 0% 3% 4% 4% 3% 4%
Foarte des 4% 8% 2% 3% 7% 14% 11% 3% 2% 4% 8% 5% 4% 12%
Destul de des 5% 12% 5% 9% 8% 14% 11% 7% 9% 9% 8% 9% 8% 11%
[Vă gândiți la Rar 18% 23% 20% 17% 22% 27% 22% 19% 22% 19% 23% 18% 23% 22%
moarte] Foarte rar 24% 17% 31% 19% 17% 13% 18% 20% 31% 25% 15% 24% 21% 14%
Niciodată 48% 38% 42% 51% 44% 30% 35% 50% 36% 42% 43% 44% 43% 38%
Nu știu/ Nu răspund 2% 1% 0% 1% 2% 3% 3% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 3%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Sunteți de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații? 7

Acord Dezacord Nu știu/ Nu răspund


0% 20% 40% 60% 80% 100%

În fecare om există bine și rău 98% 2%

Moartea este un lucru natural 95% 4%1%

Trebuie să profiți din plin de viață 94% 5%1%

Viața este plină de sens, deoarece


88% 11% 1%
există Dumnezeu
Moartea are un rost dacă crezi în
73% 21% 6%
Dumnezeu
Tristețea are un rost dacă crezi în
58% 37% 5%
Dumnezeu

Viața nu are sens 15% 83% 2%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Sunteți de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații? 8

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Sunteți de acord sau în dezacord cu rezidență
următoarele afirmații? Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Acord 83% 93% 74% 91% 92% 97% 89% 90% 80% 83% 94% 87% 89% 89%
[Viața este plină
de sens, deoarece Dezacord 16% 6% 24% 7% 7% 2% 10% 9% 18% 15% 5% 11% 10% 10%
există Dumnezeu]
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Acord 95% 94% 94% 95% 93% 96% 94% 95% 93% 93% 96% 92% 95% 97%
[Trebuie să profiți
Dezacord 4% 5% 6% 4% 6% 3% 5% 4% 6% 6% 3% 6% 4% 2%
din plin de viață]
Nu știu/ Nu răspund 0% 2% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0%

Acord 68% 78% 65% 76% 76% 75% 79% 73% 60% 67% 79% 73% 73% 72%
[Moartea are un
rost dacă crezi în Dezacord 25% 16% 32% 18% 17% 14% 16% 19% 35% 26% 15% 21% 21% 21%
Dumnezeu]
Nu știu/ Nu răspund 7% 6% 3% 6% 7% 11% 5% 8% 5% 7% 6% 6% 6% 7%

Acord 94% 96% 95% 97% 96% 92% 92% 97% 98% 96% 94% 98% 93% 95%
[Moartea este un
Dezacord 5% 2% 5% 2% 3% 5% 6% 2% 2% 4% 4% 1% 5% 5%
lucru natural]
Nu știu/ Nu răspund 0% 2% 0% 1% 1% 3% 2% 1% 0% 0% 2% 1% 2% 0%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Sunteți de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații? 9

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
Sunteți de acord sau în dezacord cu rezidență
următoarele afirmații? Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Acord 54% 62% 47% 61% 59% 66% 66% 57% 41% 52% 65% 58% 57% 61%
[Tristețea are un
rost dacă crezi în Dezacord 41% 33% 50% 33% 35% 29% 29% 37% 55% 42% 31% 37% 38% 34%
Dumnezeu]
Nu știu/ Nu răspund 5% 5% 4% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 6% 4% 5% 5% 6%

Acord 12% 18% 14% 11% 16% 22% 25% 11% 5% 12% 19% 18% 13% 15%
[Viața nu are
Dezacord 87% 79% 86% 87% 83% 72% 72% 87% 94% 87% 78% 81% 85% 81%
sens]
Nu știu/ Nu răspund 1% 3% 0% 2% 1% 6% 4% 2% 0% 2% 3% 1% 2% 4%

Acord 97% 99% 99% 97% 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% 97% 98% 99%
[În fecare om
Dezacord 2% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
există bine și rău]
Nu știu/ Nu răspund 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră credeți în...? 10

Da Nu Nu știu/ Nu răspund
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dumnezeu 92% 7% 1%

Că există suflet 88% 9% 3%

Păcat 85% 14% 1%

Îngeri 77% 20% 3%

Rai 70% 24% 6%

Iad 55% 38% 7%

Viața după moarte 53% 35% 12%

Diavol 49% 47% 4%

Telepatie 45% 48% 7%

Învierea morților 44% 48% 8%

Reîncarnare 21% 69% 10%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră credeți în...? 11

