Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrare de Laborator nr.

Studiul încărcării și descărcării condensatorului


Scopul Determinarea constantei de timp a circuitului pentru încărcarea și descărcarea
lucrării: condensatorului.
Aparate și Condensator, voltmetru, fire de conexiune, sursă de curent continuu (max 12V)
materiale potențiometru, cronometru
necesare:

Considerații teoretice
Principiul încărcării unui condensator printr-o rezistență de la o sursă de alimentare este explicat în felul
următor. La aplicarea sursei de alimentare prin circuit se stabilește un curent de valoare mare care încarcă
condensatorul în timp. Încărcarea condensatorului determină creșterea tensiunii de la bornele sale, creștere care
determină scăderea continuă a curentului de încărcare pe măsură ce condensatorul se încarcă. După un timp infinit de
lung tensiunea de la bornele condensatorului ajunge la valoarea sursei de alimentare. Descărcarea condensatorului pe
o rezistență este procesul invers încărcării. Astfel, dacă conectăm o rezistență la bornele condensatorului, acesta va
genera un curent datorită tensiunii de la bornele lui. Curentul electric ce va trece prin rezistență va
genera căldură. Deci, energia acumulată de condensator se va transforma în căldură. Odată cu
recombinarea sarcinii de pe plăcile condensatorului, scade tensiunea de pee le, iar odată cu
scăderea tensiunii începe să scadă și curentul curentul care va curge prin rezistență. Astfel,
curentul va descrește exponențial cu timpul, va tinde asimptotic către către valoarea zero. Dacă
considerăm circuitul din figură, din legea lui Kirchhoff pentru ochiul de circuit avem:

U C U R  U 0 , (1)
q dq
UC  U R  iR  R
unde U 0 - tensiunea de la bornele generatorului, C - tensiunea de pe condensator, dt - căderea
de tensiune pe rezistența electrică. Dacă luăm derivata după timp de la ecuația (1), putem obține:
d 2q 1 dq
 0
dt RC dt (2)
Soluția acestei ecuații diferențiale poate fi prezentată sub forma:
q  c1  c2et /  (3)
sau
q
UC   a1  a2et / 
C (4)
unde c1 și c2 sunt constante de integrare care se determină din condițiile inițiale. Prin  a fost notată constanta de
timp   RC . La încărcare, vom considera inițial condensatorul este descărcat, adică C U (0)  0 , sau a1  a2  0 , iar
t / 
din ecuația (1) a1  a2e  a2et /   U 0 , de unde găsim
U C  U 0(1  et /  ) (4)
Pentru studiul descărcării condensatorului, se poate utiliza același circuit, prin excluderea generatorului, astfel, vom
avea:
U C U R  0 , (5)
Dacă utilizăm expresiile pentru tensiunea pe condensator și rezistență, obținem:
q 1 dq
 0
C R dt (6)
Soluția acestei ecuații diferențiale poate fi prezentată sub forma:
q
UC   aet / 
C (7)
unde   RC . Dacă considerăm condensatorul inițial încărcat, U C (0)  U 0 , atunci
q
UC   U 0et / 
C (8)
Expresiile (4) și (8) descriu procesul de încărcare și respective descărcare a
condensatorului. Pentru determinarea constantei de timp  , după datele,
experimentale, se va construe graficul dependenței f (t )  ln(U C / U 0) -dependență
liniară, panta căreia este invers proporțională cu constanta de timp.
Eroarea accidentală pentru constanta de timp poate fi estimată din grafic, după pantele
dreptelor ce trec prin punctele care se abat cel mai mult de la graficul trasat.
   ctg 2  ctg1  / 2
(9)
Pentru determinarea capacității condensatorului este suficient să cunpaștem valoarea rezistenței. Astfel


C 
R (10)

Eroarea pentru determinarea capacității condensatorului poate fi determinată din relația

C  R
 
C  R (10)
Lucrare practică. Studiul descărcării condensatorului
Modul de lucru (studiul descărcării unui condensator):
1. Încărcați condensatorul prin conectarea directă a acestuia la bornele unui generator de curent continuu. Așteptați
câteva secunde pentru încărcarea acestuia.
2. Setați multimetru pentru măsurarea tensiunii. Cuplați multimetru la bornele generatorului. Porniți cronometrul.
3. La fiecare 5s notați în tabel tensiunea indicată de voltmetru.
4. Completați tabelul de mai jos:
t ,s 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

UC 14.98 14.25 13.57 12.87 12.26 11.67 11.11 10.58 10.04 9.56 9.10 8.61 8.20 7.82 7,49 7.04 6.76 6.43

0 - - - -0.2 - - - -0.4 - - - - - - - - -
U  0.049 0.098 0.151 0.249 0.298 0.347 0.449 0.498 0.553 0.602 0.65 0.693 0.755 0.795 0.845
ln  c 
U0 
U 
f (t)  ln  c 
5. Construiți graficul dependenței U C (t ) și  U 0  (pe hârtie milimetrică).

