Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL 4 – TEMA 2

CREAREA STATULUI ROMÂN MODERN – TEST 6 2018

I. MARCAȚI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERA ȚI CORECT:

1. În privința metodelor de obținere a independenței, cei mai mulți liberali se pronun țau în favoarea apropierii de:
a) Rusia; b) Franța; c) Austro-Ungaria; d) Germania

2. În opinia conservatorilor, obținerea independenței depindea de rela țiile diplomatice cu:


a) Germania și Franța; b) Austro-Ungaria și Germania; c) Anglia și Franța; d) Anglia și Germania.

3. Prim-ministru al guvernului de care se leagă dobândirea independen ței României era:


a) Mihail Kogălniceanu; b) Lascăr Catargiu; c) Ion C. Brătianu; d) Nicolae Fleva.

4. În legătură cu situația din Balcani, România și-a exprimat, prin notele diplomatice din ianuarie 1876:
a) sprijinul pentru răsculații bulgari; b) sprijinul pentru Serbia și Muntenegru;
c) dorința de a-și proclama independența; d) neutralitatea.

5. Condiționarea recunoașterii independenței de modificarea articolului 7 al Constitu ției reprezenta o încălcare a:


a) autonomiei legislative; b) dreptului la autodeterminare; c) separației puterilor; d) integrității teritoriale.

6. Prim-ministru al guvernului României care notifică neutralitatea României în conflictul izbucnit în 1876 în Balcani a fost:
a) Ion C. Brătianu; b) Lascăr Catargiu; c) C.A. Rosetti; d) Mihail Kogălniceanu.

7. Cheia victoriei în Balcani era reprezentată de cucerirea sistemului de fortifica ții de la:
a) Grivița; b) Nicopole; c) Plevna; d) Rahova.

8. Pentru a pregăti posibila participare la un conflict cu otomanii, Ion C. Brătianu a recurs la:
a) întărirea armatei; b) măsuri administrative; c) mobilizarea generală; d) inițiative diplomatice.

9. Comandant al trupelor ruse din Balcani, care cere principelui Carol interven ția armatei române la sud de Dunăre:
a) țarul Alexandru al II-lea; b) arhiducele Nicolae; c) Dmitri Stuart; d) țarul Nicolae al II-lea.

10. Condiționarea recunoașterii independenței de acceptarea schimbului făcut de Rusia la San Stefano reprezenta o încălcare a:
a) integrității teritoriale; b) dreptului la autodeterminare; c) separației puterilor; d) dreptului de veto.

II. ANALIZAȚI CELE DOUĂ ENUNȚURI ȘI MARCAȚI CU:


a) dacă ambele enunțuri sunt adevărate și există legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunțuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c) dacă primul enunț este adevărat, iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunț este fals, iar al doilea este adevărat.

11. Prin anexarea celor trei județe din sudul Basarabiei, Rusia a încălcat Conven ția din 4 aprilie 1877; potrivit acesteia, ea se obliga să respecte
independența și integritatea teritorială a României.

12. Încă de la începutul domniei, Carol I și-a făcut cunoscută dorin ța de a câ știga independen ța țării; ideile lui erau în concordan ță cu cele ale
clasei politice.

13. În februarie 1878 s-a încheiat tratatul de pace de la San-Stefano; dobândirea independen ței a permis instituirea unui sistem protec ționist
necesar dezvoltării economice.

14. Recunoașterea independenței României era condiționată de modificarea articolului 7 din Constituție; în 1879, Parlamentul aprobă legea prin care
se prevedea că diferența de credințe religioase și confesiune nu constituie o piedică în dobândirea și exercitarea drepturilor politice.

15. La începutul războiului din 1877-1878, Rusia a refuzat cooperarea cu armata română; ea nu dorea să- și creeze obliga ții fa ță de o țară de la
care urma să răpească cele trei județe din sudul Dobrogei – Cahul, Ismail și Bolgrad.

16. Tratatul de la San Stefano nemulțumea marile puteri; Germania a preluat misiunea de reconciliere și a organizat Congresul de la Berlin.