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Dumneavoastră credeți în...?
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 88% 95% 82% 95% 94% 96% 92% 93% 87% 88% 96% 90% 93% 92%
[Dumnezeu] Nu 11% 4% 17% 4% 5% 3% 8% 6% 11% 11% 3% 9% 6% 7%
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Da 45% 61% 50% 52% 58% 54% 58% 51% 47% 49% 58% 58% 47% 58%
[Viața după
Nu 44% 26% 43% 35% 33% 26% 27% 37% 44% 38% 30% 29% 41% 31%
moarte]
Nu știu/ Nu răspund 11% 13% 7% 13% 10% 21% 15% 11% 9% 12% 12% 13% 12% 11%
Da 84% 91% 87% 87% 89% 88% 89% 87% 86% 87% 88% 90% 85% 90%
[Că există suflet] Nu 14% 5% 13% 9% 8% 6% 7% 11% 11% 11% 8% 8% 11% 8%
Nu știu/ Nu răspund 2% 4% 0% 4% 3% 6% 4% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 2%
Da 49% 61% 56% 52% 59% 54% 65% 51% 44% 51% 60% 61% 50% 58%
[Iad] Nu 44% 31% 42% 38% 35% 34% 27% 41% 50% 41% 33% 35% 42% 33%
Nu știu/ Nu răspund 6% 8% 2% 9% 7% 12% 7% 8% 6% 8% 7% 5% 8% 10%
Da 64% 76% 64% 69% 75% 74% 76% 71% 54% 65% 76% 71% 69% 72%
[Rai] Nu 31% 17% 34% 22% 20% 17% 17% 23% 40% 29% 18% 25% 24% 20%
Nu știu/ Nu răspund 6% 7% 2% 9% 5% 10% 6% 6% 6% 7% 6% 5% 7% 7%
Da 80% 90% 76% 85% 88% 93% 89% 85% 77% 81% 91% 86% 83% 89%
[Păcat] Nu 19% 9% 24% 12% 10% 6% 11% 13% 21% 18% 8% 13% 15% 11%
Nu știu/ Nu răspund 1% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 0%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră credeți în...? 12

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Dumneavoastră credeți în...?
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 37% 53% 38% 40% 56% 49% 38% 47% 58% 45% 45% 45% 48% 39%
[Telepatie] Nu 58% 38% 60% 52% 39% 35% 50% 48% 39% 50% 44% 48% 46% 50%
Nu știu/ Nu răspund 5% 9% 2% 8% 5% 16% 13% 5% 3% 5% 11% 7% 6% 11%
Da 19% 23% 23% 21% 22% 17% 22% 21% 20% 20% 23% 20% 22% 21%
[Reîncarnare] Nu 73% 65% 72% 70% 68% 65% 64% 72% 73% 72% 66% 69% 70% 67%
Nu știu/ Nu răspund 8% 12% 5% 9% 10% 18% 14% 7% 7% 9% 11% 11% 8% 11%
Da 67% 87% 70% 74% 81% 85% 84% 76% 65% 73% 82% 77% 77% 77%
[Îngeri] Nu 29% 11% 28% 21% 17% 12% 15% 21% 31% 25% 14% 20% 20% 20%
Nu știu/ Nu răspund 4% 2% 1% 5% 2% 3% 2% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 2%
Da 45% 53% 52% 45% 51% 49% 53% 46% 50% 47% 52% 53% 45% 50%
[Diavol] Nu 51% 43% 47% 49% 46% 47% 45% 49% 46% 50% 45% 43% 51% 46%
Nu știu/ Nu răspund 3% 4% 1% 5% 3% 4% 1% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
Da 37% 51% 37% 44% 46% 50% 51% 42% 34% 37% 52% 51% 37% 48%
[Învierea morților] Nu 56% 39% 61% 46% 46% 34% 40% 50% 60% 54% 40% 41% 55% 43%
Nu știu/ Nu răspund 6% 10% 1% 9% 8% 16% 9% 8% 6% 8% 8% 8% 8% 9%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cât de important este Dumnezeu în viața dumneavoastră? 13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Foarte important 67%

Destul de important 21%

Destul de puțin important 5%

Deloc important 5%

Nu știu/ Nu răspund 2%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cât de important este Dumnezeu în viața dumneavoastră? 14

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Foarte important 56% 77% 53% 64% 74% 80% 77% 65% 47% 57% 78% 64% 67% 71%
Destul de
26% 16% 25% 23% 18% 15% 11% 24% 33% 26% 14% 21% 22% 17%
Cât de important important
este Dumnezeu în Destul de puțin
8% 2% 9% 6% 4% 1% 4% 4% 10% 8% 2% 7% 4% 3%
viața important
dumneavoastră?
Deloc important 8% 3% 13% 4% 3% 2% 7% 4% 8% 8% 3% 6% 5% 7%
Nu știu/ Nu
2% 2% 1% 4% 2% 2% 1% 4% 1% 2% 2% 2% 3% 2%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Cât de des aveți momente în care vă rugați? 15

