Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: Niculescu Mihaela Lucia Seria Cumpărător:

C.U.I/C.I.F: 36805753 și numărul:


Sediul: Bucuresti, str.Foisorului, nr.126, sc Nr.Reg.Com.:
Sc. A, et 4, ap 14, sector 3
Județ: Bucuresti, str.Foisorului, nr.126, sc
Factura fiscala C.U.I.
Contul: RO85RZBR0000060019132307 Sediu:
Banca: Raiffeisen Bank Nr.Facturii:
Data(zz.ll.aaaa) Județ:
Tel./Fax 722583544 Nr. aviz însoțire a mărfii: Contul:
Email mihaelaniculescu09@yahoo.com(dacă este cazul) Banca:
COTA TVA :

Prețul unitar
Denumirea produselor sau a Valoarea
Nr.crt. U.M. Cantitatea (fără TVA)
serviciilor (lucrărilor) - lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5 (3x4)
1

Semnătura și Date privind expediția ,


ștampila Numele delegatului: din care:
furnizorului Identificat cu C.I. Seria/Număr: accize
Eliberată de: Semnătura
Total de plată (col.5 + col.6)
Mijlocul de transport nr.: de primire
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data
ora Semnături:

Furnizor:
C.U.I/C.I.F: Chitanța nr. CF-4555
Sediul Data
Județul

Am primit de la
Adresa
Suma de adică (în litere)
Reprezentând c/v factura nr. din data

Casier

S-ar putea să vă placă și