Sunteți pe pagina 1din 14

Şcoala Gimnaziala „Leonardo da Vinci”

Str Gheorghe Petrascu nr. 55 Sector 3 Bucuresti


Tel/fax 021 324 86 76
e-mail: scoala75@yahoo.com

PLANIFICARE
CALENDARISTICĂ

CLASA a II-a F
INV. GÎSCAN DANIEL-OVIDIU

AVIZAT,

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,

STAN VIRGINIA MARILENA MACOVEI ȘTEFANIA ALINA


Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
MANUALE UTILIZATE LA CLASA a II-a F:

Comunicare in limba romana EDP, Cleopatra Mihailescu,Tudor Pitila

Matematica si explorarea mediului EDP, Constanta Balan,Cristinea Voinea, Corina Andrei, Nicoleta Stan

Muzica si miscare ED.Litera, Irinel Beatrice Nicoara

Arte vizuale si abilitati practice Ed. Litera, Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

Dezvoltare personala Ed. Aramis, Constanta Cuciinic

Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu


Clasa a II-a F
SEMESTRUL I
Nr. Competențe Nr.
crt. Unități tematice Disciplin specifice Conținuturi ore Perioada Obs.
a
1. Bine te-am regăsit 1.1., 1.2. Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea 12 09 – 20.09
CLR
dragă școală! 1.3., 2.2., competenţelor clasei I 2019
3.1. Cartea
4.1. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
4.2. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
1.1., 1.2. Reactualizarea cunoştinţelor clasei I 10
MEM
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4., 1.6, Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1., 2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale 0-100
3.1., 3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
4.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.1., 5.2. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
6.1., 6.2, 6.4 Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/ scădere
Plante şi animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie. Soarele
1.1. Autocunoaștere și stil de viață sănătos
DP
2.3 Eu și ceilalți 2
MM 1.4., 2.1. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; 4
3.1., 3.2. Legătura dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul
2.1. Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; 4
AVAP 2.3. caracteristici observabile ale acestora
Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea
obiecte/desena, picta sau modela
2. Școala și cartea, 1.1. Dialogul Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: 12 23.09- 04.10.
CLR
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
doi prieteni 1.2. şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, 2019
adevărați 1.4. igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în
2.1. comun, în sala de spectacol
2.2. Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală
2.3. asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea,
2.4. formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
3.1. Textul (de maxim 120 de cuvinte) Titlu. Autor. Alineate
3.4. Aşezarea textului în pagină
4.1. Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.2. Despărţirea cuvintelor în silabe
1.1.,1.2, Numerele naturale de la 0 la 1000 10
MEM
1.3, 1.6 recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere)
3.1., comparare, ordonare, numere pare/impare
4.1, 4.2, Formele de relief
5.1. Medii de viață din țara noastră lacul/iazul/balta, pădurea,
Delta Dunării, Marea Neagră
1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și față de 2
DP
2.3 ceilalți
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criterii simple:
aspecte fizice, gen,vârstă, tipuri de vestimentaţie (sport,elegant,
tradiţional etc.)
Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe individuale
MM 1.4., 2.1. Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; 4
3.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
1.2, 1.3 Desen 4
AVAP
2.2, 2.3 Linia-element de limbaj plastic
2.5 Colaj
Elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)
3. Toamna, doamnă 1.1., 1.2. Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18 07 - 25.10.
CLR
ruginie 1.3., 1.4. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină 2019
2.1., 2.2. Textul narativ Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală.
2.3., 2.4. Reguli ale discursului oral Pronunţie clară şi corectă Acord de
3.1., 3.2. număr şi gen, fără terminologie Intonaţie adecvată
3.3., 3.4. Forme ale discursului oral. Descrierea unui personaj
4.1., 4.2. Ortografia
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
4.3. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
Organizarea textului scris Scrierea pe liniatură tip II. Aşezarea
textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului,
folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte
1.4., 1.5. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, 15
MEM
1.6., 2.1, fără trecere peste ordin
3.1.,3.2. Probleme care se rezolvă prin una, două operații sau mai multe
4.1.,4.2. operații de adunare și/ sau scădere
5.1.,5.2. Organizarea şi reprezentarea datelor (tabele, grafice cu bare)
Medii de viață din țara noastră lacul/iazul/balta, pădurea,
Delta Dunării, Marea Neagră
Caracteristici comune vieţuitoarelor (reproducere, creştere,
nevoi de bază: aer, hrană, apă
1.2. Igiena personală 3
DP
Norme de igienă în contexte variate; Importanţa normelor de
igienă pentru sănătate, învăţare şi relaţiile cu ceilalţi
MM 1.1 Timbrul: Sunete din mediul înconjurător; Sunete muzicale 6
2.1 vocale; Sunete muzicale instrumentale(toba, pianul, vioara)
3.1., 3.2
1.2, 1.3 Desen 6
AVAP
2.2, 2.3 Tehnici de lucru: haşurare, linie modulată, repetiţie
2.5, 2.6. Elemente de limbaj plastic: punctul, forme regulate şi
neregulate
Colaj

