Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.01.2019
CLASA: a IV-a
UNITATEA DE ÎNVAŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Izvin
PROPUNĂTOARE: prof. înv. primar Popa Diana Alexandra
ARIA CURICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: O lume minunată
SUBIECTUL: Povestea omului de zăpadă
TIPUL LECŢIEI: lecţie de formare de priceperi şi deprinderi;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.2: Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în mediul înconjurător și în imagini;
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să asambleze omul de zăpadă din dischete demachiante, respectând pașii explicați;
O2: sa decupeze dischetele demachiante, în așa fel încât acestea să arate ca niște norișori;
O3: să creeze, într-un mod cât mai creativ, un fundal adecvat cadrului impus de prezența omului de zăpadă confecționat;
O4: să aprecieze cât mai just estetica lucrării și modul prezentării acesteia de către ceilalți colegi;

STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, expunerea;
2. RESURSE MATERIALE:. laptop, tablă, videoproiector, lucrarea model, dischete demachiante, hârtie colorată pentru fundal, lipici, foarfecă,
hârtii colorate pentru pălărie și nas, marker, lucrările finale ale elevilor.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală;
4. RESURSE TEMPORALE: 50 minute (1110 – 1200) ;

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice pentru clasele a III-a – a IV-a, București, 2014
2. Alexandra Manea, Mirela Tăbârcă, ,,Domeniul estetic şi creativ”, Editura Delta Cart Educaţional, 2013;
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei Ob. Conţinutul informaţional Strategii didactice Metode/


(durata) op. Instru-
Resurse Resurse Forme de mente de
procedurale materiale organizare evaluare
1.Momentul Pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei.
organizatoric Asigur climatul de ordine şi disciplină necesar desfăşurării Conversația. Frontal.
(2 min.) orei în bune condiţii.
(Elevii îşi pregătesc materialele pentru buna desfăşurare a
lecţiei.)
2. Reactualiza- Se discută despre lucrările anterioare: Conversația. Aprecieri
rea Care au fost lucrările realizate de noi în orele anterioare? verbale.
cunoștințelor (Lucrările anterioare realizate de noi au fost: ornamente
(2 min.) pentru Crăciun și pentru împodobit clasa: brăduți
confecționați din hârtie colorată, diferite tipuri de fulgi de
zăpadă, oameni de zăpadă din hârtie plisată etc.)
-Ce materiale au fost utilizate?
(-Am utilizat hârtie, acuarele, lipici, foarfece, hârtie
creponată, mărgele, sclipici etc.)
-Ce tehnici de lucru s-au folosit?
(-Am folosit pictura, lipirea, tăierea, etc.)
3. Captarea Captarea atenției se va realiza prin audierea și Conversația. Laptop. Frontal. Aprecieri
atenției vizionarea unui cântec pentru copii intitulat ,,Omul de Tablă. verbale.
(3 min.) zăpadă” (https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8). Videopro-
În timpul derulării cântecului, elevii pot cânta. iector.
4. Anunţarea Astăzi, vom confecţiona împreună omul de zăpadă, Explicaţia. Frontal. Observarea
subiectului folosind numai tehnici simple şi câteva materiale pe care le- sistematică
lecţiei şi a am adus. a elevilor.
obiectivelor Veţi vedea că dacă urmaţi toate instrucţiunile şi toţi
operaţionale paşii, veţi putea realiza cu uşurinţă omul de zăpadă.
(1 min.)
5. Formarea de A.Prezentarea lucrării model Conversaţia Lucrarea Frontal. Aprecieri
priceperi şi Pentru început, le voi prezenta lucrarea model: Explicaţia model. Individual. verbale
deprinderi ,,Aceasta este omul de zăpadă pe care l-am confecționat eu şi individuale
(29 min.) doresc să îl realizăm astăzi împreună.” (Se prezintă planșa şi colective.
model.) Observaţia
B. Identificarea materialului didactic necesar
Orientându-vă după lucrarea model, ce materialele Aprecieri
credeţi că au fost necesare pentru realizarea omului de verbale
zăpadă? Frontal. individuale
( - Pentru realizarea omului de zăpadă au fost necesare: Individual. şi colective.
hârtie colorată roșie, albastră, portocalie, dischete
demachiante, foarfecă, lipici, marker negru, coli albe etc.)

