Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Definiția pieței relevante este un instrument de identificare și de definire a granițelor în care se


exercită concurența între întreprinderi. Definirea pieței, atât la nivelul produselor cât și la nivel
geografic, trebuie să permită identificarea concurenților existenți ai întreprinderilor în cauză, care
sunt capabili să condiționeze comportamentul respectivelor întreprinderi și să le împiedice să
acționeze independent de presiunile unei concurențe efective. În consecință, conceptul de piață
relevantă este diferit de alte definiții ale pieței utilizate frecvent în alte contexte. De exemplu,
întreprinderile utilizează adeseori termenul „piață” pentru a desemna zona unde își vând produsele
sau pentru a se referi în sens larg la industria sau sectorul de care aparțin.

2. Cota de piata - definirea pieței permite calcularea cotelor de piață, care pot oferi informații
relevante privind puterea de piață, în vederea evaluării unei poziții dominante sau în vederea
aplicării dispozițiilor articolului 85.

Piata relevanta
Definitie: Piata relevanta a produsului cuprinde toate produsele si/sau serviciile pe care
consumatorul le considera interschimbabile sau substituibile, datorita caracteristicilor, preturilor
si utilizarii acestora.

Piata relevanta geografica cuprinde zona in care intreprinderile in cauza sunt implicate in cererea
si oferta de produse sau servicii, in care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene si
care poate fi delimitata de zonele geografice invecinate, deoarece conditiile de concurenta difera
in mod apreciabil in respectivele zone.

Prin urmare, piata relevanta in cadrul careia trebuie evaluata o anumita problema de concurenta
se determina prin analiza atat a pietei relevante a produsului, cat si a pietei relevante geografice.
Cota de piata
Definirea: Pieței permite calcularea cotelor de piață, care pot oferi informații relevante privind
puterea de piață, în vederea evaluării unei poziții dominante sau în vederea aplicării dispozițiilor
articolului 85.