Sunteți pe pagina 1din 1

Curaj

osul
c
unos
cutc
asal
vat
or,s
uper
erou,c
ampi
on

MOTTO:

“ Undee
xis
tăv
oinț
ă,e
xis
tăș
iput
inț
ă.

Dorințata Scopultău: Ceamaimare Strategi


ata: Călcâi
ul
pri
ncipală: fri
că: luiAhi
le:
săîțidemonstr
ezi săexerci
ți s
lăbi
ci
unea, s
ădevi
iputer
nic
ă ar
oganț
a
val
oar eapr
in contr
olulî
ntr-
un v
ulnerabi
l
itat
ea ș
icompet
entă
acți
unidecuraj modî ncare
șiacți
unidi
ficil
e săfacădinlume
unlocmaibun

Brandulcurajos Tonulvocii Experi


ența
poatefipotri
vit branduluitău: consumatorilor
pentruidenti
tateata branduluitău:
dacă:

-esteoi nv ențiec ar ear eun f


acmot
ivaț
ional
,înc
rez
ător s
esi
mti
nspi
raț
i,mot
ivaț
i
i
mpac tas upral umi i
-produs ult ăuîiaj utăpeoameni
săper formez elamaxi m
-teadres ez iuneipr oblemes o
ci
alemaj oreș iles oli
cițioame
nil
ors ăiapoz iți
eî nac es tsens
-aiunc ompet itorbi nedefini tcu
caretel upț i
-avantajulpr odus uluităues te
căes t
ec eamaibunăs ol uți
ela
opr oblemădi fic il
ă
-tr
ebuies ăî ț
idifer ențiez ipro
dusuldeunulc arear edi fi
cult
ățiîna- ș
iduc el acapătmi s
i
unea
-publicultăuț intăs eident i
fică
cuindiv i
zimor aliș icui ntenții
bune

Culorirecomandate