Sunteți pe pagina 1din 2

HOLMED CONSULTANŢĂ

MUNICIPIUL CRAIOVA

CENTRUL DE SPRIJUN AL IMM-urilor


ŞI INSTITUTELOR DE CERCETARE ŞI
INOVARE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
PROIECT TEHNIC; DETALII DE EXECUŢIE

Pr. nr. MC 103657

BROŞURA 11
ORGANIZARE DE ŞANTIER

AUGUST 2011
MEMORIU

Organizarea de şantier se va realiza în incinta terenului proiectului:

Organizarea va cuprinde:
• Un drum de acces provizoriu de 6 m lăţime.
• Branşament de energie electrică din reţeaua publică de 0,4 kV.
• Branşament de apă potabilă din reţeaua publică.
• 1 baracă - container pentru birou.
• 2 barăci - container pentru vestiare, cu grup sanitar.
• 1 container pentru magazie de scule.
• Spaţiu depozitare materiale
• 1 fosă septică.

Măsuri de protecţie a muncii si securitate la incendiu

Se vor respecta prevederile:


• Legea 319/2007 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
• P118 – 99 – Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor pentru
„Siguranta la foc” ;
• Legea 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
• Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii Ord. MLPAT nr.
9/N/93;
• Ordinul MAI 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor;
• OUG 195/2005 – Protectia mediului

Redactat: Oliviu Popescu

BORDEROU DE DESENE

1 Organizare de şantier OS 01