Sunteți pe pagina 1din 5

Vizat director

PROGRAM DE RECUPERARE A MATERIEI


DIN PERIOADA 16-18.XII. 2009
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. Clasa Titlul lecţiei Prioada Perioada de Observaţii


Crt. iniţială de recuperare
predare
1. Recapitulare pentru teză 14-15. 14. XII. 2009 Conform planificării în
XII.2009 (1 ORĂ) săptămâna
(2ORE) 15. XII.2009 14- 18. XII 2009
Teza smestrială 17. XII. 2009 4. I. 2010 Vor fi predate următoarele
Discutarea tezei 18.XII. 2009 lecţii:
Recapitulare pentru teză
Verbul-Conjugare 2 ore 4-8. I. 2010 5.-8.2010 14-15. XII.2009
VI B Verbe copulative şi auxiliare Teza smestrială 17. XII.
-2 ore 2009
Discutarea tezei 18.
XII.2009
Noua planificare a materiei
din această săptămână se
va face după cum urmează:
Recapitualre pentru teză
14.XII.2009
Teza smestrială
15. XII. 2009
Discutarea tezei
4. I. 2010
Predarea lecţiilor
Verbul-Conjugare 2 ore
Verbe copulative şi
auxiliare -2 ore
-planificată iniţial în
perioada
4-8. I. 2010
Va fi sistematizată în 3 ore
în perioada
5- 8. 2010
SEF COMISIE METODICĂ : PROFESOR : CĂPINARU
PROF: CIUGULIN ADRIANA ILONA

Vizat director

PROGRAM DE RECUPERARE A MATERIEI


DIN PERIOADA 16-18.XII. 2009
LIMBA FRANCEZĂ

Nr. Clasa Titlul lecţiei Prioada Perioada Observaţii


Crt. iniţială de de
predare recuperare
1. III -les 15. XII. 2009 15.XII. 2009
adjectifs :« beau »,« bon » 1 oră Conform planificării iniţiale
-les sons : 16. XII. 2009 1 oră în săptămâna
[o]-voyelle orale 1 oră 15.XII. 2009 14- 18. XII 2009
[õ].-voyelle nasale Vor fi predate următoarele
lecţii:
-les
adjectifs :« beau  »,« bon  »
15. XII. 2009
-les sons :
[o]-voyelle orale
[õ].-voyelle nasale
16. XII. 2009
Aceste 2 lecţii vor fi
sistematizate într-o oră
15.XII.2009
2. IVA Plaisir d’hiver – lecture du 16. XII. 2009
texte 1 ORĂ 4-8. I. 2010 Conform planificării iniţiale
(6. I.2010) în săptămâna
Les voyelles nasales et leurs 17.XII. 2009 -1 ORĂ 14- 18. XII 2009
graphies (II). 1 ORĂ Vor fi predate următoarele
lecţii:
L’indicatif présent des verbes 4-8. I.2010 Plaisir d’hiver – lecture du
du 3e groupe ( 6 ,7.I 2010) 4-8.I. 2010 texte
Forme affirmative, 2 ORE (7.I. 2010) 16. XII. 2009
interrogative, négative 1 ORĂ Les voyelles nasales et leurs
graphies (II).
17.XII. 2009
Noua planificare a materiei
din această săptămână se va
face după cum urmează:
Plaisir d’hiver – lecture du
texte
Les voyelles nasales et leurs
graphies (II).
4-8. I. 2010 ( 6. I.2010 -1
ORĂ)
L’indicatif présent des
verbes du 3e groupe
Forme affirmative,
interrogative, négative
4-8. I.2010
( 7. I.2010- 1 ORĂ)
3. IV B Plaisir d’hiver –texte 16. XII. 2009 Conform planificării iniţiale
1 ORĂ 16. XII. 2009 în săptămâna
Les voyelles nasales et leurs 1 ORĂ 14- 18. XII 2009
graphies (II). 17.XII. 2009 Vor fi predate următoarele
1 ORĂ lecţii:
Plaisir d’hiver – lecture du
texte
15. XII. 2009 – 1 oră
Les voyelles nasales et leurs
graphies (II).
16.XII. 2009- 1 oră
Noua planificare a materiei
din această săptămână se va
face după cum urmează:
Plaisir d’hiver – lecture du
texte
Les voyelles nasales et leurs
graphies (II).
15. XII. 2009 (1 ORĂ)
4. VI A Ainsi font les marionettes 17. XII. 2009 Conform planificării iniţiale
Lexique Les métiers du 1 oră 4-8. I. 2010 în săptămâna
spectacle. (7. I.2010) 14- 18. XII 2009
18 XII. 2009 -1 ORĂ Vor fi predate următoarele
-raconter des faits passés ; lecţii:
exprimer son avis, son 4-8. I. 2010 Ainsi font les marionettes
opinion. ( 7, 8. I. 2010) 4-8.I. 2010 Lexique Les métiers du
2 ORE (8.I. 2010) spectacle.
pronoms indéfinis fréquents. 1 ORĂ 17. XII. 2009
-raconter des faits passés ;
exprimer son avis, son
opinion.
18 XII. 2009
Noua planificare a materiei
din această săptămână se va
face după cum urmează:
Ainsi font les marionettes
Lexique Les métiers du
spectacle.
-raconter des faits passés ;
exprimer son avis, son
opinion
4-8 .I . 2010 ( 1 ORĂ)
pronoms indéfinis
fréquents.
4-8 I. 2010 ( 1 ORĂ)
5. VII 14-18. XII. Conform planificării iniţiale
Au fil de la Loire – texte 2009 14-18. XII. în săptămâna
( 15, 18. XII. 2009 14- 18. XII 2009 va fi
2009) ( 15.XII. predată lecţia
2 ORE 2009) Au fil de la Loire – texte
1 ORĂ 2 ORE
Această lecţie va fi
sistematizată într-o oră în
aceeaşi săptămână
15. XII. 2009

6. VIII Les pronoms relatifs 14-18. XII. 4-8. I. 2010 Conform planificării iniţiale
2009 (7. I.2010) în săptămâna
( 17, 18. XII. -1 ORĂ 14- 18. XII 2009
2009) Vor fi predate următoarele
2 ORE lecţii:
Alerte au Louvre – texte 4-8. I. 2010 4-8.I. 2010 Les pronoms relatifs –
( 7, 8. I. 2010) (8.I. 2010) 2ORE
2 ORE 1 ORĂ Noua planificare a materiei
din această săptămână se va
face după cum urmează:
Les pronoms relatifs –
4-8 .I . 2010 ( 1 ORĂ)
Alerte au Louvre
4-8 .I . 2010 ( 1 ORĂ)
SEF COMISIE METODICĂ : PROFESOR : CĂPINARU
PROF: CIUGULIN ADRIANA ILONA