Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 16. 05. 2016

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ” Anghel Saligny” Focșani

Clasa: PregătitoareB

Învățător:Dima Marinela

Disciplina: Comunicare în limba română

Unitatea tematică: Prietenii mei

Forma de realizare: activitate integrată (DP, MEM, MM)

Subiectul lecției: Prietenie în lumea basmelor

Tipul lecției:fixarea și consolidarea cunoștințelor

Competențe specifice:

Comunicare în limba română

1. 1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare, rostit clar și rar;
2. 4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare;
3. 2 Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.
Dezvoltare personală

1. 1 Recunoașterea emoțiilor de bază în situații familiare simple


2. 2 Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar

Matematică și explorarea mediului

1. 1 Recunoșterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31


4. 1 Identificarea relețiilor de tipul ”dacă...atunci..” între două evenimente succesive;
Muzică și mișcare

2. 1 Cântarea în colectiv,asociind mișcarea sugerată de text;

Competențe derivate

1. Formularea corectă de răspunsuri la întrebări care vizează conținutul unui text audiat;
2. Numirea personajeler din povestea audiată;
3. Așezarea corectă a imaginilor în ordinea desfășurării evenimentelor poveștii;
4. Stabilirea valorii de adevăr a propozițiilor;
5. Realizarea unor predicții de tipul ”dacă...atunci...”

Stategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, jocul didactic, exercițiul

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, perechi

Resurse materiale: video-proiector,jetoane, fișe de lucru, laptop, coli flipchart, imagini poveste, markere etc.

Resurse temporale: 50 minute

Resurse umane: 30 elevi

Forme și tehnici de evaluare: aprecieri verbale, autoevaluarea, evaluare reciprocă, observarea sistematică

Bibliografie:

Programa școlară pentru clasa pregătitoare anexa 2 la OMECTS Nr. 3418/19.03.2013. București

„Ghidul învățătorului pentru clasa pregătitoare” Editura Delta Cart 2013

Site-ul „didactic.ro”
Momentele Comp. Conținut informațional Strategii didactice Evaluare
lecției derivate
Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forme de
procedee organizare
Moment Asigur materialele Își pregătesc Conversația Obs.
organizatoric necesare bunei materiale necesare. sistematică
desfășurări a lecției. a comport.
Frontală elevilor

.
Captarea C4 Mesajul zilei - Elevii răspund la Conversația bilet Frontală
atenției Scrisoare de la un ghicitoare.
scriitor…
Se dă citire unei
ghicitori a cărei răspuns
este numele scriitorului
Hans Christian
Andersen.
Anexa1
Anunțarea Scriitorul Hans Elevii dau exemple Floare de lotus. Imagini din Frontală
temei și a Christian Andersen a de povești scrise de povești
competențelor scris multe povești Hans Christian Panou
pentru copii. Ce povești Andersen și lipesc -autor
scrise de acest autor pe panou imaginile
cunoașteți? corespunzătoare.
Solicit elevii să
numească poveștile
cunoscute și să lipească
imaginile
corespunzătoare fiecărei
povești. Anexa3
Anunț copiii că azi vor Elevii iau la
demonstra cât de bine cunoștință
cunosc povestea competențele
„Degețica” lecției.
Dirijarea C2 Elevii rezolvă Conversația Frontal Obs.
învățării Activitatea 1- sarcina propusă. sistematică
Recunoaște Explicația a comport.
personajul! elevilor
Citesc replicile unor
personaje, apoi solicit
elevii să le recunoască.
Anexa 4
C3
Activitatea 2 – Care
este ordinea? Elevii aranjează
imaginile în ordinea Conversația Imagini din
Solicit elevilor să corespunzătoare. poveste
observe imaginile afișate Explicația
aleatoriu pe panou și să
le așeze în ordinea Observarea
desfășurării întâmplării.
Anexa 5

Activitatea 3 –
C1 Răspunde corect la
întrebări!

Solicit elevilor să Elevii răspund la


răspundă la următoarele întrebări. Explicația Frontal
întrebări:
Cum a luat naștere
Degețica? Observare
Cine a răpit-o? De ce? Conversația sistematică
Cum a scăpat Degețica
fără să se mărite cu fiul
broaștei? Observarea
Unde a găsit adăpost pe
timpul ierni, după mai Aprecieri
multe peripeții? verbale
Cu cine a vrut șoarecele
să o mărite? Elevii oferă Explozia stelară
Pe cine a ajutat răspunsuri
Degețica în galerii? întrebărilor
Cu cine s-a căsătorit? adresate.

C4 Activitatea 4 – Ridică
paleta !
frontal
Cer elevilor să ridice
paleta roșie pentru palete
propozițiile false și pe
cea verde pentru
propozițiile adevărate
Cărăbușul arăpit-o pe Explicația
Degețica.
Degețica dormea într-o
coajă de nucă și se
învelea cu o petală de
trandafir. Conversația
Broasca a salvat-o pe
Degețica.
Șoarecele a vrut să o ia
de nevastă. Observarea
În pădure, fetița s-a
hrănit cu dulceața florilor
și a băut roua frunzelor.
Craiul Florilor i-a problematizare
schimbat numele a
spunându-i Maia.
C5
Activitatea 5 – „Dacă…
atunci…”
1.Dacă broasca nu ar fi Elevii fac predicții.
avut un fiu, atunci……..
2. Dacă peștișorii nu ar fi
rupt cu dinții codița
frunzei de nufăr pe care
stătea Degețica,
atunci…
3. Dacă șoarecele nu ar
fi primit-o în vizuina lui
pe Degețica,atunci….
4. Dacă fetița nu ar fi
îngrijit-o pe rândunică,
atunci…
5. Dacă Degețica nu s-ar
mai fi întâlnit cu Metoda
rândunica, atunci… predicției
6. Dacă te-ai întâlni cu
Degețica, atunci…

Obținerea C6 Voi împărți elevilor o Elevii rezolvă fișa. Fișă individual autoevaluare
performanței fișă de lucru. Anexa2

Asigurarea Propun elevilor să Elevii rezolvă Rebus Frontal


feed-back-ului rezolve rebusul afișat la rebusul propus.
panou.
Anexa 6
Activitate C7 Cântec „Degețica” Cântec In grup
recreativă Se intonează
cântecul „Degețica”

Încheierea Voi face aprecieri


activității generale și individuale
asupra modului cum
elevii au participat la
lecție.