Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ”


Universitatea
TIMIŞOARA
Facultatea
FACULTATEA DE MEDICINĂ
/Departament
Specializarea ASISTENTA MEDICALA GENERALA
I.
Denumire disciplină BIOCHIMIE. TEHNICI DE LABORATOR
II.
Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Cod disciplină Semestrul2) Categoria3) Credite Curs Seminar Laborator Proiect
AMG110 II DF 3 2 2
III.
Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă
(se marchează cu x) X
IV.
Titular disciplină
Curs Seminar Laborator Proiect
Numele şi prenumele Grecu Daniela Grecu Daniela
Ştefania Ştefania
Instituţia UMF Timisoara UMF Timisoara
Catedră/Departament Biochimie Biochimie
Titlul ştiinţific Dr. Dr.
Gradul didactic Şef de Lucrări Şef de Lucrări
Încadrarea (norma de Norma de baza Norma de baza
bază/asociat)
Vârsta 51 51
V.
Obiectivele disciplinei
Disciplina are ca obiectiv transmiterea informatiilor fundamentale necesare cunoasterii de catre student a
proceselor biochimice fiziologice din organismul uman, a mecanismelor biochimice care stau la baza
modificarilor aparute in diferite stari patologice, a principalilor parametri biochimici utilizati de rutina in practica
medicala, cat si a principalelor metode de laborator utilizate pentru determinarea parametrilor biochimici.
VI.
Conţinutul disciplinei Nr.
VI.1. Curs (capitole/subcapitole) ore/săpt.
1. Elemente de organizare fundamentala a lumii vii. Apa in sistemele vii. Caracterul acido- 2
bazic.
2. Proteine – generalitati, structura chimica, organizare spaţială, proprietăţi, funcţii, 2
clasificare. Aminoacizii. Peptide.
3. Enzime – caracteristici, mecanisme de actiune. Izoenzime. Cinetica reactiilor enzimatice. 2
Reglarea activitatii enzimatice. Nomenclatura şi clasificare. Aplicaţii ale enzimelor în
medicină.
4. Glucide – structură, proprietăţi, clasificare. Monozaharide. Dizaharide. Polizaharide. 2
5. Lipidele – structură, proprietăţi, clasificare. Constituentii moleculelor lipidice. Structuri 2
lipidice cu semnificatie biologica particulara.
6. Vitamine - generalităţi, clasificare. Vitamine hidrosolubile. Vitamine liposolubile. 2
7. Metabolismul energetic. Notiuni introductive. Generarea si transferul energiei. Compusi 2

1
macroergici.
8. Metabolismul glucidic. Digestia şi absorbţia glucidelor. Catabolismul oxidativ complet al 2
glucozei. Glicoliza anaerobă. Gluconeogeneza. Calea pentozofosfaţilor. Metabolismul
glicogenului. Glicemia şi reglarea ei. Patologia metabolismului glucidic
9. Metabolismul lipidic. Digestia şi absorbţia lipidelor. Catabolismul acizilor graşi. 2
Biosinteza acizilor graşi. Metabolismul glicerolului. Metabolismul trigliceridelor.
10. Metabolismul lipidic. Metabolismul colesterolului. Metabolismul corpilor cetonici. 2
Lipoproteinele plasmatice. Reglarea metabolismului lipidic. Patologia metabolismului
lipidic.
11. Metabolismul proteic. Digestia şi absorbţia proteinelor. Prelucrarea metabolică a 2
aminoacizilor. Metabolismul amoniacului. Metabolismul hemoglobinei.
12. Acizi nucleici. Structura si proprietăţile acizilor nucleici. Metabolismul nucleotidelor 2
purinice şi pirimidinice. Biosinteza ADN si ARN. Biosinteza proteinelor. Expresia
genică. Tehnologia ADN recombinant.
13. Semnalizarea celulară. Elemente de baza ale semnalizarii intracelulare. Raspunsul la 2
molecule semnal mediat de receptori membranari si intracelulari. Hormoni. Clasificarea
hormonilor si reglarea endocrină. Hormoni derivaţi din aminoacizi.
14. Hormoni. Hormoni peptidici şi proteici. Hormonii lipidici. 2

