Sunteți pe pagina 1din 16

COLIND: COLO SUS PE LÎNGĂ LUNĂ

glas T
QV S

C 0V
o 0lo x4
sus 0z
pe !
e S 2-
lîn !
gã !
luUS
nã 1
co !S
lo #0z
sus pe !
e S 31~
lîn gã

! !!
lu nã ã S +!
co3
rin x !
de!
neS Doam
!A 0|v
ne V

2. Este-un scaun de odihnă, este-un scaun de odihnă, corindene Doamne.

3. Iar pe scaun cine șade, iar pe scaun cine șade, corindene Doamne.

4. Șade șade Maica sfântă, șade șade Maica sfântă, corindene Doamne.

5. Cu-n Fiuț frumos în brațe, cu-n Fiuț frumos în brațe, corindene Doamne.

6. Fiul plânge, Maica-I zice, Fiul plânge Maica-I zice, corindene Doamne.

7. Taci Fiulee, taci Dragule, taci Fiulee taci dragule, corindene Doamne.

8. Că Ție Maama Ți-a dare, că Ție Maama Ți-a dare, corindene Doamne.

9. Două meree două pere, două meree două pere, corindene Doamne.

10. Și Ti-i jucaa-n Rai cu ele, și Ti-i jucaa-n Rai cu ele, corindene Doamne.

11. Și cheilee Raiului, și cheilee Raiului, corindene Doamne.

12. Și-i deschidee și-i închide, și-i deschidee și-i închide, corindene Doamne.
Pe plai înflorit, glas leghetos T
R_B s

P tb !!Aîn0
e plai flo q!
ri it q!!A
la loc ră0q!
co ri it 0V
cu !ro!So!
uăA1
stro~w!
pi it

!
me!
se !A
le-sw!A
în tin0a
se bB

2. Mesele-s întinse făcliile aprinse la mijloc de masă jiță de mătasă.

3. La locul din frunte cu făclii mai multe șade Dumnezeu cu Fiul Său.

4. Iar în jurul lor ceata sfinților stând și veselind cu drag ascultând.

5. Deodată se-opriră ș-atunci când văzură că trei flori searată stând la judecată.

6. Floarea grâului floarea vinului floarea mirului florile Domnului.

6. Ceste trei flori sfinte din Rai răsărite care dintre ele sfinte floricele.

7. Ar avea din fire mai mare omenire floarea grâului grăia Domnului.

8. Eu am de la fire mai mare omenire căci de n-aș fi eu cât ar fi de rău.

10. Căci saț n-ar fi în casă nici colaci pe masă floarea vinului grăia Domnului.

11. Eu am de la fire mai mare omenire căci de n-aș fi eu cât ar fi de rău.

12. Fără vin din vie n-ar fi veselie floarea mirului grăia Domnului.

13. Ba mea omenire e mai naltă-n fire căci de n-aș fi eu cât ar fi de rău.

14. Făr-a mea chemare n-ar fi creștinare Domnul le-asculta ș-apoi cuvânta.

15. Ascultați flori sfinte din Rai răsărite nu vă amărâți nu vă mai pârâți.

16. Că v-am dat din fire chiar de la zidire la trei în unire numai omenire.

17. Că-n tot anu-odată cu mâna-ncărcată ieșiți din Rai pe al lumii plai.

18. S-aduceți în dar bunului plugar un asaț în casă și colaci pe masă.

19. Alta bucurie dalbă veselie ș-alta creștinare sfântă botezare.


Împăratul Romei, glas T
QV g

Î !c
m3 pă !Să\!SOS
ra a tul @
Ro a3
meirV
x AuU
gust S!
stă!!A vV !c
pâ nea mul3te !Se\!SOS
ţă ări a

@a
lu 3
miir
x şi VU
el S!
po !
run!A
vV 31`X
cea ca-n a a 1
sa '!
îm!!!_31`X
pă ră ţi e tot po o

1'
po !
rul! ! !_!`X
să se-n scri e ca a1
să 1x
se 1
şti 0$`X
e ca a1
să 1x
se !şti!AevV

2. Iară în Iudeea crai Irod era, ce ziceau din Roma, toate le-mplinea\
toți să meargă-n la scriere, să-și arate-a lor avere, fără scădere, fără scădere.