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

De mai multe ori pe zi 27%

Zilnic 37%

De câteva ori pe săptămână 12%

De câteva ori pe lună 5%

De câteva ori pe an 3%

Mai rar 9%

Niciodată 4%

Nu știu/ Nu răspund 2%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ce măsură ați spune că v-a ajutat rugăciunea de-a lungul vieții? 16

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

În foarte mare măsură 36%

În mare măsură 44%

În mică măsură 9%

În foarte mică măsură/ Deloc 7%

Nu știu/Nu răspund 4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În ce măsură ați spune că v-a ajutat rugăciunea de-a lungul vieții? 17

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
În foarte mare
27% 44% 26% 40% 40% 38% 38% 36% 30% 29% 43% 38% 34% 34%
măsură
În mare măsură 45% 43% 46% 36% 47% 49% 45% 43% 42% 45% 42% 42% 44% 47%
În ce măsură ați
spune că v-a
În mică măsură 12% 6% 13% 10% 5% 6% 9% 8% 11% 11% 6% 9% 10% 7%
ajutat rugăciunea
de-a lungul vieții? În foarte mică
11% 4% 13% 8% 5% 2% 5% 7% 13% 10% 4% 8% 7% 8%
măsură/ Deloc
Nu știu/Nu
5% 4% 2% 7% 3% 5% 2% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 4%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În această perioadă, v-ați rugat lui Dumnezeu mai mult, la fel sau mai puțin
18
decât în mod obișnuit?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mai mult 28%

La fel 62%

Mai puțin 5%

Nu știu/ Nu răspund 4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


În această perioadă, v-ați rugat lui Dumnezeu mai mult, la fel sau mai puțin
19
decât în mod obișnuit?

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
În această Mai mult 21% 35% 16% 24% 33% 44% 33% 27% 20% 25% 33% 29% 27% 29%
perioadă, v-ați
rugat lui La fel 66% 59% 71% 65% 59% 52% 59% 63% 70% 64% 61% 60% 63% 65%
Dumnezeu mai
mult, la fel sau Mai puțin 8% 3% 10% 5% 3% 2% 7% 4% 4% 7% 4% 7% 5% 4%
mai puțin decât în
Nu știu/ Nu
mod obișnuit? 5% 2% 3% 6% 4% 2% 1% 6% 5% 5% 3% 4% 5% 2%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați mers la biserică în ultimele 7 zile? 20

Nu știu/ Nu răspund
2% Da
12%

Nu
86%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați mers la biserică în ultimele 7 zile? 21

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 10% 15% 10% 12% 14% 14% 15% 11% 10% 11% 14% 11% 11% 19%
Ați mers la
biserică în Nu 87% 83% 89% 84% 84% 85% 85% 85% 89% 86% 84% 87% 86% 80%
ultimele 7 zile?
Nu știu/ Nu
3% 2% 2% 4% 2% 1% 0% 4% 1% 3% 2% 2% 3% 1%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați fost la slujba de duminică sau în afara acestei slujbe? 22

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%


Întrebare filtrată. Baza de calcul: 12% care
spun că au fost la biserică în ultimele 7 zile

Doar la slujba de duminică 43%

Doar în afara slujbei de duminică 36%

Atât la slujba de duminică, cât și în alte


17%
contexte

Nu știu/ Nu răspund 4%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați discutat cu un preot sau duhovnic despre ce se întâmplă acum în lume? 23

Nu știu/ Nu răspund
2% Da
14%

Nu
84%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Ați discutat cu un preot sau duhovnic despre ce se întâmplă acum în lume? 24

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Ați discutat cu un Da 16% 12% 12% 15% 16% 13% 17% 12% 11% 10% 18% 15% 12% 17%
preot sau
duhovnic despre Nu 82% 86% 87% 81% 81% 86% 83% 83% 88% 87% 80% 83% 85% 82%
ce se întâmplă
Nu știu/ Nu
acum în lume? 3% 2% 1% 4% 2% 1% 0% 4% 1% 3% 2% 2% 3% 1%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră țineți postul Paștelui? 25

Nu știu/ Nu răspund
2%

Da
27%

Nu
71%

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


Dumneavoastră țineți postul Paștelui? 26

Mediul de
Gen Vârsta Școlaritate Regiunea
rezidență
Trans.
M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă Urban Rural Sud Mold.
+ Ban.
Da 24% 30% 14% 26% 30% 41% 33% 25% 19% 19% 36% 31% 17% 42%
Dumneavoastră
țineți postul Nu 74% 68% 85% 70% 68% 58% 67% 71% 79% 78% 62% 67% 80% 56%
Paștelui?
Nu știu/ Nu
3% 2% 2% 4% 2% 1% 0% 4% 1% 3% 2% 2% 3% 1%
răspund

ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020


ROMÂNIA #STĂACASĂ - 21 – 24 Martie 2020