VACANȚĂ ÎNV.PRIMAR ȘI PREȘCOLAR- 28 OCTOMBRIE- 01 NOIEMBRIE 2019

4. Familia, leagănul 1.1., 1.2. Textul liric. Poezii despre universul copilăriei 18 04 - 22.11.
CLR
copilăriei 1.3., 1.4. Organizarea textului scris Scrierea pe liniatură tip II. Aşezarea 2019
2.1., 2.2. textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului,
2.3., 2.4. folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte
3.1., 3.2. Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in versuri
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
3.3., 3.4. Transcrierea unui text în versuri
4.1., 4.2. Forme ale discursului oral Povestirea unor intamplari trăite
4.3. sau observate
Dialoguri despre familie și locuință
Descrierea unei persoane
Scrierea imaginativă după un șir de imagini
1.4., 1.5. Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu trecere 15
MEM
1.6., 2.1, peste ordin
3.1.,3.2. Probleme care se rezolvă prin una, două operații sau mai multe
4.1.,4.2. operații de adunare
5.1.,5.2 Organizarea datelor în tabel
Corpul omenesc- menținerea stării de sănătate – dietă, igiena
personală, exerciţiul fizic etc
Alimentație sănătoasă și reguli de igienă
Boli provocate de virusuri - metode de prevenţie şi tratare
2.1. Dezvoltarea emoțională și socială 3
DP
2.2. Emoţii de bază (bucurie, tristeţe) exprimate în comportamente
MM 1.1 ,1.2 Ritmul: Sunet lung/scurt; Marcarea structurilor ritmice; Audiţia 6
1.4 interioară
2.1, Improvizaţia ritmică spontană
3.1, 3.2
1.1, 1.3 Modelaj 6
AVAP
2.1, 2.2 Materiale şi instrumente: plastilină, cocă
2.3, 2.5 Tehnici de lucru presare, modelare liberă, incizie, armături,
gravură
Elemente de limbaj plastic: formă, volum (gol/ plin)
5. Iarnă, bine ai 1.2. Textul (de maxim 120 de cuvinte) Titlu. Autor. Alineate 18 25.11- 14.12.
CLR
venit ! 1.3. Aşezarea textului în pagină Textul literar Textul narativ 2019
2.3. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.1. Reguli ale discursului oral
3.2. Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor
4.1. Punctuația
4.2. Semnul intrebarii(?) Punctul(. ) Semnul exclamarii(!)
4.3. Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
Formularea răspunsurilor la întrebări.
Scrierea funcţională Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
Felicitarea.
Vocabular Cuvinte cu inteles asemănător
1.4., 1.5. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,cu trecere 15
MEM
1.6., 2.1, peste ordin
3.1.,3.2. Probleme care se rezolvă prin una, două operații sau mai multe
4.1.,4.2. operații de adunare și/ sau scădere
5.1.,5.2 Organizarea și reprezentarea datelor:tabele, grafice
Universul. Planetele Sistemului solar
Ciclul zi-noapte
2.1. Dezvoltare emoţională şi socială 3
DP
2.2. Emoţii de bază (frică,furie) exprimate în comportamente
MM 2.1, 3.1 Mişcare pe muzică 6
3.2, Dirijatul intuitive; Mişcări sugerate de text; Pasul cadenţat/
Marşul; Mişcări sugerate de ritm; Dansul
Improvizaţia ritmică spontană
1.2, 1.3 Confecţii şi jucării 6
AVAP
2.2; 2.3, 2.4 Materiale şi instrumente: hârtie, materiale textile, folii de
2.5; 2.6 plastic, ac,foarfece, cretă, tipar, materiale din natură
(frunze/petale uscate, ghinde, castane, fructe, legume)
Tehnici de lucru: cusut (puncte de coasere)
Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod
6. Vin sărbătorile! 1.1., 1.2. Alfabetul limbii române 6 16.12- 20.12.
CLR
1.3., 1.4. Grupurile de litere 2019
2.1., 2.2. Textul narativ: titlu, autor, alineate
2.3., 2.4. Aşezarea textului în pagină
3.1., 3.2. Textul literar. Textul nonliterar
3.3., 3.4. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
4.1., 4.2. Scrierea funcţională Felicitarea
4.3. Ortografia Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana
m înainte de b şi p; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie); Scrierea
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x
Punctuaţia: Semnul exclamării; Virgula (în vocativ şi
enumerare);Două puncte
Organizarea textului scris
1.4., 1.5. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, 5
MEM
1.6., 2.1, fără și cu trecere peste ordin
3.1.,3.2. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000, fără și
4.1.,4.2. cu trecere peste ordin
5.1.,5.2 Probleme care se rezolvă prin două operații sau mai multe
operații de adunare și/ sau scădere
Anotimpul iarna
2.1 Dezvoltare emoţională şi socială 1
DP
2.2 Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,furie) exprimate în
comportamente
1.1, 2.1 Genuri muzicale: colinde 2
MM