VI.3. Lucrări de laborator


1. Organizarea laboratorului de biochimie. Măsurători de masă si volum. Soluţii. 2
Exprimarea concentratiei solutiei. Solutii perfuzabile.
2. Metode de separare: dializa, centrifugarea, cromatografia, electroforeza. Electroforeza 2
proteinelor serice. Metode analitice: volumetrie, spectrofotometrie, metode
electrometrice.
3. Lichide biologice testate în laborator. Recoltarea sangelui pentru testare in laborator. 2
Examenul biochimic al sangelui.
4. Lichide biologice testate în laborator. Recoltarea urinii pentru testare in laborator. 2
Examenul biochimic al urinii.
5. Explorarea metabolismului mineral. Determinarea electrolitilor in sange si urina. 2
6. Determinarea enzimelor in lichide biologice: Transaminaze. CK. CK - MB. LDH. GGT. 2
Fosfataza alcalina. Colinesteraza. Amilaza. Lipaza
7. Explorarea metabolismului glucidic. Glicemia. Testul de toleranţă la glucoză pe cale 2
orală (TTGO). Hemoglobina glicozilata.
8. Explorarea metabolismului lipidic. Separarea fracţiunilor lipoproteice plasmatice. 2
Colesterolul seric total. HDL-colesterolul. LDL-colesterolul. Trigliceridele.
9. Explorarea metabolismului proteic. Proteine serice totale. Ureea. Creatinina. Clearance- 2
ul creatininei endogene.
10. Explorarea metabolismului proteic. Hemoglobina. Bilirubina serica. 2
11. Explorarea in laborator a acizilor nucleici. Electroforeza acizilor nucleici. Metoda PCR. 2
Acidul uric.
12. Explorarea sistemului endocrin. Metode imunologice. Determinarea hormonilor în 2
lichide biologice. Explorarea biochimica a glandei tiroide.
13. Organizarea si functionarea laboratorului clinic. 2
14. Automatizarea în laboratorul clinic. 2
VII.
Bibliografie
1. Andrei Anghel, Edward Seclaman, Liviu Tamas, Anca Marcu, Ramona Buzatu. Biochimie medicală pentru
studentii facultatilor de medicina. Materia vie – structura si compozitie. Editura Waldpress, Timisoara, 2014,
ISBN 978-606-614-121-5

2
2. Andrei Anghel. Metabolism. Biochimie medicala pentru studentii facultatilor de medicina. Editura
Eurostampa, Timisoara, 2008 ISBN 978-973-687-701-8
3. Andrei Anghel. Biochimie medicala pentru studentii facultatilor de medicina. Procesarea informatiei si
semnalizarea la nivel celular. Editura Eurostampa, Timisoara, 2005, ISBN 973-687-361-7
4. A. Anghel, E. Seclaman, L. Tamas, Marilena Motoc, E. Sisu, Adriana. Kaycsa, Dana David, I.O. Sirbu, C.
Marian, Corina Samoila, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Diana
Bonte, Camelia Gurban, Anda Alexa, Georgeta Bujor, A. Mihala. Lucrari practice de chimie si biochimie
medicala pentru studentii facultatilor de medicina, Editura Victor Babes, Timisoara 2015, ISBN 978-606-8456-
76-8
VIII.
Modul de transmitere a informatiilor
Forme de activitate Metode didactice folosite
Curs Se utilizează prezentarea în format Power Point, materia fiind sistematizată structural în
manieră clasică (idei principale, idei secundare, sub-idei, detalii). Iconografia cuprinde:
imagini, tabele, formule, clipuri de animaţie.
Laborator Prezentare orală. Succesiunea stagiilor în laborator urmăreşte integrat tematica
cursului. Toţi studenţii lucrează interactiv, având acces la documentaţia de laborator.
Cadrul didactic prezintă documentele si apoi executa toate operaţiile pe care studentul
trebuie mai apoi sa si le insuseasca prin repetare, aplicând cele invatate la situaţii
similare sau diferite
IX.
Evaluare
Forme de Evaluare % din nota
activitate finală
Colocviu Test grila de 1 ora, cu 50 intrebari. (varianta de examen este extrasa aleator 60%
la începutul examenului din cele 5 variante disponibile).
Cunostiinte pentru nota 5: studentul va trebui sa trateze corect 50% din
intrebari.
Cunostiinte pentru nota 10: studentul va trebui sa trateze corect 90%
intrebari
Lucrări de Test practic 30%
laborator Cunostiinte pentru nota 5: studentul cunoaste lichidele biologice necesare
determinarii parametrilor biochimici
Cunostiinte pentru nota 10: : studentul cunoaste lichidele biologice
necesare determinarii parametrilor biochimici, utilitatea clinica si
modificarile parametrilor biochimici in stari patologice
Activitatea din timpul semestrului 10%
Abilităţi dobândite de student:
 identificare si utilizarea instrumentelor (sticlarie, aparatura, pipete, etc) existente in dotarea laboratorul
de biochimie
 cunoasterea parametrilor biochimici uzuali si a utilitatii lor practica medicala
 cunoasterea principalelor lichide biologice recoltate pentru determinarea parametrilor biochimici
 cunoasterea si aplicarea principalelor tehnici de laborator pentru determinarea parametrilor biochimici
 cunoasterea modificarilor parametrilor biochimici aparute in stari patologice

Data: Titular curs


ŞL. Dr. Grecu Daniela Ştefania

S-ar putea să vă placă și