Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO


Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

PROIECT EDUCAŢIONAL APA, IZVORUL VIEŢII

COORDONATOR PROIECT,
Prof. DANIELA JIVAN

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

MOTTO:
Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ. (Leonardo da
Vinci)

ARGUMENT:
Ziua mondială a apei se sărbătoreşte în 22 martie. Decizia instituirii acestei sărbători a fost
luată în cadrul Conferinţei Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro,
în data de 22 decembrie 1992. Ziua mondială a apei se sărbătorește din anul 1993.
Apa este izvorul vieţii pe pământ, toate fiinţele vii au nevoie de ea pentru a supravieţui.
Pornind de la această afirmaţie unanim acceptată, proiectul nostru îşi propune să îi facă pe
copii să descopere cât de complex şi de minunat este acest element natural, cât de
indispensabil ne este el în tot ce facem, cum ne ajută el să fim ceea ce suntem şi să avem ceea
ce avem, să îl preţuim şi să îl protejăm, gândindu-ne că,de fapt, ne protejăm pe noi.

SCOPUL PROIECTULUI:
Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor referitoare la apă ca element natural şi conştientizarea
importanţei acesteia şi a necesităţii preţuirii şi protejării ei prin participarea acestora la o serie
de activităţi integrate.

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI:

 colectarea de informaţii, din diverse surse, despre apă ca element natural, despre
utilizările şi importanţa ei pentru fiinţele vii
 sensibilizarea copiilor faţă de problemele de mediu legate de apă
 dezvoltarea creativităţii prin realizarea unor creaţii literare şi artistice proprii pe tema
dată
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 să realizeze un poster colectiv din materialele colectate;


 să extragă din filmuleţele vizionate informaţiile necesare pentru completarea unei
fişe;
 să rezolve corect exerciţii şi probleme tematice;
 să scrie scurte versuri şi compuneri pe tema dată;
 să realizeze un ecuson potrivit pentru Ziua mondială a apei;
 să înveţe cântece despre apă;
 să creeze şi să execute un “dans al ploii”;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a III-a SBS, cadre didactice

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă

ETAPA DE PREGĂTIRE A PROIECTULUI: 17.03 – 20.03.2014

DATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 21 martie 2014

BENEFICIARI:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

 direcţi: elevii
 indirecţi: cadrele didactice
RESURSE UMANE:
 cadrele didactice participante la proiect
 elevii
RESURSE MATERIALE:
 cărţi, reviste, enciclopedii
 laptop, filmuleţe PPT, filme documentare, cântece
 fişe de lucru
 hârtie colorată, foarfece, lipici, creioane colorate, carioci
 chestionare

REZULTATE AŞTEPTATE:
 implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate
 evidenţierea eficienţei activităţilor extracurriculare ca modalitate alternativă de
îmbogăţire a cunoştinţelor elevilor
EVALUARE:
 realizarea unui poster şi a unui CD cu poze
FINALIZAREA PROIECTULUI:

 acordarea de diplome

LISTA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE

Nr. DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII


crt.
1. 17.03.2014 Apa, izvorul vieţii Prezentarea proiectului, cunoaşterea scopului şi a
-20.03.2014 obiectivelor, a persoanelor implicate.
Colectarea de informaţii şi imagini despre apă din
diverse surse.
Pregătirea ţinutei - Fiecare participant va trebui să
poarte ceva albastru în ziua proiectului.
2. 21.03.2014 Culoarea zilei Poza de grup cu toţi participanţii purtând ceva albastru.
3. 21.03.2014 Apa, un miracol Prezentarea de către elevi a informaţiilor descoperite.
Realizarea unui poster colectiv cu imaginile şi
informaţiile aduse.
Prezentarea de către învăţătoare a unor secvenţe din
cadrul unor filme documentare despre apă. Discuţii pe
baza celor vizionate, împărtăşirea impresiilor.
http://www.citatemotivationale.com/tag/apa/
http://www.youtube.com/watch?v=xCbd9X_jNUo
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

http://www.apa-vie-sanatate.com/filme-documentare-
despre-apa.html

ACTIVITĂŢI PE ATELIERE
4. 21.03.2014 Apa, sursă de inspiraţie Fişe realizate pe principiul inteligenţelor multiple
1. Grupa matematicienilor
2. Grupa scriitorilor
3. Grupa cercetătorilor
4. Grupa artiştilor
5. 21.03.2014 Evaluarea activităţii Prezentarea rezultatelor muncii fiecărei grupe
Înmânarea diplomelor
Chestionare
Realizarea unui CD cu poze

PROIECT EDUCAŢIONAL APA, IZVORULVIEŢII


CHESTIONAR

1. 3 lucruri interesante pe care nu le ştiam despre apă şi le-am aflat în urma


participării la proiect:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2. 2 lucruri noi pe care le-am învăţat participând la proiect:


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................................