2.2, 2.3 Confecţii şi jucării 2


AVAP
2.5, 2.6. Elemente de limbaj plastic: punct, pată, formă, volum

VACANȚĂ DE IARNĂ – 23 DECEMBRIE 2018- 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL AL II-LEA
7. Farmecul iernii 1.1., 1.2. Textul nonliterar/informativ Descrierea unui fenomen 24 13.01 – 07.02
CLR
1.3., 1.4. Forme ale discursului oral 2020
2.1., 3.1. Povestirea orală a unui text
3.2., 3.4. Povestirea unor întâmplări observate
4.1., 4.2. Reguli ale discursului oral
Pronunția clară și corectă
Punctuația Virgula
Vocabular Propoziția. Cuvântul. Silaba
Ortografia Scrierea corectă a cuvintelor s-a/sa

1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100 20


MEM
1.6. Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate,
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
3.1. asociativitate, element neutru - fără precizarea terminologiei)
4.1. Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operații
5.2. de adunare și/sau scădere, înmulțire
Forța magnetică
Pământul -alcătuire

2.1. Dezvoltare emoţională şi socială 4


DP
2.2. Elemente de ascultare activă: contact vizual, postură, voce
(intonaţie, accent)

MM 1.3.,1.4 Cântare instrumentală 8


2.2 Percuţia corporală diversă
3.3, 3.4 Jucării muzicale din materiale naturale; Orchestra de jucării

1.3 Colaj 8
AVAP
2.1 Pictură
2.3 Materiale şi instrumente: acuarele, tuşuri, guaşe, tempera,
2.4 acrilice, pânză, sticlă, lemn,ceramică, cretă, pigmenţi, burete,
2.5 pensulă, deget, ştampilă, creioane colorate, PC, tablet
2.6 Tehnici de lucru:pensulaţie, colaj, tamponare, pulverizare
Elemente de limbaj plastic:pata plată, pata vibrată

