Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

ACORD DE ACCEPTARE

a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare „în bloc” prin licitație publică
cu strigare sau prin negociere directă cu cumpărător identificat a bunurilor imobile
reprezentând activul „Ansamblul rezidențial Aleea Băișoara” din averea debitorului
SC FERMA PLUS SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite)
cu sediul social în Municipiul Alba Iulia, str. Gheorghe Doja nr. 19, jud. Alba, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J01/640/2005, CIF RO17633830

Am citit şi suntem de acord cu termenele şi condiţiile stipulate în Regulamentul privind organizarea și


desfășurarea procedurilor de vânzare „în bloc” prin licitație publică cu strigare sau prin negociere directă cu
cumpărător identificat a bunurilor imobile reprezentând activul „Ansamblul rezidențial Aleea Băișoara” din
averea debitorului SC FERMA PLUS SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite) Alba Iulia aprobat de
Adunarea creditorilor din data de 08.10.2019, cunoaştem situaţia fizică şi juridică a bunurilor imobile şi ne
obligăm să solicităm şi să verificăm toate informaţiile primite de la lichidatorul judiciar.

Semnat de: ____________________________ L.S.

_______________________________________
(numele societăţii sau a persoanei fizice participante la licitaţie sau negociere directă şi numele persoanei
împuternicite să reprezinte societatea)

Data _______________________