Sunteți pe pagina 1din 2

Pe lângă de specializarea mea professională în domeniul juridic și munca în administrația publică în

cadrul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuș din județul Maramureș, sunt interesat și preocupat să
aprofundez domeniul securității și geopolitic. În anul 2018 am urmat la București cursurile școlii de vară
Diplomație și Relații Internaționale, avându-l ca lector pe fostul ministru de externe domnul Cristian
Diaconescu, ulterior în 2019 am participat la Școala Internațională de vară Geopolitica – Război hibrid la
Marea Neagră. Îmi doresc ca prin acest curs Introduction to NATO să dobândesc cunoștințe cu privire la
evoluția și funcționalitatea NATO ca și garant al securității României, pe care să le pot împărtăși, dar să le
și folosesc în persepctiva profesională pe care mi-o doresc pentru anii următori.

Mai multe informații despre mine le puteți găsi în CV-ul trimis pe adresa cursuri.adl@adlunap.ro

Besides my professional specialization in the legal field and the work in public administration within the
City Hall of Tăuții Măgherăuș in Maramureș county, I am interested and concerned to deepen the
security and geopolitics. In 2018 I attended the courses of the summer school Diplomacy and
International Relations, having as lecturer the former foreign minister Mr. Cristian Diaconescu, later in
2019 I attended the International School of Geopolitics - Hybrid War at the Black Sea. I wish through this
Introduction to NATO course I will gain knowledge on the evolution and functionality of NATO as a
guarantor of Romania's security, information which I can share, but also use in the professional
perspective I want for the coming years.

Besides my professional specialization in the legal field and the work in public administration within the
City Hall of Tăuții Măgherăuș in Maramureș county, I am interested and concerned to deepen the
security and geopolitics. In 2018 I attended the courses of the Summer School Diplomacy and
International Relations, having as lecturer the former foreign minister Mr. Cristian Diaconescu, later in
2019 I attended the International School of Geopolitics - Hybrid War at the Black Sea. I wish through this
Introduction to NATO course I will gain knowledge on the evolution and functionality of NATO as a
guarantor of Romania's security, information which I can share, but also use in the professional
perspective I want for the coming years.
Christos este Spiritul Pământului, iar Pământ este trupul Său. El este în toate seminţele, în toţi copacii şi
în tot ceea ce creşte şi încolţeşte pe Pământ. De aceea trebuia Christos să indice pâinea şi să spună:
„Acesta este trupul meu” [ Nota 34 ]. Şi despre sucul strugurilor – la Cina cea de taină încă nu era vorba
despre vin – trebuia să spună: „Acesta este sângele meu”, întrucât sucul roadelor pământului este
sângele Său

Pământul este trupul lui Christos. Tocmai prin faptul că El se face purtătorul evoluţiei Pământului