Sunteți pe pagina 1din 3

Obţinerea certificatului de situaţie

de urgenţă (CSU). Eligibilitate.


Condiţii. Procedură.
În cursul zilei de astăzi Guvernul a emis Hotărârea privind acordarea certificatelor de situaţie de
urgenţă de către Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Eliberarea certificatului în discuţie este limitată la operatorii economici din următoarele sectoare:

 transporturi
 turism
 horeca
 organizări de evenimente
 publicitate
 învăţământ privat şi activităţi adiacente
 industria confecţiilor, încălţămintei şi pielăriei
 servicii destinate populaţiei

De asemenea, nu este suficient ca operatorul solicitant al Certificatului de Situaţie de Urgenţă să îşi


desfăşoare una dintre activităţi în domeniile enumerate, ci este necesar ca acesta să îşi aibă
principala activitate în cel puţin unul dintre sectoarele expres prevăzute de hotărâre. În ce măsură
această dispoziţie încalcă sau nu dispoziţiile decretului care nu prevăd sub nicio formă o astfel de
distincţie, reprezintă un element ce va fi probabil extrem de discutat în următoarea perioadă.

În orice caz, listă a codurilor CAEN care se încadrează în domeniile indicate va fi stabilită prin Ordin
al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri într-un timp relativ scurt.

Unii dintre noi ar putea să se întrebe la ce ne ajută obţinerea acestui document.  Certificatul atestă
faptul că activitatea economică a operatorului a fost afectată ca urmare a situaţiei de urgenţă. Cu
alte cuvinte, certificatul ajută la exonerarea răspunderii operatorului în situaţia neexecutării unor
obligaţii contractuale. Este de precizat faptul că efectul probant exonerator de răspundere al
Certificatului se va produce exclusiv cu privire la situaţiile în care neexecutarea obligaţiei
contractuale s-a produs în legătură cu starea de urgenţă si ca urmare a survenirii acesteia. 
Acesta poate fi utilizat în relaţiile cu terţii, parteneri de afaceri, angajaţi, colaboratori, instituţiilor
publice, bănci, societăţi de leasing, în faţa instanţelor de judecată ca mijloc de probă etc.

Ca procedură de lucru, cererile operatorilor vor fi analizate de o Comisie de Analiză care stabileşte
în ce măsură solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern, dacă au fost
indicate toate datele necesare, precum şi dacă documentele justificative sunt complete şi relevă
îndeplinirea condiţiilor.

Dacă Comisia de Analiză va aprecia că sunt îndeplinite condiţiile legale, documentele sunt complete
şi suficiente, cererea operatorului va fi admisă şi comunicată acestuia în maxim 5 zile lucrătoare prin
e-mail. În lipsa unei menţiuni a momentului de la care va curge termenul de 5 zile, presupunem că
acesta se va calcula prin raportare la momentul depunerii cererii prin platforma pusă la dispoziţie de
Minister. Această procedură se aplică operatorilor economici ale căror încasări au suferit scăderi de
cel puţin 40% prin raportare la aceeaşi lună a anului trecut.

În măsura în care scăderea veniturilor este mai mică de 40% faţă de luna corespunzătoare, din anul
anterior, Comisiile de Analiză în urma verificării documentelor pot stabili că situaţia de urgenţă este
existentă şi comunică un răspuns în acest sens operatorulu, într-un termen cuprins între 5 – 20 zile
lucrătoare.

Extrem de important este că aceste certificate pot fi solicitate exclusiv pe perioada în care
este instituită starea de urgenţă şi sunt valabile tot anul curent.

În cuprinsul hotărârii se arată că aceste certificate vor fi eliberate doar la cerere şi doar prin
intermediul platfomei http://prevenire.gov.ro/, care va conţine o secţiune separată în acest sens.

Odată accesată platforma, vi se vor solicita datele de identificare ale operatorului economic, datele
de contact, motivul pentru care solicitaţi eliberarea Certificatului de Situaţie de Urgenţă şi justificarea
nevoii acestuia şi date privind situaţiile financiare.

Astfel cum anticipam în articolele precedente, documentele justificative solicitate la depunerea


cererii sunt:

 Certificat Unic de Înregistrare


 Carte Identitate Administrator
 Balanţă contabilă certificată pe luna în care are loc scăderea încasărilor cu cel puţin 40%
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.Procentul de minim 40% stabilit prin hotărâre nu
reprezintă o condiţie sine qua non pentru acordarea acestui certificat. În situaţia în care diminuarea
încasărilor nu depăşeşte cel puţin 40% din veniturile obţinute în luna corespunzătoare a anului
trecut, singura diferenţă este că se vor solicita operatorului economic documente suplimentare.
 Balanţa contabilă pentru luna anului trecut la care se face raportarea de la pct. precedent
 Certificatul constatator eliberat de ONRC
 Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului. Prin aceasta solicitantul arată că datele şi
documentele furnizate sunt veridice, iar scăderea activităţii a fost cauzată de apariţia stării de
urgenţă. Pe platforma aminitită regăsiţi un model de completare a acestei declaraţii
 Împuternicirea solicitantului

Desigur, toate documentele vor trebui semnate electronic de solicitant.

În ceea ce priveşte momentul de la care pot fi solicitate Certificatele de Situaţie de Urgenţă,


Hotărârea de Guvern arată că în 5 zile de la publicarea în M.Oficial a acesteia, platforma va deveni
funcţională.

Oana Lup