3. Și din Galileea de la Nazaret, mers-a și Maria, la Vitleem drept\


leagănul nașterii sale de a spus ce bine are că legea-i tare, că legea-i tare.

4. Și ea în cetate loc nu și-a aflat, dar la câmp deoparte de-un sălaș a dat\
când șezu să odihnească, ceasul îi sosi să nască, Ființa cerească, Ființa cerească.

5. După miez de noapte pruncul s-a născut, îngereasca oaste cântând s-a văzut\
Lui Hristos Mântuitorul de viață Dătătorul și Făcătorul, și Făcătorul.
4.Crai
i
-npeșterăintr
ară
l
uiHris
tosseînchinar
ă
da r
urisc
umpehă răz
ir
ă
aur,smir
nășitămâ i
e.
Omi nune,bis.
2.DinspreRăsări
trăs
are,
osteaculuminăma re
raz
eleîș
irăspâ
ndeș t
epe 5.
Ma i
caS f
ântă-ls
trăj
uieș
te
t
reicr
aipovățui
ește. ș
icuslavă-
lpreamă r
ește.
Omi nune,bi
s. Îngeri
icuc â
ntecel
e,
păst
ori
i c
u uierel
e.
Omi nune,bis
.
3.Steauama gil
orves
teșt
e
6.Lăudaț
i-
l-
ntrumul ț
ime
Vitl
eemulîipri
mește,
mă ri
re-
ntruînăl
țime.
șidinproofeț
iarar
ăpe
Pepă mântîmpă c
iui
re,
Mesiaîlaa r
ă.
l
aoa menibunăvoir
e.
Omi nune,bi
s.
Ominune ,
bis.
Cântec de stea Trei Crai de la Răsărit glas T, după
g Anton Pann 1
QV

T !c 1xVPS@C\1V!1
rei Crai h 1x1}!
de ; SwU
la D ]! !S !od
Ră ă ă să ri it spre e e stea+a a

!=s
au că !lă_0a
to rit vV şi-au
r mers!S p!`X
du pă ă1
cum$`X
ci i1
ti !S
}; imwU
pâ âD ]!â!S

!od
la a !a=s
Ie !ru_0a
sa lim vV 3M
a 0co 0
x lo 33'
da c-au _a _V
ju !u1
h u

`X1'
uns stea __!
ua-n no o2
h ori 1x
li ~!
s-a_\0!
+ as cu unsh11x
şi le-a 1
fost a 1}
a s!
se

_3'
plim ba )
a s!aX\prin
!? !oS OV
raş 3a }!în_0a
tre ba. vV

U !c 1xVPS@C\1V!1
n de h 1x1!S
S-a }; wU
năsD ]! !S !od
cu u ut zi câ ând u u un crai ma a

!=s
a re !
de_0a
cu rând vV r!S
ia răpI !`X
ro od1
îm $`X
pă ă 1
ra };!atS wU
a aD ]!a!Su

!od
zi i ! =s
ind s-a !
tul_0a
bu rat vV 3M
pe 0
crai 0
x grab33'
nic i-a _
che_V
ma !a1
ha

`Xat1'
şi __!
în ta a2
h ai 1x
nă ~i-a’n
! _\0!tre ba at h11x
is pi 1
tin a 1}
du-i !
s
vru

_3'
se to )
os!
osX\!?
ca!săS OV
a 3fle }!
pe_0a
Hris tos. vV

Ş !ci1
cu xVP
grai S@
a C\1V
dă !ă1
h ă 1x
o 1ga };!atS wU
foa aD ]!ar!Ste!od
lo o

!=s
or li !
s-a_0a
ru gat vV r !S p!`X
zi când 1
mer ge eţi de $`X
a a1
fla };!
aţiS wU
şi iD ]!i!S
ve