C. Explicarea şi demonstrarea modului de lucru Explicaţia Lucrarea Frontal. Aprecieri


Explic elevilor că pentru confecţionarea acestui om Demonstra- model. verbale
de zăpadă va trebui să urmăm mai mulţi paşi, dar în acelasi ţia individuale
timp, şi demonstrez: (Elevii privesc dovleacul model  şi sunt şi colective.
atenţi la  paşii pe care îi descriu şi demonstrez.)
Pasul 1: Confectionarea stratului de zăpadă de pe jos – două Dischete
dintre dischetele demachiante le tai în jumătate și astfel, demachian
obțin patru bucăți. Le așez la baza colii de hârtie colorată, iar -te.
apoi le lipesc în poziția așezată; Hârtie
Pasul 2: Pentru omul de zăpadă voi mai avea nevoie de încă colorată
trei dischete. Baza omului de zăpadă va fi reprezentată de o pentru
dischetă întreagă. Pentru primul nivel al omului de zăpadă va fundal.
trebui să se decupeze marginea dischetei pentru a o micșora, Lipici.
iar pentru ultimul nivel, respectiv pentru capul omului de Foarfecă.
zăpadă, va trebui ca discheta sa fie decupată mai mult decât
primul nivel, rezultând un cerc mai mic. După decuparea Hârtii
dischetelor, acestea se lipesc de la mare la mic, astfel încât colorate
să dea forma unui om de zăpadă; pentru
Pasul 3: Dintr-o altă dischetă, tăiată în jumătate înainte, se pălărie și
vor decupa doi norișori, care apoi se vor lipi în partea de sus nas.
a hârtiei colorate;
Pasul 4: Se decupează din hârtii colorate pălăria și nasul Marker.
omului de zăpadă și apoi se lipesc;
Pasul 5: cu un marker negru se vor desena ochii, gura,
nasturii omului de zăpadă și, de asemenea, se pot face si alte
decoruri în fundal, precum copaci uscați, sanie, casă, copii,
fulgi de zăpadă, în funcție de imaginația fiecărui elev;
Pentru fixarea mentală a pașilor care trebuie parcurși în Conversația. Frontal. Aprecieri
realizarea dovleacului, solicit elevii să-mi spună, în ordine, Individual. verbale
pașii pe care trebuie să îi respecte. individuale
şi colective.
D. Realizarea lucrărilor de către elevi
Dau startul începerii lucrului și toti elevii
confectionează omul de zăpadă, după pașii explicați și
demonstrați.
Confecționarea stratului de zăpadă de pe jos – elevii Exerciţiul Individual. Aprecieri
taie două dintre dischetele demachiante în jumătate și astfel, Munca verbale
obțin patru bucăți. Le așază la baza colii de hârtie colorată, independen- individuale
iar apoi le lipesc în poziția dorită. tă şi colective.
O1 Omul de zăpadă: elevii decupează marginea unei
dischete pentru a o micșora, iar respectiv pentru capul
omului de zăpadă, vor decupa mai mult decât au decupat
prima dischetă, rezultându-le un cerc mai mic. După
decuparea dischetelor, elevii le vor lipi de la mare la mic,
astfel încât să dea forma omului de zăpadă.
O2 Dintr-o altă dischetă, pe care au tăiat-o în jumătate Exerciţiul Individual Aprecieri
înainte, vor decupa doi norișori, care apoi îi vor lipi în partea Munca verbale
de sus a hârtiei colorate. independen- individuale
Elevii decupează din hârtii colorate pălăria și nasul tă şi colective.
omului de zăpadă și apoi le lipesc.
O3 Elevii folosesc un marker negru pentru a desena
ochii, gura, nasturii omului de zăpadă și, de asemenea,
desenează și alte decoruri în fundal, folosindu-și imaginația.
Îi motivez pe elevi să realizeze cât mai corect omul
de zăpadă, amintindu-le că la sfârșitul activității vom face
analiza lucrărilor. Elevii care întâmpină dificultăţi vor fi
ajutaţi şi încurajaţi. Tablă.
Pe tot parcursul timpului acordat pentru Videopro-
confecționarea omului de zăpadă din dischete demachiante, iector.
elevii vor lucra pe fond muzical, cântecele fiind alese în ton Laptop.
cu tema abordată.
6. Analiza O4 Pentru analiza produselor activității, fiecare elev își Conversația. Lucrările Individual. Aprecieri
produselor prezintă omul de zăpadă în fața clasei, motivând alegerea Explicația. finale ale verbale
activităţii făcută pentru desenul liber din fundal. Ceilalți elevi ascultă Expunerea. elevilor. colective şi
(10 min.) ceea ce elevul din față prezintă și, în funcție de estetica individuale.
lucrării și de modul de prezentare, acordă un calificativ. Evaluare
reciprocă.
7. Concluzii şi Se realizează igienizarea spaţiului de lucru. Conversaţia. Frontal. Evaluare
aprecieri finale Se vor face aprecieri asupra întregii activităţi a frontală.
(3 min.) elevilor pe parcursul activităţii şi asupra esteticii lucrărilor.
(Elevii ajută la igienizarea spaţiului de lucru şi îşi strâng
lucrurile proprii.)