Sunteți pe pagina 1din 4

Fişa de anchetă epidemiologică

utilizată pentru culegerea informaţiilor epidemiologice, dar şi ca act medico-legal;


în bolile transmisibile, aceasta fişă cuprinde 7 categorii de date:
1. Date asupra bolnavului;
2. Date asupra sursei de agent patogen;
3. Date asupra modurilor şi căilor de transmitere;
4. Date asupra gradului de receptivitate;
5. Date asupra intervenţiei factorilor favorizanţi;
6. Date asupra măsurilor elaborate;
7. Concluzii.

Exemplu: Hepatita virală A

I. Procesul epidemiologic în hepatita virală A:


A. Sursa de virus:
 Omul - bolnav ~ copii < 15 ani;
- purtător: preinfecţios (foarte contagios prin materiile fecale timp de 8-10 zile înainte
de debutul bolii); sănătos (persoane aflate în contact strâns cu bolnavul sau cu
purtătorul preinfecţios); fost bolnav (elimină doze mici de virus câteva zile din
convalescenţă).
 Animalele ~ primatele neumane (maimuţele).
~virusul hepatitei A (VHA) se elimină prin materiile fecale sau prin sânge (în perioada de viremie).
B. Moduri şi căi de transmitere:
 modul direct ~în colectivităţi cu mod de viaţă neigienic, în cazul unor cataclisme naturale
(inundaţii) sau sociale (război), contact sexual, transfuzii de sânge.
 modul indirect ~ prin alimente (fructe de mare – midii, stridii, scoici), apă, obiecte, mâini,
muşte contaminate; şobolanii pot vehicula VHA ~ nu fac boala, au rol mecanic.
C. Receptivitate:
 generală ~ pentru persoanele care nu posedă anticorpi specifici;
 imunitatea pasivă (transplacentar) ~ foarte evidentă deoarece aproape toate femeile la vârsta
fertilităţii posedă titruri ridicate de anticorpi faţă de VHA (imunizări repetate cu doze mici de
virus pe parcursul vieţii).
D. Factori favorizanţi: aglomeraţia şi modul de viaţă neigienic.
II. Măsuri de combatere în focarul de hepatită virală A

1) Măsuri faţă de bolnavi:


- depistare;
- izolare la spital;
- declarare nominală;
- decontaminarea focarului cu substanţe clorigene.
2) Măsuri faţă de suspecţi:
- aceleaşi ca şi faţă de bolnavi până la clarificarea diagnosticului.
3) Măsuri faţă de contacţi:
- izolare la domiciliu;
- supraveghere epidemiologică, clinică şi cu laboratorul timp de 30-40 de zile;
- excluşi de la donarea de sânge timp de 6 luni;
- imunoglobuline standard.
4) Măsuri faţă de convalescenţi:
- dispensarizare 6 luni;
- examen clinic şi de laborator: examinarea dimensiunilor ficatului, TGP, bilirubină;
- excluderea de la donarea de sânge toată viaţa.

în bolile netransmisibile se utilizează o fişă care păstrează structura fişei de anchetă folosită în bolile
transmisibile, dar este mai complexă deoarece această categorie de boli sunt multicauzale, iar factorii
investigaţi sunt numeroşi.
ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ ÎN BOLILE NETRANSMISIBILE

- cu ajutorul anchetei cercetătorul efectuează o măsurare a fenomenului luat în studiu


- formularea întrebărilor:
o concisă, clară, se evită termenii de strictă specialitate (cuvinte care să fie înţelese
indiferent de statutul socioeconomic, profesie, nivel educaţional)
o să nu sugereze răspunsul sau să fie evazive (neclare)
o să nu cuprindă date din antecedentele îndepărtate ale persoanei (apare riscul unor erori)
o se preferă răspunsuri precodificate (da / nu; mai mult / mai puţin)
o să nu fie numeroase – este de preferat un timp limitat acordat completării (10-20 min.)
- înainte de redactarea întrebărilor – trebuie să se definească precis ceea ce va fi măsurat (de obicei
se cercetează factorii de risc implicaţi în producerea maladiilor netransmisibile) → se face o listă
cu toţi factorii de risc, după care ne oprim asupra celor ce pot fi evaluaţi de noi
- calităţi:
o exactitatea = capacitatea de a furniza o măsurare exactă a parametrilor
o reproductibilitatea = calitatea de a oferi o măsurare identică în mod repetat
- Structura:
o date despre pacient:
 nume, prenume
 data şi locul naşterii
 vârstă
 sex
 profesie, locul de muncă
 nivel educaţional
 domiciliu, telefon,
 stare civilă
 situaţie economică
o date despre diagnostic:
 cel de bază
 cele complementare
o factorii de risc implicaţi în etiologia bolii luate în studiu – cei mai importanţi şi care pot fi
cuantificabili
o rezultatele investigaţiilor paraclinice

Exemple:
- AE în BCV
- AE în boli cerebrovasculare
- AE în cancerul de col uterin
===================================