Sunteți pe pagina 1din 3

1. Imunoprofilaxia. Clasificarea vaccinurilor. Indicaţii şi contraindicaţii. Reacţii adverse.

Calendarul
Naţional de vaccinări.

Imunoprofilaxia este o metodă specifică utilizată pentru prevenirea, colectivă sau individuală, a
maladiilor infecţioase, prin imunizarea artificială a organismului.Imunoterapia reprezintă totalitatea
metodelor ştiinţifice de tratament împotriva infecţiilor prin intermediul vaccinurilor şi serurilor imune,
care conţin anticorpi specifici bolii respective. Imunoprofilaxia are două forme, una activă – prin
administrarea în organism a unor Ag microbiene, cunoscutele vaccinuri, şi cea pasivă – introducerea în
organism a unor preparate ce conţin Ac specifici, administrarea făcându-se intravenos sau
intramuscular. Vaccinarea, o metodă eficace de imunizare a organismului.Vaccinarea primară, de bază,
conferă organismului imunitate, iar vaccinările de rapel (revaccinarea) se utilizează pentru stimularea
unui raspuns imun secundar, grăbind şi intensificând procesul. În urma unor studii, s-au stabilit şi
calităţile vaccinului ideal, cum ar fi: o imunogenitate înaltă, cu o administrare simplă şi eficace, fără
efecte secundare, durată mare a vaccinului în organism, disponibilitate pe piata farmaceutică şi un preţ
accesibil.

Calendarul de vaccinari:

In maternitate:
•  vaccinarea antihepatita B (AHB)
•  vaccinarea antituberculoasa (BCG)
La 2 luni:
•  vaccinare antihepatita B (AHB)
•  vaccinare antipoliomielitica (VPOT)
•  vaccinare antidifterica, antitetanica, antipertusis (DTP)
La 4 luni:
•  vaccinare antipoliomielitica (VPOT)
•  vaccinare antidifterica, antitetanica, antipertusis (DTP)

La 6 luni:
•  vaccinarea antihepatita B (AHB)
•  vaccinare antipoliomielitica (VPOT)
•  vaccinare antidifterica, antitetanica, antipertusis (DTP)
La 12 luni:
•  vaccinare antipoliomielitica (VPOT)
•  vaccinare antidifterica, antitetanica, antipertusis (DTP)
La 12-15 luni:
•  vaccinarea antirujeolica (AR)
La 30-35 luni:
•  vaccinare antidifterica, antitetanica, antipertusis (DTP)

Efecte adverse Orice vaccin poate cauza reacţii adverse sau alergii. E bine de ştiut, însă, că acestea sunt
minore, în marea lor majoritate. Durerea la locul injectării sau febra uşoară sunt cele mai comune şi
dispar în câteva zile. 1.DTP poate cauza: febră uşoară (1 copil din 4), durere, înroşire locală (1 copil din
4), agitaţie moderată (1 copil din 3), oboseală, scăderea poftei de mâncare (1 copil din 10), vomă (1 un
copil din 50). Efecte secundare mai serioase pot fi, rar: febră înaltă ( 1 copil din 16.000), convulsii (1 copil
din 14.000), plâns peste 3 ore fără oprire (1 copil din 1000) 2. Vaccinul contra hepatitei B este unul
dintre cele mai sigure. A fost raportată doar febră uşoară (1 din 15 copii) sau durere la locul
administrării. 3. Vaccinul contra Hemofilus (Hib) poate cauza febră uşoară ( 1 din 20 de copii) sau durere
la locul administrării (1 din 4 copii). 4. ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) poate cauza câteva efecte
secundare uşoare, într-un interval de până la 7- 12 zile de la administrare. Acestea sunt: febră (1 copil
din 6), erupţie pe corp ( 1 copil din 20), umflarea glandelor parotide (obraji) foarte rar. Efecte secundare
mai serioase: convulsii febrile (1 copil din 3000), tulburări trecătoare de coagulare a sângelui ( 1 copil din
30.000), dureri articulare (apar rar la fetele adolescente). S-a observat că aceste efecte secundare sunt
mult mai rare la a doua doză faţă de prima. 5. IPV (anti-polio). Acesta este vaccinul nou, injectabil,
inactivat a cărui reacţie adversă poate fi durerea locală. Nu există riscul ca acest vaccin să producă
poliomieltă, ca în cazul vaccinului vechi, cu virus viu care se administra oral. 6. Gardasil poate produce:
durere locală (8 copii din 10), umflarea sau înroşirea locală ( 1 copil din 4), durere de cap (1 copil din 3),
febră uşoară (1 copil din 10). 13 În afara celor menţionate, orice vaccin, la fel ca orice injecţie, de altfel,
poate produce reacţii alergice, unele severe. De aceea e bine ca după vaccinare să nu părăsiţi zona
cabinetului medical pentru măcar 15-20 de minute.Reacţiile alergice periculoase apar,de regulă,în acest
interval si,extrem de rar,mai târziu. Atenţie: studii recente au arătat ca administrarea de Paracetamol
după vaccinare scade răspunsul imun la vaccin, scăzându-i astfel eficienţa. Nu administraţi antitermice
decât în cazul în care copilul face febră peste 38 de grade si folosiţi ibuprofenul pentru aceasta.
Contraindicaţii Există situaţii în care se preferă amânarea sau chiar anularea efectuării unui vaccin.
Vaccinul va fi amânat o scurtă perioadă dacă copilul este într-un puseu de boală acută, prezintă febră
sau erupţii suspecte pentru o boală contagioasă. Vaccinul poate fi amânat pe termen lung sau chiar
anulat dacă copilul a avut o reacţie adversă severă la o vaccinare anterioară cu acelaşi vaccin, dacă are
alergie la ou, tulburări de coagulare a sângelui, convulsii sau alte boli neurologice, imunodeficienţe sau
urmează tratament de lungă durată cu steroizi sau imunosupresoare.

