Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea București, Facultatea de Psihologie Și Științele Educației

Pedagogia Învățământului Primar Și Preșcolar

Proiect de activitate ,,Surprizele toamnei”


Joc didactic

Student : Stan Andreea Cătălina


DOMENIUL ȘTIINȚE PIPP, an III.

Prof. Gr. I.
Carmen Tică
Proiect de activitate ,,Surprizele toamnei” REGULILE JOCULUI : copiii vin la magazin în grupe de câte 2-
3 după cum li se indică; copiilor care nu salută, nu cer în mod
politicos produsul, nu stau la rând şi nu plătesc, nu li se eliberează
 Unitatea de învățământ: Grădiniţa nr. 51 ,,Pisicile Aristocrate ”
marfa solicitată; copiii trebuie să păstreze ordine şi linişte, în
 Grup : Mare „Frunzele”
magazin, pentru a fi serviţi cât mai repede.
 Tema de studiu: Cum este/a fost si va fi aici pe pamant ?
 Tema zilei: ‚,Surprizele Toamnei” ELEMENTE DE JOC : surpriza, așteptarea rândului, asezarea
 Forma de realizare: Consolidare a cunostintelor, priceperilor și produselor, aplauze, semnal sonor.
deprinderilor JOCUL DE PROBĂ
 Domeniul experiențial: Domeniul Stiinte - Cunoasterea Mediului În sală sunt scăunele în semicerc și mese unde se vor expune florile,
 Durata: 30-35 minute fructele, legumele care urmează să fie vândute.
 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Începutul activităţii se poate realiza prin demonstrarea modului de
O1.-sa aseze marfa pe masute, respectând clasificarea ( masuta cu cumpărare a unui produs respectându-se cerinţele acestui proces.
flori, masuta cu legume, masuta cu fructe); Propunătorul va interpreta concomitent rolul de vânzător şi
O2.- sa vanda marfa (fructe, legume si flori de toamna); cumpărător. În acest scop va avea un semn distinctiv pentru cele doua
O3.- sa cumpere marfa (fructe, legume si flori de toamna); roluri.
O4.- sa descrie produsul pe care vrea sa-l cumpere; CONȚINUTUL JOCULUI :
O5.-sa recunoasca, folosindu-si simturile (tactil, gustativ si olfactil) Propunătorul va interpreta rolul de vânzător. Copiii vor sta la rând,
leguma, fructul sau floarea de toamna; vor alege marfa, vor pune întrebări despre produse și vor plăti
 STRATEGII DIDACTICE: numărând singuri banii.
 METODE ŞI PROCEDEE : conversația; explicația, observaţia; În partea a doua a jocului copiii vor fi cu schimbul vânzători şi
 MATERIAL DIDACTIC: Ladita cu surprize de la Zana Toamna, cumpărători.
fructe de toamna, legume de toamna, flori de toamna, masute COMPLICAREA JOCULUI:
pentru marfa, bani de jucarie. Se poate alege un responsabil de magazine, va avea ca sarcini
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe, in controlul felului în care se face cumpărarea, al relațiilor dintre vânzători
pereche. şi cumpărători, ordinea din rafturi, respectarea ordinii de către
 MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic cumpărători, aprovizionarea raioanelor cu mărfuri etc.
SCOPUL JOCULUI: Consolidarea cunoștintelor despre anotimpul
de toamna, consolidarea deprinderilor de comportare în magazin; BIBLIOGRAFIE :
educarea corectitudinii, a cinstei în modul de a plăti şi de a respecta  Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani),
rândul. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, 2008
SARCINA DIDACTICĂ: să folosească corect formulele de  Orientări metodice privind aplicarea programei activităţilor
politeţe de la intrarea până la plecarea din magazin. instructiv-educative în grădiniţa de copii, 2006
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
O
FORME

TIMP
EVENIMENT B
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII MIJLOAC DE INSTRU
DIDACTIC O METODE FORME
P. E ORGANI MENTE
ZARE
Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii:
1.Moment - aerisirea sălii de grupă;
organizatoric - pregatirea materialului didactic;
- introducerea copiilor în sala de grupă;
Se face sub formă de surpriză :
“ Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit
2.Captarea conversaţi
3’ Plouă , plouă-ntr-una frontal oral
atenţiei a
Cine a venit ? “ ( Toamna)
Elementul surpriza: un cos cu multe surprize de la Zana Toamna
si o scrisoare.
Copii, astazi ne vom juca un joc care se
numeste “La piata” .
3.Anunţarea Se va prezenta ladita cu surprize ( flori, Conversaţi Ladita cu Frontal
2’ fructe si legume de toamna)
temei a surprize

4.Dirijarea 8’ Variantele de desfăşurare a jocului:


învățării Varianta I Fructe
O Pregătesc scăunelele în semicerc și mesele cu produse. Flori In grupuri Orală
1 Explic regulile și desfășor jocul de probă. legume mici
Câte 2-3 copii vor împărţi marfa în legume, fructe şi flori, Explicaţia
recunoscând cărui anotimp îi sunt specifice acestea. Prin
Copiii vor sta la rând, vor folisi formulele de politete, vor demonstra observarea
alege marfa, vor pune întrebări despre produse și vor plăti tia In pereche comporta
O numărând singuri banii. fructe mentului
2 Păstrând liniștea și adresându-se politicos, aceștia vor exerciţiul legume copiilor
achiziționa produsele dorite și se vor întoarce pe scăunele, conversati flori Apreciere
0 observând acțiunile următorilor clienți. a verbala
3 In complicarea jocului, se va alege un responsabil de
magazine. Acesta va monitoriza intreaga activitate, va oferi
5’ sugestii, detalii despre produse, etc.
Varianta II explicatia fructe In pereche
Vor veni la piaţă câte doi copii: unul vânzător, celălalt legume
0 cumpărător şi vor purta un dialog, după modelul: flori
4 “- Bună ziua! Incurajări
- Bună ziua! verbale si
- Ce doriţi? sugestii
- Aş dori... (struguri, castraveţi etc.) In grupuri
0 - Ce vreţi să faceţi cu ei?( în ce mâncare, crud/fiert etc.)” mici
5 Exerciţiul se repetă de 3-4 ori.
Varianta III
5’ Tot pe modelul cumpărător şi vânzător, respectând formula de
dialog, cumpărătorul va cere un fruct , o legumă sau o floare iar
vânzătorul îi va da greşit marfa. Atunci cumpărătorul va trebui sa
descrie ceea ce doreşte ca vânzătorul să-i dea marfa corect.
Exerciţiul se repetă de 3-4 ori.
5’ Varianta IV Exercitiul
Vor veni pe rând 4-5 copii care vor fi legaţi la ochi şi vor
recunoaşte legume, flori sau fructe doar folosindu-se de simţul
tactil şi olfactiv.
Exercitiul
După ce voi aminti importanţa spălării legumelor şi fructelor
5.Obtinerea conversati
înainte de consumare, voi aduce în faţa copiilor farfurii cu fructe Aplauze
performatei 0 a Fructe
5’ şi legume spălate şi tăiate pentru a fi gustate. Individual Orală Zambete
5 Explicaţia Legume
Legaţi la ochi câţiva copii vor ieşi în faţă şi vor gusta, apoi
Exerciţiu
vor recunoaşte ceea ce au gustat.
Vor fi invitaţi şi ceilalţi copii sa guste la alegere, voi face oral Aprecieri
7. Încheierea conversaţi
2’ aprecieri legate de desfăşurarea activităţii şi de comportamentul frontală verbale
activităţii a
lor.