3. Pot contribui la protejarea apei ca resursă naturală prin:


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.
4. Participând la proiect m-am
simţit: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........

GRUPA MATEMATICIENILOR

1. Rezolvaţi corect problema şi veţi afla câte oceane sunt pe Terra.


Din câtul numerelor 303 şi 3 scădeţi produsul numerelor numerelor 32 şi 3.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

2. Scrieţi în ordine descrescătoare lungimile următoarelor fluvii: Amazon 6440 km,


Mississippi 6019 km, Nil 6678 km, Yangtze 6380 km.
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

Aţi obţinut clasamentul primelor 4 cele mai lungi fluvii din lume. Scrieţi numele lor:

1.
2.
3.
4.

3. Scrieţi în ordine crescătoare lungimile următoarelor fluvii: Dunărea 2860 km, Rin 1320
km, Volga 3692 km, Nistru 1362 km.
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Aţi obţinut clasamentul primelor 4 cele mai lungi fluvii de pe continentul nostru, Europa.
Care este cel mai lung fluviu din Europa? RĂSPUNS:

4. Lacul Baikal este cel mai adânc lac din lume. Ca să aflaţi adâncimea lui, urmaţi indiciile:
este un număr impar format din 4 cifre diferite, suma cifrelor este 17, cifra miilor este cel mai
mic număr impar, cifra sutelor reprezintă dublul zecilor, iar cifra unităţilor este cu o unitate
mai mare decât cifra sutelor.

RĂSPUNS:

5. Lacul Vidraru este cel mai adânc lac din România. Aflaţi adâncimea lui respectând
indiciile: este un număr impar format din 3 cifre, cifra sutelor este mai mică decât cea a
unităţilor şi a zecilor, iar produsul cifrelor este 25.

RĂSPUNS:

GRUPA SCRIITORILOR

1. Exerciţiu de imaginaţie:

Dacă aş fi ploaia, aş vrea să


cad ................................................................................................................................................
...
pentru că ....................................................................................................................................

Dacă aş fi râu aş vrea să fiu (3 însuşiri) ..............................................................................


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

Dacă aş fi lac aş vrea să fiu înconjurat


de ...............................................................................................................................................,
iar pe mine să plutească ..............................................................................................................

Dacă aş fi nişte picături de rouă aş vrea să stau


pe ..............................................................................................................................................,
iar ..........................................................................................................................................

2. Pornind de la poezia Învaţă de la toate, care spune în primul vers


Învaţă de la ape să ai statornic drum!, continuaţi cu încă 3 sau 4 versuri în care să scrieţi ce
mai putem învăţa de la apă.

...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3. Scrieţi o scurtă compunere, 10-12 rânduri, cu titlul Poveştile oceanului.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

GRUPA CERCETĂTORILOR

1. Vizionaţi filmuleţul Picăţel şi completaţi fişa următoare (Anexa 1).

2. Vizionaţi filmuleţul Fără apă şi apoi elaboraţi o listă cu lucrurile pe care trebuie să le
facă oamenii pentru a evita poluarea apei, dar şi risipa ei.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

Ape curgătoare: Ape stătătoare:

APA

Utilizări:

Stări de
agregare

.......................
Exemple:
.....................
Exemple:

........................
Exemple:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro

GRUPA ARTIŞTILOR

1. Realizaţi un model de ecuson pentru Ziua mondială a apei folosind materialele de la centru
de arte.

2. Învăţaţi cântecul PÂRÂIAŞ, PÂRÂIAŞ, de Dimitrie Cuclin împreună cu doamna


învăţătoare..

3. Creaţi şi executaţi un dans al ploii.


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO
Timişoara, str. Ardealului nr. 1, RO-300536
telefon 0040 256 221671, fax 0040 256 221672
e-mail: licautotim@gmail.com; web: www.liceulauto.ro