Sunteți pe pagina 1din 1

 Privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii  sau de a exercita o anumită activitate 

Se aflau la evidenţă la începutul anului 

Stau la evidenţă la sfîrşitul                 

infracţiune în stare de ebrietate
Nr. încălcărilor 

S-au luat la evidenţă pe parcursul 
Categoria de vârstă Studiile admise pe perioada
executării pedepsei

Nr. pers. care au comis


Nr. pers. condamn.
anului (cifră în creştere)

S-au scos de la evidenţă
Interdicţia stabilită prin hotărârea instanţei de 
judecată

Contravenții
perioadei raportate

Infracţiuni
(cifră constantă)

m.specialitate

neșcolarizat
16 - 29 ani

gimnaziale
30 - 44 ani

45 - 64 ani

superioare
medii /
+
B F B F B F B F

65
1.   Privarea de dreptul de a conduce mijloace de 4411 794 687 4518 4440 78 3140 25 1156 2333 948 81 1060 2992 433 33 173 4 25 0
    transport.
2.   Privarea de dreptul  de a ocupa funcţii publice. 106 41 23 124 109 15 17 49 53 5 2 26 96
     
3.   Privarea de dreptul  de a ocupa anumite funcţii în  81 17 14 84 82 2 9 61 14 2 13 69
      organele de ocrotire a dreptului,  în organele MAI.

4.   Privarea de dreptul  de a ocupa funcţii de conducere şi  75 16 18 73 54 19 8 34 27 4 1 30 42 1
      răspundere.

5.   Privarea de dreptul de a practica medicina sau de a 33 11 8 36 28 8 8 15 12 1 4 20 12 1


      exercita funcţii de răspundere în domeniul 
farmaceuticii.
6.   Privarea de dreptul  de a ocupa anumite funcţii sau de  250 62 43 269 212 57 75 112 58 24 64 184 17 4 1 2
      a exercita o anumită activitate în domeniul ce ţine de 
producerea, prelucrarea şi punerea în circulaţie a 
substanţelor narcotice.
7.   Privarea de dreptul  de a ocupa funcţii în domeniul  17 6 5 18 10 8 2 9 7 1 6 11
      educaţiei.
8.   Privarea de dreptul de a administra bunuri materiale, 177 49 33 193 145 48 1 63 89 39 2 26 123 44
      a exercita activităţi în domeniul financiar-bancar.

9.   Alte  interdicţii 148 34 30 152 115 37 38 76 35 3 15 81 55 1 1 1


      TOTAL 5298 1030 861 5467 5195 272 3141 25 1376 2778 1193 120 1175 3475 779 38 176 4 29 0