2.Follow- upul neonatal.

Follow-upul este un program medical de supraveghere continuă a copiilor născuți cu o greutate până la
un kilogram și jumătate, a copiilor care s-au născut în asfixie, cei care au avut convulsii, adică copii cu
diferite afecțiunic si cu risc de sechele neurologice și neurosenzoriale după externarea din secţia de
terapie intensivă. Scopul programului Follow-up este de a reduce incidenţa apariţiei sechelelor și
severitatea acestora prin depistarea copiilor cu risc de la primele semne clinice de boală și prin
îndrumarea lor către servicii de specialitate Obiectivele specifice ale supravegherii sunt: descoperirea
timpurie a anomaliilor neurocomportamentale, tratament administrat la timp, realizat prin cooperarea
specialiștilor cu profil divers, recunoașterea anomaliilor tranzitorii și, foarte important, comunicarea cu
părinţii și acordarea suportului medical, psihologic, pentru a facilita dezvoltarea armonioasă a foștilor
premature.

2. Principiile de tratament în diferite forme de bronşită la copii.

Tratamentul bronșitei acute se efectuează la domiciliu și nece-sită a fi individualizat în funcţie de


simptomatologia prezentă.Majoritatea cazurilor clinice vor beneficia de o terapie simptomatica.
Pentru perioada febrilă se va respecta un regim derepaus cu reducerea activităţilor fizice ale
copilului și majora-rea timpului pentru somn și odihnă,aport hidric adecvat conform necesitatilor
copilului.. Alimentaţia corespunde necesităţilor fizio-logice ale copilului.Chinetoterapia
respiratorie este un procedeu important pen-tru copilul cu bronșită, cu tuse; el facilit ând
epurarea căilor respiratorii de secreţiile bronșice și ameliorând respiraţia. Lacopii mici, drenarea
secretelor se efectuează prin poziţionări variate și taponări toracice.raamenul eiorop
ese argumena în cazul con󿬁rmăriidiagnosicului eiologic. El ar puea 󿬁 eecua
doar copiilorspializaţi cu orme severe de bronșiă, dezvolarea complica-ţiilor. Pornind
de la apul că srucura eiologică a bronșielorese dominaă de virusuri, copiii cu
bronșie acue suprave-gheae la domiciliu nu necesiă explorări penru
ideni󿬁careaacorilor cauzali. Anibioicele nu reduc duraa bronșiei acu-e virale
și nici nu diminuează incidenţa complicaţiilor bace-riene. Anibioicoerapia ese
indicaă doar copiilor cu sem-ne clinico-exploraive de bronșiă baceriană. În aare
sărise va adminisra preparaul de primă inenţie – amoxicilina.Suspecarea implicării
eiologice a
 Mycoplasma pneumoniae
 permie de a indica medicaţie cu macrolide (aziromicină,clariromicină), care conduce
la eradicarea inecţiei aipice lacopii cu bronșiă acuă. Anibioicele din grupa
macrolideloracţionează e󿬁cien și asupra alor germeni pneumoropi –pneumococ, bacilul
Haemophylus
 , sa󿬁lococ. Asigurarea permeabiliăţii căilor aeriene inerioare consiuieun obieciv
paogenic imporan în bronșie și poae 󿬁 ainsprin procedee de fluidi󿬁care a
secreţiilor cu evacuarea mu-cusului din arborele bronșic al copilului bolnav.
Fluidi󿬁careasecreţiilor bronșice se realizează prin apor hidric de lichide