8. Învățăm CLR 1.1., 1.2. Dialogul Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: 24 10.02- 06.03
să ne 1.3., 1.4. şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, 2020
comportăm 2.1, 2.2, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în
2.3, 2 comun, în sala de spectacol
3.1., 3.2. Forme ale discursului oral
4.1., 4.2. Povestirea orală a unui text citit
A cere și a da informatii
Repovestirea unei întamplari citite
Punctuaţia Două puncte
Organizarea textului scris Scrierea pe liniatură dictando
Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a
autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre
cuvinte
Vocabular Cuvinte cu înțeles opus
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
MEM 1.5. Impartirea cu rest 0 a numerelor naturale de la 0 la 100 20
1.6. Proba înmulţirii. Proba împărţirii
3.1. Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operații
4.1. de adunare și/sau scădere, înmulțire, împărțire
5.2. Organizarea datelor în tabele
Forme şi transfer de energie
Electricitate: corpuri şi materiale care conduc electricitatea
2.3. Dezvoltarea emoțională și socială 4
DP
Abilităţi necesare şi comportamente acceptate în relaţiile cu
ceilalţi; Respectul în relaţiile cu ceilalţi
MM 1.4, 2.1 Melodia:Sunete înalte/joase; Mersul melodiei; Legătura dintre 8
2.2, 2.3. text şi melodie(strofa şi refrenul);
3.4
1.2 Desen 8
AVAP
2.2 Materiale şi instrumente:hârtie liniată şi neliniată, diverse
2.3 obiecte, creion grafit, creioane colorate, creioane cerate, peniţă,
radieră (opţional: PC, tabletă)
Tehnici de lucru: haşurare, linie modulată, repetiţie,
caligrafie,stilizare, gravură
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme regulate şi
neregulate
9. Călător pe CLR 1.1., 1.2. Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul Introducerea cuvintelor noi în 12 09.03 -20.03.
aripile 1.3., 1.4. vocabularul propriu 2020
imaginației 2.1, 2.2., Reguli de vorbire eficientă Acordul în număr și gen
2.3., 2.4., Forme ale discursului oral
3.1., 3.2. Repovestirea unor întâmplări citite
4.1., 4.2. Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane.
Vocabular
Desparțirea în silabe la capăt de rând
Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
Ortografia
Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate

MEM 1.5. Fracții 10


1.6. ½ (jumătate/doime),
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
3.1. ¼ (sfert/pătrime)
4.1., 4.2., Fracţii echivalente: ½= 2/4
5.2. Medii de viaţă: deşertul, Polul Nord, Polul Sud

3.1 Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru 2


DP
viaţă la şcolarul mic
Cum folosim timpul? Program zilnic de lucru ; Alternanţa
efort/relaxare (timp de lucru/timp liber)

MM 1.1, 1.4 Interpretarea:Procedee armonico-polifonice (solist-cor,lanţ, 4


2.1, 2.2. dialog, grupe alternative)
3.1 Genuri musicale: folclorul copiilor

2.1 Foto-film 4
AVAP
2.2 Materiale şi instrumente: aparate de redare şi înregistrare
2.3 (telefon, aparate foto, PC, tabletă),filme, fotografii
2.4 Sugestii de creaţii/ produse ale activităţii: vizionarea unor filme
2.5 şi fotografii; realizarea unor fotografii şi filme scurte,
neprelucrate tehnic
10. Bun venit, CLR 1.1., 1.2. Textul (de maxim 120 de cuvinte) Titlu. Autor. Alineate 12 23.03 - 03.04
primăvară! 2.1, 2.2., Aşezarea textului în pagină Textul literar Textul narativ 2020
2.3., 2.4., Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
3.1., 3.2. Sunelele limbii române
4.1., 4.2. Vocale şi consoane
4.3. Ortografia Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete:
oa, ea, ia, ie, ua, uă
Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări
MEM 1.4. Unități de măsură 10
1.5. Lungime Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru (1m =
4.1. 1000 mm);
5.2. Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de
6.1. croitorie, ruleta
6.2. Capacitate Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)
6.3. Masă Unităţi standard: kilogramul, gramul (1 kg = 1000 g);
6.4. Instrumente de măsură: cântarul, balanţa
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
Timp Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră,
sfertul de oră), Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine),
săptămâna, luna, anul (calendarul) Anotimpurile: lunile
corespunzătoare Instrumente de măsură: ceasul
Bani Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei Euro (1 euro = 100
de cenţi) monede şi bancnote Schimburi echivalente valoric în
concentrul 0-1000
Unde şi vibraţii: intensitatea şi tăria sunetelor
Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru 2
DP
3.2. viaţă la şcolarul mic
Condiţiile învăţării: factori favorizanţi/resurse, factori de stress/
obstacole (instrumente, persoane,contexte)
MM 1.1, 1.2 Interpretarea: Nuanţe – Tare,încet,mediu; Cântec vesel/ trist; 4
1.4, 2.1 Procedee armonico-polifonice (solist-cor,lanţ, dialog, grupe
3.1 alternative)
1.3, 2.2 Pictură 4
AVAP
2.3, 2.5 Colaj

