Sunteți pe pagina 1din 4

9.06.2016 NUMELE...........................................................................

TEST DE EVALUARE FINALĂ – LIMBA ROMÂNĂ


clasa a IV-a

I . Citiţi cu atenţie textul:

În odaie, linişte. Pe poliţa din dreapta, pe o farfurie, este o bucată de caşcaval. Mirosul de branză a străbătut
până la cel mai îngust colţişor al casei. Şi din gaura lui, şoricelul nu-şi găseşte locul. Parcă-l trage cineva de mustată
afară. Să iasă, să nu iasă ? Să se astâmpere, uşor de zis; dar caşcavalul ? Să încerce. Face câţiva paşi până-n
marginea ascunzătorii lui. Măcar s-o vadă. Dar motanul? E- hei ! la dânsul nu se gândise. Să mai aştepte puţin, să
vadă, nu mişcă nimeni, nu-l pândeşte cineva ?
Cum să nu-l pândească? Dacă nu mâncase el caşcavalul, păi nu-l mâncase tocmai pentru asta: să îl
momească pe lacomul din gaură. Uite-l, îi vede ochii. Iese? Iese oare? Da, da: aşa încă un pas, înca unul, doi, aşa!
Dintr-o săritură a fost cu laba deasupra lui. Îl apasă puţin cu unghiile, îl ia între lăbuţe, îl răsuceşte în aer şi-l lasă
ameţit pe podea. Se gândeşte: ,,Ce bun o să-mi pară mie caşcavalul după ce te -oi crănţăni !” Dar mai întâi să se
joace puţin cu el .
Dar ce se aude? Un zgomot pe sală. Vai, e Corbici, câinele. Din două sărituri, motanul e pe sobă, iar
şoarecele, mirat că scapă o ştrerge în gaura lui. Corbici se opreşte în mijlocul odăii, adulmecă mirosul de caşcaval ,
apoi, zărind motanul, se repede şi latră cu înverşunare. Şi astfel toţi trei duşmanii se pândesc, munciţi de acelaşi
gând.
Dar paşi apăsaţi cutremură sala. Stăpânul! Motanul se ascunde, iar câinele o şterge sub pat; numai şoarecele
rămâne la locul lui. Stăpânul intră. Obosit de muncă, îşi aruncă pălăria pe un scaun, apoi, mirosind , i se face foame.
Se îndreaptă spre poliţă, ia felia de caşcaval, o bucată de pâine şi mănâncă cu poftă.
Şi din trei părţi, trei perechi de ochi îl privesc cu pizmă.

( ,,Când stăpânul nu-i acasă “– după Emil Gârleanu )

A ) Răspundeţi la întrebări:

1 ) Care sunt personajele ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
2 ) Unde se petrece acţiunea ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
3 ) De ce au fost atrase cele trei animale ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
4 ) De ce nu mâncase motanul bucata de caşcaval ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
5 ) Cine mănâncă bucata de caşcaval ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 . Găsiţi cuvinte cu sens opus celor date :

dreapta _______________ îngust _______________________ afară _______________________

uşor _________________ puţin ________________________ iese ________________________

repede _______________ deasupra _____________________ intră _______________________

II . 1 ) Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul ,,stăpân“ să fie, pe rând, subiect, atribut şi complement.

S ______________________________________________________________________________________

A ______________________________________________________________________________________

C ______________________________________________________________________________________

2 ) Faceţi schema şi analizaţi cuvintele din propoziţia:

Stăpânul mănâncă două bucăţi mari de caşcaval .

stăpânul ________________________________________________________________________________

obosit __________________________________________________________________________________

mănâncă ________________________________________________________________________________

două ___________________________________________________________________________________

bucăţi __________________________________________________________________________________

mari __________________________________________________________________________________

de caşcaval ______________________________________________________________________________
3 ) Alcătuiţi propoziţii după următoarele scheme :

S A P C
Subst. adj. verb subst.

A S A P C
numeral subst. adj verb subst.

P C A A
verb subst. adj. adj.

4. Încercuiește forma corectă:

Sar/s-ar putea să mergem la/ l-a spectacol. Va/v-a ploua sau/s-au va/v-a ninge mâine dimineață?

Cred car/c-ar trebui să iau/i-au umbrela. Ia/i-a ajutat să ajungă cu bine la/l-a cabană.

Nai/n-ai văzut unde a plecat Matei? Pe strada sa/s-a s-au/s-au mutat doi bătrânei.

.
5. Formulaţi enunţuri în care să folosiţi ortogramele: deal, de-al, cel, ce-l.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

III. Redactează o invitaţie.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________