Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:…………………. Data:…………………..

Clasa a-X-a
Lucrare scrisa la Istorie pe Sem I
Nr. 1
Subiectele: Of. 1p.
1. Definiti termenul de republica prezidentiala. 1p.
2. Ordonati cronologic: 1p.(0,25p.)
a. Republica engleza.
b. Restauratia Stuartilor.
c. Petitia Dreptului.
d. Protectoratul lui Oliver Cromwell.
3. Completati spatiile libere cu termenii de mai jos: 2p.(0,25p.)
Intre 1642-1649, in………. s-a desfasurat un………..La Preston,Naseby si Marstoon-More s-au
desfasurat batalii importante. In ……..regele……. a fost executat, iar apoi a fost proclamata……….In
1653 ,…………a desfiintat Parlamentul, proclamandu-se ………………
Lista de termeni : Oliver Cromwell, Carol I Stuart, republica, Lord Protector,Mustrarea cea Mare
razboi civil, , 1649; Anglia;
4. Pe baza texului răspundeţi la următoarele cerinţe: (Total=2p.)
,,1.Toate puterile legislative acordate prin prezentul act sunt încredinţate Congresului Statelor
Unite care se va compune dintr-un Senat şi o Cameră a Reprezentanţilor..
1. Puterea executivă este conferită preşedintelui Statelor Unite ale Americii. El rămâne în
funcţie pe o perioadă de patru ani.
1. Puterea judiciară a Statelor Unite va fi încredinţată unei Curţi Supreme şi unor curţi
inferioare.”
a). Care sunt cele trei puteri ale Statelor Unite? 0,25p.
b). Ce putere deţine preşedintele Statelor Unite şi pe ce durată? 0,50p.(0,25p.)
c). Care a fost primul preşedinte american? 0,25p.
d). Numiti forma de guvernare a S.U.A. 0,25p.
e). Precizati documentul adoptat de Congresul Continental in 1776. 0,25p.
f.). Numiti doua cauze ale conflictului dintre metropola engleza si colonii. 0,50p.(0,25p.)

5. Precizati doua cauze ale revolutiei franceze de la 1789. 1p.(0,50p.)


6. Alegeţi varianta corespunzătoare răspunsului corect: 1p.(0,25p.)
1.”Declaraţia Drepturilor” stabilea ca regim politic in Anglia:
a. Monarhia Absolută b. Monarhia Constituţională c. Protectoratul
2. „Declaraţia de independenţă” a coloniilor engleze din America a fost adoptată la :
a. 4 iulie 1776 b. 4 iulie 1774 c.4 iulie 1787
3. Armata parlamentului englez a fost condusă de:
a. b. Thoms Jefferson b. Benjamin Franklin c. Oliver Cromwell
4. Montesquieu se pronunta pentru un regim:
a. Republican b. Monarhic absolutist d. Monarhic constitutional

7. Prezentati modul in care se prezinta situatia Frantei in timpul Conventiei


Thermidoriene. 1p(0,50p).
Nume:…………………. Data:…………………..
Clasa a-X-a

Lucrare Scrisa la Istorie pe Sem I


Nr. 2
Subiectele: Of. 1p.
1. Definiti termenul de monarhie constitutionala. 1p.
2. Ordonati cronologic: 1p.(0,25p.)
a. Constitutia S.U.A.
b. Partida de ceai de la Boston.
c. Tratatul de pace de la Versailles.
d. Primul Congres Continental de la Philadelphia.
3. Completati spatiile libere cu termenii de mai jos: 2p.(0,25p.)
În august 1775, regele a declarat ........................... în stare de rebeliune şi a ordonat represiunea
armată. Ca răspuns, la 4 iulie ............, coloniştii reuniţi în Congres au adoptat .............................. faţă
de ............. . Redactat de ..................., documentul a anunţat naşterea unei noi naţiuni. Războiul
revoluţionar a durat până în ............ Armata coloniştilor a fost condusă de generalul ....................... Prin
încheierea Tratatului de pace de la ................., Anglia a recunoscut independenţa şi suveranitatea statului
american.

Lista de termeni : 1783, Declaraţia de Independenţă, Thomas Jefferson, coloniile americane, Marea
Britanie, Versailles, 1776, George Washington,
4. Pe baza texului răspundeţi la următoarele cerinţe: (Total=2p.)
„Pentru multe generaţii viitoare, revoluţia din 1688-1689 a fost numită «glorioasa
revoluţie». Adevărata glorie a revoluţiei britanice constă în faptul că a fost făcută fără vărsare
de sânge, fără război civil, fără masacre şi mai presus de toate, s-a ajuns la o reglementare a
diferendelor religioase şi politice, care despărţiseră atât de multă vreme şi atât de cumplit
oamenii şi partidele”.
a). Extrageţi din text caracteristicile „revoluţiei glorioase” 0,50p.(0,25p.)
b). Care a fost rezultatul revolutiei engleze? 0,25p.
c). Care sunt cele trei puteri ale Constitutiei engleze? 0,25p.
d). Ce devine Anglia dupa revolutia glorioasa? 0,25p.
e). Numiti monarhul care a adoptat Declaratia Drepturilor. 0,25p.
f). Numiti doua cauze ale conflictului dintre monarhia engleza si parlament? 0,50p.(0,25p.)
5. Precizati doua cauze ale revolutiei americane. 1p.(0,25p.)
6. Alegeţi varianta corespunzătoare răspunsului corect: 1p.(0,25p.)
1.Regimul protectoratului a fost impus de:
a. Cromwell b. Carol al II-lea Stuart c. Napoleon Bonaparte
2. Anglia recunoştea independenţa coloniilor prin tratatul de la:
a. Roma b. Viena c. Versailles
3. Puterea absolută ca formă de guvernare in Anglia era sustinută de :
a. tory b. whig c. ambele
4. J j Rousseau se pronunta pentru un regim :
a. Republican b. Monarhic absolutist d. Monarhic constitutional
7. Prezentati modul in care se prezinta situatia Frantei in timpul Conventiei Montagnarde.
1p(0,50p).