Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
FACULTATEA DE _Economie,Inginerie și Științe Aplicate__
DEPARTAMENTUL DE Informatica

PORTO
FOLIU
La disciplina: Tehnologii de comunicare informațională

Elaborat: Terzi Petru,


Grupa: IT 1901

Evaluat: Popovici Ilona,


Asistent universitar

CAHUL, 2019