6. Determinați din grafic constanta de timp  .


Exemple de calcul:

Rezultat final:
  (______  ______) s  %

Concluzii:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Întrebări:
1. Care este sensul fizic al constantei de timp  la încărcarea sau descărcarea unui condensator?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Specificați de ce este necesară rezistență și capacitate electrică mare?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Specificați cum influiențează valoarea rezistenței asupra erorii determinării constantei de timp 
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lucrare practică. Studiul încărcării condensatorului
Modul de lucru (studiul descărcării unui condensator):
1. Descărcați condensatorul prin scurtcircuitarea bornelor acestuia. Așteptați câteva secunde pentru
descărcarea lui.
2. Pregătiți instalația conform figurii. Pe rol de rezistor veți utiliza un multimetru setat pentru
măsurarea tensiunii la limita 20V.
3. Setați al doilea multimetru pentru măsurarea tensiunii la limita 20V. Cuplați multimetru la bornele
condensatorului. Porniți cronometrul.
U
4. La fiecare 2.5s notați în tabel tensiunea indicată de voltmetru. Notați tensiunea maximă 0 până la care s-a
încărcat condensatorul.
5. Completați tabelul de mai jos:
t ,s 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5

UC , V 0 0.78 1.58 2.3 2.64 3.06 3.5 3.91 4.32 4.75 5.12 5.38 5.75 5.95 5.99 6.14 6.26 6.4 6. 6.58
5
0 - - - - - - - -0.96 - - - - - - - - - - -
U
ln(1  c ) 0.118 0.255 0.3 0.473 0.574 0.6 0.817 1.134 1.314 1.463 1.722 1.897 1.935 2.096 2.247 2.456 2.6 2.813
U0 98 93 39

Uc
f (t)  ln(1  )
6. Construiți graficul dependenței U C (t ) și U 0 (pe hârtie milimetrică).

7. Determinați din grafic constanta de timp  .


R   2,15  0, 01 M 
8. Determinați valoarea capacității condensatorului, dacă
Exemple de calcul:

Rezultat final:
  (______  ______) s  %
C  (______  ______)  F C  %

Concluzii:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Întrebări:
1. Care este sensul fizic al constantei de timp  la descărcarea unui condensator?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Demonstrați formula de calcul pentru eroare (10)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Arătați cum va varia tensiunea la bornele rezistorului R în funcție de timp? Dar curentul prin el?
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc, V Uc
t, s v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v1
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5 0.78 0.98 1.07 1.39 1.81 0.88 1.02 1.23 1.60 0.94 1.15 1.43 1.36 1.24 1
5.0 1.58 1.98 2.17 2.40 2.40 1.78 2.07 2.29 2.40 1.91 2.18 2.32 2.19 2.08 2
7.5 2.30 2.88 3.16 3.48 3.83 2.59 3.02 3.32 3.65 2.78 3.17 3.49 3.30 3.15 2
10.0 2.64 3.50 3.85 4.30 4.30 3.07 3.68 4.08 4.30 3.33 3.88 4.15 3.89 3.68 3
12.5 3.06 3.83 4.21 4.68 4.68 3.44 4.02 4.44 4.68 3.70 4.24 4.52 4.27 4.05 3
15.0 3.50 4.38 4.81 5.40 5.40 3.94 4.59 5.11 5.40 4.23 4.86 5.20 4.91 4.64 4
17.5 3.91 4.89 5.38 5.91 6.51 4.40 5.13 5.65 6.21 4.73 5.39 5.93 5.61 5.35 5
20.0 4.32 5.40 5.94 6.53 7.19 4.86 5.67 6.24 6.86 5.22 5.96 6.55 6.19 5.91 5
22.5 4.75 5.94 6.53 7.18 7.50 5.34 6.23 6.86 7.34 5.74 6.55 7.07 6.68 6.36 6
25.0 5.12 6.40 7.04 7.84 8.20 5.76 6.72 7.44 8.02 6.19 7.09 7.69 7.27 6.89 6
27.5 5.38 6.73 7.40 8.14 8.95 6.05 7.06 7.77 8.54 6.50 7.42 8.16 7.71 7.35 6
30.0 5.75 7.19 7.91 8.70 9.57 6.47 7.55 8.30 9.13 6.95 7.93 8.72 8.24 7.86 7
32.5 5.95 7.44 8.18 9.00 9.80 6.69 7.81 8.59 9.40 7.19 8.21 8.99 8.50 8.10 7
35.0 5.99 7.49 8.24 9.06 10.08 6.74 7.86 8.65 9.57 7.24 8.26 9.13 8.63 8.23 7
37.5 6.14 7.68 8.44 9.29 10.22 6.91 8.06 8.86 9.75 7.42 8.47 9.32 8.80 8.40 7
40.0 6.26 7.83 8.61 9.47 10.42 7.04 8.22 9.04 9.94 7.56 8.63 9.50 8.97 8.56 8
10.1
42.5 6.40 8.00 8.80 9.68 10.65 7.20 8.40 9.24 6 7.73 8.83 9.71 9.18 8.75 8
10.3
45.0 6.50 8.13 8.94 9.83 10.81 7.31 8.53 9.38 2 7.85 8.97 9.86 9.32 8.89 8
10.4
47.5 6.58 8.23 9.05 9.95 10.95 7.40 8.64 9.50 5 7.95 9.08 9.98 9.43 9.00 8
10.5
50.0 7.00 8.30 9.13 10.04 11.05 7.65 8.72 9.59 5 8.14 9.16 10.07 9.58 9.14 8