Sunteți pe pagina 1din 4

8.06.2016 NUMELE..................................................................

TEST DE EVALUARE FINALĂ – MATEMATICĂ


clasa a IV-a

1. Completaţi enunţurile:
Succesorul numărului 449 este ..............
Predecesorul numărului 200 este ..........
Dublul lui 879 este .........
Jumătatea lui 684 este .........
Triplul lui 347 este ........

2. Scrieţi cu cifre romane numerele:

57 - ................. 489 - ..................... 1027 - ....................... 3618 - .................................

3. Din suma numerelor 5 789 şi 24 081 scădeţi diferenţa numerelor 9 001 şi 4 584.

4. La produsul numerelor 257 şi 34 adăugaţi câtul numerelor 875 şi 5.

5. Calculaţi:
a) 608 : 2 + 175 : 5 x 6 – 96 x 7 =

b) 60 + 4 x [36 : 9 + 3 x ( 20 + 8 x 42 : 4 ) ] =

6. Ordonaţi crescător fracţiile: 7, 11, 1, 7, 9, 17 .


7 7 7 7 7 7

7. Ordonaţi descresător fracţiile: 3, 3, 3, 3, 3, 3.


9 11 2 7 6 3
8. Calculaţi:

a) 1 + 8 = b) 1 – 4 = c) 1 + 9 + 1 =
11 7 18

9. Tabelul următor indică numărul de fructe consumate de un copil într-o săptămână. Care dintre copii a consumat
Cele mai multe mere? Încercuiți numele acestuia.

MATEI ILINCA CORINA SORIN MIHAI


3 din 36 de mere 2 din 95 de mere 6 din 90 de mere 5 din 100 de mere 3 din 104 de mere
4 5 10 100 2

10. Laura are de rezolvat 85 de exerciții. Ea a rezolvat 2/5 din ele. Câte exerciții mai are Laura de rezolvat?

11. Suma a patru numere consecutive impare este 816. Aflați numerele.

12. Într-un oraş sunt 14 288 bărbaţi, femei cu 205 mai multe, iar copii jumătate din numărul total al bărbaţilor şi
femeilor. Câti copii sunt în oraş ?

13. Într-o livadă sunt 4 rânduri a câte 312 meri pe rând şi 5 rânduri a câte 214 caişi pe rând. Câţi pomi sunt în
livadă ?

13. Efectuaţi transformările:


5 t = ....... kg 3 zile = ...... ore 18 q = ...... kg 2 ore = ....... minute

12 000 cl = ...... l 340 dam = ..............dm 5 decenii = ........ ani 2 secole = ...... ani
14. Un bazin de înot dreptunghiular are lungimea de 68 hm, iar lăţimea cât un sfert din lungime.Aflaţi perimetrul
bazinului.

15. Calculați perimetrul trapezului de mai jos:

16. Patru colegi de clasă rezolvă probleme la matematică. Diagrama de mai jos arată câte probleme a rezolvat
fiecare dintre ei..

35
30
25
20
15
10
5
0
ANTON SOFIA MARA MIRCEA

a) Câte probleme a rezolvat fiecare dintre ei?

ANTON - ............. SOFIA - ......... MARA - ............ MIRCEA - ..........

b) Cu câte probleme a rezolvat mai multe Mircea decât Anton?

c) Câte probleme au rezolvat cei patru copii?