Sunteți pe pagina 1din 1

Workshop: Materiale, Tehnologii Și Strategii Pentru

Protecția Mediului Înconjurător

Centru de Cercetare „Calitatea Materialelor și a Mediului”

Materiale hibride pentru purificarea apelor


Herbei Elena Emanuela
„Dunarea de Jos” University of Galati, Center of Nanostructures and Functional Materials-CNMF,
Faculty of Engineering, 111 Domneasca Street, 800201, Galati, Romania
email :elena.valcu@ugal.ro

Aspecte generale: Materialele hibride multifuncționale în matrice polimerică reprezintă materiale avansate
care stau la baza dezvoltării unor noi dispozitive şi structuri ce oferă asocierea diferitelor funcţii necesare în
aplicaţii. Asocierea de nanostructurilor oxidice cu polimeri şi bloc-copolimeri permite obţinerea unor materiale
hibride cu proprietăţi noi sinergetice dificil de obţinut cu fiecare dintre materialele componente separat.
Materialele hibride prezintă atât interes fundamental contribuind la înţelegerea unor procese şi fenomene
fizice noi induse de nanostructură, interacții specifice intermoleculare, efecte de interfaţă, tranziții de fază, cât
şi interes aplicativ pentru biotehnologii, biomedicină, depoluarea mediului, stocarea informației, domenii cu
tendinţă de dezvoltare explozivă în ultimii ani. Datorită proprietăților excepționale rezultate din dimensiunea
de nanoparticulă, precum proprietăți catalitice, absorbante și reactivitatea lor crescută, aceste nanomateriale
hibride sunt subiectul unor activități de cercetare și dezvoltare la nivel mondial mai ales în depoluarea apelor
reziduale. În această lucrare sunt prezentate cele mai recente cercetări privind procesele și reacțiile care au
loc în tratamentele aplicate pentru depoluarea apelor reziduale. Cele mai utilizate nanoparticule sunt cele
metalice: Ag, Fe, Zn și cele oxidice: TiO2, ZnO, Fe3O4 precum și materiale hibride rezultate din combinarea
acestora cu diferite tipuri de polimeri.

Hybrid materials used for water purification


Type of Nano Shape Target Temperat Performance
–adsorbent in and size metals ure
polymer (nm) /organic
matrix pollutants

Fe3O4 in 100 nm Pb,Cd, Ni 86◦C 0,006 ppm of


cellulose And RT Pb(II)
matrix
γ-Fe2O3 10 nm Cr (VI) 22.5◦C Max capacity
in polymer is19.2
matrix mg/g at pH of
2–3 [1]
TiO2 10–50 Zn(II), 25 ◦C Capacity:15.3
in polymer nm Cd(II) (Zn) and 7.9
(Cd) mg/g
TiO2 8.3 nm Pb (II), 25◦C 401.14(Pb),
in polymer Cd (II), 135.14 (Cd),
Organic 114.94 (Ni) [2]
pollutants
ZnO Nanopla Cu (II) 25◦C >1600 mg/g,
in polymer tes 10–
15 nm

Concluzii
Nanomaterialele hibride pe bază de nanoparticule oxidice au proprietăți fizice și chimice unice sinergetice și sunt recomandate pentru a fi
utilizate la înlăturarea contaminanților.
Nanoparticulele de magnetită înglobate în matrice celulozică prezintă proprietăți importante pentru a fi nanoabsorbanți eficenți în înlăturarea
metalelor grele și a poluanților organici.
Avand o suprafata foarte mare raportată la volumul lor, nanoparticulele, asigură eliberarea controlată a substanței active și permit vectorizarea
către metalele grele.

References:
[1] Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment, XiaoleiQuPedro J.J.AlvarezQilinLi, https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.09.058
[2] Heavy metal removal from water/wastewater by nanosized metal oxides: A review MingHuaShujuan ZhangBingcaiPan WeimingZhang LuLvQuanxingZhang
[3] Nanomaterials-based advanced oxidation processes for wastewater treatment: A review, Bhaskar Bethi, Shirish H.Sonawane, Bharat A. Bhanvase, Sarang P.Gumfekar
[4] Use of iron oxide nanomaterials in wastewater treatment: A review, PiaoXu, Guang MingZeng, Dan LianHuang, Chong LingFeng, ShuangHu, Mei HuaZhao, CuiLai, ZhenWei, ChaoHuang, Geng XinXie, Zhi FengLiu
[5] Engineered nanomaterials for water treatment and remediation: Costs, benefits, and applicability, Adeyemi S. Adeleye, Jon R. Conway, Kendra Garner, Yuxiong Huang, Yiming Su, Arturo A. Keller