Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Cartaleanu, Tatiana, Cosovan, Olga, Grama-Tomiță, Angela, Cartaleanu, Elena, Limba și


literature română. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta
liceală, Ediția I, Chișinău, Editura Cartier, 2010.
2. Curriculum național. Limba și literatura română. Clasele a X-XII. Chișinău, 2019.
(Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Proces verbal nr. 22 din 05.07.2019))
3. Curriculum național. Limba și literatura română. Clasele V – IX. Chișinău, 2019.
(Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul verbal nr. 22 din 5 iulie
2019)).
4. Ghid de implementare a Curriculumului. Limba și literatura română pentru clasele a X-
a – a XII-a. Chișinău, 2019. (Versiunea 01 – 21 iulie 2019).
5. Curriculum national. Literatura universal, clasele X – XII (profil umanist), Chișinău,
2019. (Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (procesul verbal nr. 22 din 5 iulie
2019)).
6. Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, vol. I, II, Bucureşti, Editura SAECULUM
I.O. şi Editura Vestala, 1998.
7. Leahu, Nicolae, Leahu, Raisa, Literatura universală. Ghid de implementare a
curriculumului modernizat în învăţământul liceal (cl. X – XII), Chişinău, Editura Ştiinţa,
2007, 80 p.
8.
9. Leahu, Raisa, „Atelierul de lectură: Cartea de nisip de Jorge Luis Borges”, Revista Semn,
Anul XI, nr. 1, 2008, pp. 40-46.