Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adela-Georgiana Moldovanu
Adresa(e)
Bld. Libertăţii, Nr.27, Bl.D15, Sc. B, Ap 19, Et. 4, Cod Poştal 110385 Piteşti (România)
Telefon(oane) 0734 599 988 0768 710 777
E-mail(uri) adel_moldovanu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 13 ianuarie 1988
Experienţă
profesională

Functia sau postul ocupat Consultant vanzari


Perioada 13.05.2016-13.05.2017
Companie S.C. DOLCE DORMIRE SRL, Pitesti, Com Bradu, Sat Geamana, DN 65
Activitati si responsabilitati Prezentarea gamei de produselor care intra in magazin, posibili interesati de achizitii: pat, saltea, somiera,
principale perne, noptiere si consilierea lor privind modul de consilierea pieselor,culorii, sarcina mea consta in
prezentarea gamei de mobilier, caracteristicile acestora, functionalitatea, verificarea stocurilor preturilor,
informarea cu privire la modul de plata, conditiile de livrare si montaj, programarea clientului pentru livrare
produsului la domiciliu in functie de disponibilitatea acestuia.

Tipul sau sectorul de activitate Retail/Comert

Functia sau postul ocupat Casier


Perioada 20.08.2015-29.03.2016
Companie S.C.Profi Rom Food SRL, Sibiu, Str.Nicolaie Iorga,nr.21, Pitesti, Calea Dragasani
Activitati si responsabilitati Incasarea contravalorii pe produse ,monetarul,aranjarea marfii pe sala de vanzare, inventar, afisajul de pret,
principale scanarea rupturilor,etichete

Tipul sau sectorul de activitate Retail/Comert

Functia sau postul ocupat Lucrator comercial


Perioada 15.02.2015-15.07.2015
Companie S.C. IDEAL GSM S.R.L , Adresa Calea Bucuresti (MALL), nr.36, Pitesti
Activitati si responsabilitati Consilierea clientilor, Asigurarea preturilor la produsele expuse, Raspunderea de rezolvarea problemelor si de
principale satisfacerea cerintelor clientului, Evidentierea stocului, Vanzarea produselor companiei catre clientii si
incasarea contravalorii conform procedurilor companiei, Asigurarea necesarului de marfa la raft, Oferirea
informatiilor despre marfa expusa,

Tipul sau sectorul de activitate


Vanzarea accesorilor de telefonie mobila
Stagiu de practică
Perioada
Companie
Tipul sau sectorul de activitate 11/02/2013-20/05/2013
Tema stagiului/Activităţi CDM (Centrul de Dezvoltare Managerială), Adresa:Str. Republicii, nr.21, Piteşti
Realizări Informarea şi Consilierea în Carieră
Recrutarea, Pregatirea si prefectionarea angajatilor la firma CDM
Project-Bassed pentru Am incheiat 7 contracte de muncă şi am loializat 4 colaboratori
internship
Perioada
Companie Octombrie 2012-Ianuarie 2013
Responsabilităţi Sc.Johnson Controls România S.R.L., Adresa: Str.Uzinei, Mioveni, Argeş
Recrutarea, selecţia, orientarea, integrarea noilor angajaţi, instructajul PSI, SSM, stabilirea regulamentului de
Tipul sau sectorul de activitate ordine interioară
Stagiu de practică Industrie
Perioada
Companie
Tema stagiului/Activităţi 31/05/2010-11/06/2010
Realizări S.C. PRAXIS S.R.L
Analiza fortei de vanzare la PRAXIS SRL., Adresa: Str. Teilor, nr.34, Piteşti
Educaţie şi formare Am avut de vândut 10 produse dintre care am dat 8 produse la clienţi fideli

Perioada

Numele şi tipul instituţiei de 01/10/2011- 22/07/2013


învăţământ/furnizorului de
formare
Specializarea Universitatea de stat din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice-Master
Perioada Management Strategic Resurse Umane
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de 01/10/2008-12/07/2011
formare
Specializare Absolventă al Universităţii din Piteşti (Facultatea de Ştiinte Economice), licenţiată al Universităţii din
Numele şi tipul instituţiei de Craiova (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor)
învăţământ/furnizorului de Marketing (Curs zi)
formare
Perioada Grup Şcolar Astra

01/09/2004- 15/06/2008
Diplomă Economist
Certificări/ diplome Certificare Inspector Resurse Umane: Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi a statului de
plată pentru personalul angajat, Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului, operare program
obţinute Revisal
Certificare lingvistică în limba engleză
Calificare Tehnician Mecatronist
Certificare Audit de Mediu
Certificare Mediator şcolar: Dezvoltarea parteneriatului scoală-comunitate, Asigurarea respectării drepturilor
copilului, Munca în echipă, Comunicare, Rezolvare de conflicte, Planificarea activităţii, Dezvoltarea
profesională
Lucrator comercial: Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, Aplicarea NPM şi
PSI,Comunicarea la locul de muncă, Încasarea contravalorii mărfii
Competente antreprenoriale: Initiere unei afacerii, Strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii, Negocierea
contractelor, Logistica necesară derularii afacerii, Plan de afaceri
Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie
Engleză B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 mediu 2 mediu 1 mediu 1 mediu 2 mediu

Certificare lingvistică în limba engleză


Franceză A Utilizator A Utilizator A Utilizator A Utilizator A Utilizator
1 elementar 1 elementar 1 elementar 1 elementar 1 elementar

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar -B1/2: Utilizator independent -C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe şi abilităţi Bune competenţe de comunicare interpersonală, dobândite în urma diferitelor proiecte practice la care am
sociale participat în facultate, comunicare, stăpânire de sine, punctuală, seriozitate în muncă

Competenţe şi aptitudini Competenţe în ceea ce priveşte şi aplicarea ulterior în cadrul proiectului pentru Sc Johnson
organizatorice Controls, dar şi în facultate, când am participat la activităţile presupuse de probele practice şi susţinerea unor
proiecte individuale şi în echipă.

Competenţe şi aptitudini Coordonare echipe, muncă în echipă, disciplină, abilităţi foarte bune de organizare şi comunicare,
tehnice răspundere promtă la cerinţele şefilor şi a colegilor din echipă, organizarea de drumeţii, excursii, vizite

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului Implicări în proiecte specifice departamentului, rezistenţa la lucrul sub stres, foarte bune cunoştiinţe utilizare
PC (Word, Excel, Power Point), cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator,
imprimantă,scanner, copiatoare,etc)
Bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office, E-views, Windows 7, Internet Explorer
Hobby-uri

Călătorii, Muzică, Literatură, Pictură.

Informaţii
suplimentare

Traininguri
Perioada AIESEC Academy Spring Piteşti pe tema „Human Resources School”
Traininguri 07/04/2013-12/05/2013
Perioada Participarea la diferite traininguri organizate de AIESEC Piteşti (ONG studenţesc) pe tema ca „Time
Referinţe Management”, „Emotional Intelligence”, „Personal Branding”, „Time Work”, „Planificarea carierei”.
Octombrie 2012-Ianuarie 2013
Mihail Eduard, manager CDM (Centrul de Dezvoltare Managerială), Argeş, Tel.0729.998.221