Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă 3 verb

1. „Desfrunzit şi prea bătrân, 2. Acolo-i călduţ şi-i tăcere.


Tremură de frig gorunul, Divanul bătrân dintre uşi,
Au căzut şi-ntâii fulgi Cu vechile lui lăicere,
Şi l-am prins din zbor pe unul. Ne-aşteaptă cu cărţi şi păpuşi.”
Migălos lucrată-n fir, (Otilia Cazimir - Bunica)
Floare mică şi rotundă
S-a topit şi a murit 3. „- Cri-cri-cri,
O minune de secundă.” Toamnă gri,
(Nicolae Labiş – Fulg) Nu credeam c-o să mai vii
Înainte de Crăciun”
(G. Topârceanu - Balada unui greier mic).

Cerinţe:

1. Pune verbele la mod personal din textul 1 la imperfect şi perfect simplu, la persoana I, singular şi plural.
-Au căzut eu cădeam/ noi cădeam; eu căzui/noi căzurăm
-am prins –eu prindeam/noi prindeam; eu prinsei/prinserem
- S-a topit- eu mă topeam/noi ne topeam; eu mă topii/noi ne topirăm
- a murit- eu muream/noi muream; eu murii/noi murirăm
2. Arată felul verbelor subliniate în enunţurile următoare (pred., aux. cop.).
A început să ningă. ..........aux, pred.................................................................................................
Aş merge afară, dar am multe teme. .....aux., pred......................................................................
Voi ieşi mâine, acum e prea rece. .......aux., cop........................................................................
Pe stradă e gălăgie multă. ......pred.......................................................................
Tăceţi odată! strigă bunicul supărat. .........pred., pred.............................................................
Lasă-i! Se bucură şi ei. ..........pred., pred......................................................................

3. Transcrie structurile de mai jos ca forme verbale inverse.


te uită! ►.uită-te au căzut ►.căzut-au
am crezut ►crezut-am. veţi ridica . ►ridica-veți
vom aştepta ►aștepta-vom s-a mirat ►miratu-s-a
se pare . ►.pare-se ne va asculta ►asculta-ne-va
te-ar auzi► auzi-te-ar l-aţi primit► primitu-l-ați
4. Transcrie structurile date , trecând verbul la perfectul compus.

îl ajut ►l-am ajutat. mă vedeţi . ►...m-ați văzut


îi spuneţi . ►..i-ați spus te ascultau .. ►te-au ascultat
o aşteptăm ►.am așteptat-o ne vom duce ►ne-am duce.
le laşi .. ►...le-ai lăsat vă minte .... ►v-a mințit
se aprinde ... ►s-a aprins îşi ia . ►și-a luat

5. Arată, prin subliniere, care dintre termenii perechilor de cuvinte de mai jos sunt verbe.
culc – cult doare – odoare
dreg – drag laşă – lasă
plasă – lasă muscă – muşcă
moară – omoară supă – surpă
pune – prune sigură – asigură

6. Scrie patru enunţuri în care să foloseşti verbe la forme nepersonale diferite,subliniază-le, numeşte modul
fiecăruia.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................