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 06 APRILIE- 21 APRILIE 2020


11. Copilăria cea mai CLR 1.1., 1.2. 18 22.04 - 22.05.
frumoasă vârstă 1.3., 1.4. Textul Textul informativ 2020
2.1., 2.2. Scrierea funcțională. Biletul.
2.3., 2.4. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
3.1., 3.2. Afișul
3.3., 3.4. Ortografia
4.1., 4.2. Scrierea cuvintelor care contin litera x
4.3.

MEM 2.1 Elemente intuitive de geometrie 15


2.2 Figuri plane/2D Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc
3.1 Axa de simetrie
Corpuri geometrice/3D Cub, cuboid, cilindru, sferă, con:
construcţie după desfăşurare dată

Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu


Clasa a II-a F
3.3 La ce folosesc meseriile? Utilitatea socială a meseriilor: 3
DP
produse realizate, beneficii pentru sine şi pentru comunitate

MM 1.2, 2.2, 3.1 Melodia:Genuri muzicale: folclorul copiilor 6

1.1, 2.2 Confecţii şi jucării 6


AVAP
2.3, 2.5 Elemente de limbaj plastic: punct, pată, formă, volum
Tehnici de lucru: origami, tangram

12. Parfum de vară CLR 1.1., 1.2. RECAPITULARE FINALĂ 17 25.05 - 12.06.
1.3., 1.4. Alfabetul limbii române .Grupurile de litere 2020
2.1., 2.2. Textul narativ: titlu, autor, alineate .Aşezarea textului în pagină
2.3., 2.4. Textul literar. Textul nonliterar .Recunoaşterea personajelor.
3.1., 3.2. Povestirea orală
3.3., 3.4. Scrierea funcţională Biletul .Felicitarea. Afişul
4.1., 4.2. Ortografia Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana
4.3. m înainte de b şi p; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie); Scrierea
corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x
Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o,
sau/ s-au, sa/ s-a
Punctuaţia: Semnul exclamării; Virgula (în vocativ şi
enumerare);Două puncte
Organizarea textului scris
MEM 1.1 Recapitulare finală 14
1.2 Numerele naturale de la 0 la 1000
1.3
1.4 Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul 0 - 1000
1.5 Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100
Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu
Clasa a II-a F
1.6 Figuri si corpuri geometrice
2.2 Măsurarea cu unităţi standard
3.1
5.1 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de
5.2 adunare, scădere, înmultire, împărtire
6.4 Corpul uman; Plante si animale; Pământul; Universul
3.2 Eu și ceilalți 3
DP
Cum folosim timpul? Program zilnic de lucru ; Alternanţa
efort/relaxare (timp de lucru/timp liber)
MM 1.4 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; 6
2.1, 2.2 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
3.1 sincronizarea
2.2, 2.3 Confecţii şi jucării 6
AVAP
2.4, 2.5 Elemente de limbaj plastic: punct, pată, formă, volum

Planificare calendaristică Prof. înv. primar, Gîscan Daniel-Ovidiu


Clasa a II-a F