17. În anul 1876, problema orientală s-a agravat; prin notele diplomatice din ianuarie 1876, România și-a exprimat sprijinul pentru lupta de
eliberare a popoarelor din Balcani.

18. În august 1876 a avut loc întrevederea româno-rusă de la Livadia; ulterior, Mihail Kogălniceanu și Dmitri Stuart au semnat o conven ție prin care
se reglementa trecerea armatelor ruse pe teritoriul românesc.

19. Acordarea titlului de Alteță Regală are loc în acela și an cu Congresul de la Berlin; aceasta a însemnat afirmarea unui nou statut interna țional
pentru România.
20. La Congresul de la Berlin, marile puteri au obligat România să accepte schimbul teritorial făcut de Rusia la San Stefano; în dezbaterile
parlamentare anterioare, autoritățile române respinseseră schimbul respectiv.

III. MARCAȚI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERA ȚI CORECTĂ:


21. A. Parlamentul votează moțiunile prin care se declară starea de război cu Imperiul Otoman.
B. Asaltul asupra redutei Grivița I.
C. Arhiducele Nicolae solicită ajutorul armatei române.
a) CAB; b) BAC; c) ACB; d) ABC.

22. A. Armatele ruse încep traversarea României


B. Convenția prin care se reglementează traversarea României de către armatele ruse.
C. Nota diplomatică a lui Lascăr Catargiu susține neutralitatea României.
a) BCA; b) BAC; c) CBA; d) ACB.

23. A. Adoptarea declarației de independență în Senat.


B. Nota diplomatică a lui Lascăr Catargiu susține neutralitatea României.
C. Parlamentul votează moțiunile prin care se declară starea de război cu Imperiul Otoman.
a) BAC; b) BCA; c) ABC; d) ACB.

24. A. Întrevederea dintre Ion C. Brătianu și împăratul Franz Joseph I.


B. Delegația română se întâlnește la Livadia cu țarul Alexandru I.
C. Lascăr Catargiu notifică neutralitatea României în conflictul din Balcani.
a) ABC; b) BCA; c) CBA; d) CAB.

25. A. Nota diplomatică a lui Lascăr Catargiu susține neutralitatea României.


B. Proclamarea constituției otomane prin care România este considerată „provincie privilegiată”.
C. Întreruperea relațiilor diplomatice dintre România și Imperiul Otoman.
a) ACB; b) BCA; c) ABC; d) CAB.

26. A. Proclamarea independenței României în Senat.


B. Votarea moțiunilor prin care se declară starea de război cu Imperiul Otoman.
C. Proclamarea independenței României în Adunarea Deputa ților.
a) BCA; b) BAC; c) CAB; d) CBA.

27. A. La interpelarea lui Nicolae Fleva, Mihail Kogălniceanu răspunde printr-un discurs ce proclamă independen ța.
B. Arhiducele Nicolae cere intervenția armatei române la sud de Dunăre.
C. Ofensiva rusă în Balcani este oprită la Plevna.
a) CBA; b) CAB; c) ABC; d) ACB.

28. A. Armata română, sub conducerea principelui Carol, contribuie la cucerirea Plevnei.
B. Înaintarea armatei române spre flancul vestic, pe direc ția Vidin.
C. M. Kogălniceanu declară că statul român este hotărât să rupă orice legătură cu Imperiul Otoman.
a) ABC; b) CAB; c) CBA; d) BCA.

29. A. Retrocedarea către Rusia a celor trei jude țe din sudul Basarabiei.
B. Rusia își rezervă dreptul de a schimba Dobrogea cu cele trei jude țe din sudul Basarabiei.
C. Delegația condusă de Ion C. Brătianu participă la Congresul de la Berlin.
a) ACB; b) CBA; c) BAC; d) BCA.

30. A. Armata română, sub conducerea principelui Carol, contribuie la cucerirea Plevnei.
B. Retrocedarea către Rusia a celor trei jude țe din sudul Basarabiei.
C. M. Kogălniceanu declară că statul român este hotărât să rupă orice legătură cu Imperiul Otoman.
a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) CBA.