Sunteți pe pagina 1din 1

Axonul lui se

Deutoneuronul se află devin ascendenți și


încrucișează în bulb și
urca spre bulb în nucleii gracilis și formează LEMNISCUL Talamus Al 3-lea neuron Aria somestezică 1
formează DECUSAȚIA
cuneat din bulb MEDIAL
SENZITIVĂ

Fasciculul gracilis (Goll)

receptorii: corpusculii Axonul protoneuronului


calea sensibilității Protoneuronul- în
Meissner și discurile pătrunde în cordonul Fascicule spinobulbare măduva toracală
kinestezice tactile Merkel
ganglionul spinal
posterior, formând superioară
Facsiculul cuneat
Măduva căile (Burdach)
tractul spinocerebelos măduva cervicală
sensibilității dorsal (direct)
Fascicul spinotalamic
Trunchiul Cerebral
lateral proprioceptive
calea sensibilității
Aria somestezică 1 din tractul spinocerebelos
Al 3-lea neuron Talamus proprioceptive de
lobul parietal ventral (încrucișat)
control al mișcării
Axonul Deutoneuronul- calea sensibilității Deutoneuronul- în
deutoneuronului trece neuronii senzitivi din Protoneuronul- în receptorii: Terminații receptorii: fusurile Protoneuronul- în neuronii senzitivi din
termice și
în cordonul lateral cornul posterior al ganglionul spinal Nervoase Libere neuromusculare ganglionul spinal cornul posterior al
opus, unde formează măduvei dureroase se duce în cordonul
măduvei pe calea
lateral de aceeași parte,
Măduva PEDUNCULULUI
formând FASCICULUL străbate numai bulbul
Axonul CEREBELOS INFERIOR
Deutoneuronul- receptorii: corpusculii calea sensibilității SPINOCEREBELOS
ajunge la cerebel
Fascicul spinotalamic deutoneuronului trece Protoneuronul- în
tactile grosiere căile DORSAL (DIRECT)
Trunchiul Cerebral
anterior în cordonul anterior
neuronii senzitivi din
ganglionul spinal
Meissner și discurile Căile
opus, unde formează
cornul posterior tactile Merkel (protopatică) sensibilitații fie
Aria somestezică 1 din ascendente
Al 3-lea neuron Talamus exteroceptive ajunge în cordonul
merge de-a lungul
lobul parietal lateral de partea opusă,
străbate bulbul, puntea PEDUNCULULUI
formând FASCICULUL
și mezencefalul CEREBELOS SUPERIOR și
Fasciculul gracilis (Goll) SPINOCEREBELOS
ajunge la cerebel
VENTRAL (ÎNCRUCIȘAT)
Axonul protoneuronului receptorii: corpusculii calea sensibilității
Protoneuronul- în
măduva toracală Fascicule spinobulbare pătrunde în cordonul Meissner și discurile tactile fine
ganglionul spinal receptorii: terminații
posterior, formând tactile Merkel (epicritice) Protoneuronul- în Deutoneuronul- în Al 3-lea neuron- în Zona de proiecție
superioară
Facsiculul cuneat căile libere sau corpusculi
ganglionul spinal măduvă talamus corticală- difuză
(Burdach) lamelați
sensibilității
măduva cervicală
interoceptive

MULTISINAPTICĂ
Axonul lui se
devin ascendenți și Deutoneuronul se află
încrucișează în bulb și
Aria somestezică 1 Al 3-lea neuron Talamus formează LEMNISCUL în nucleii gracilis și urca spre bulb
formează DECUSAȚIA
MEDIAL cuneat din bulb
SENZITIVĂ