!od
ni i ! =s
ind mă !în_0a
ştin ţaţi vV 3M
să 0
merg0
x să 33'
mă-n chin_şi _V
e !e1
he

`Xeu1'
ca __!
u nu u2
h u 1x
ia ~Dum
! _\0!
ne ze euh11x
cra ii 1
da a 1}
că s!
au

_3'
ple ca )as!atX\stea
!? !uaS OV
iar 3
s-a +}!a_0a
ră tat. vV
www.stavropoleos.ro
2
Ş !c 1
i-au mersxVP
pâ S@
nă C\1V
a !a1
h au 1x
stă 1
tu };!utSwU
u uD und’
]! !Se !od
ra a

!=s
a prun!_0a
cul năs cut vV r!S
şi cup
toţi !`X
s-a au1
bu $`X
cu u1
ra };!
atS wU
pe eD ]!
e !S
Hris

!od
to o !os=s
da ! _0a
c’au a flat vV 3M
cu 0
da 0
x ruri 33'
s-au în _
chi _V
na !a1
h a

`Xat1'
ca __!
la u u2
h un 1x
ma ~! _\0!
re’m pă ra at h11x
şi ’na 1
poi 1}
a da c’au
s!

_3'
pur ce )es!esX\!?
pe!alS OV
tă 3
ca }!
le_0a
au mers.vV

P !cre1
cum xVP
le-a S@
fostC\1V
lo !o1
h or 1x
şi 1zi };!isS wU
î î D ]!în!S
ge!od
ru u

!=s
ul noap! _0a
tea în vis vV r!S
ia răpI !`X
ro od1
îm $`X
pă ă1
ra }!
; atS wU
vă ăD ]! !S
ă zând

!od
c-a a !a=s
fost !în_0a
şe lat vV 3M
foar 0
te 0
x rău 33'
s-a ne _că _V
ji !i1
h i

`Xit1'
oa __!
ste ma a2
h a 1x
re ~!a_\0!
por ni it h11x
şi’n Vit 1
le a 1}
em s!a

_3'
in tra )as !Xat\mulţi
!? !ScoOV
coni3
mici}!a_0a
tă iat. vV

P !c 1PS
xV @C\1V!1
ân la h 1x1}!
pai ; SwU
spre D ]! !S ! od
ze e e ce mi ii to o ot prunci mă ă

!=s
ă run !
ţei_0a
co pii vV r!S
de doip
ani!`X
şi i 1
mai $`X
î în1
jo };!
osS wU
ca aD ]!a!S

!od
ta a !a=s
e !
pe_0a
Hris tos. vV 3M
O, 0
ti 0
x ra 33'
nul crud _I _V
ro !o1
h o

`Xod1'
mu __!
ri’n ble e2
h es 1x
tem ~!
de_\0!
no ro od h11x
ne fi 1
ind a 1}
el s!
bu

_3'
cu ro )
o s!
osX\!?
de! S OV
naş te 3
rea }!
lui_0a
Hris tos. vV

www.stavropoleos.ro
colind “tain[ minunat[”




ai  
nă   
mi i 
nu  
na  
tă   
pe  
pă   mânt
 se-a
ra   tă


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


în  
peş  
te  
ră   tă  
stâm  se  
ra   
fi 
mii 
cân   tă


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


în  
lea 
gă  
ăn
de  
fâ  
nu  
stă      
Hris tos 
prea 
bu   
nu


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


in  
păs 
to  
ori
în  noap
  te   
cu  
lâ   
nă şi 
lap   
te


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 

1
Grupul psaltic “Robii Domnului” G.A.

run  
cul 
blâ ând
 pri  
veş  
te  
chi  pu-i
   
se-a 
dum
breş   
te


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


ă  
prun 
cu  
ţul  
şti  e  
ce  
le   ce-au
 să 
fi   
e 


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


e  
de 
lâ  
na  
moa le  
pâ  
ză   
de-n 
gro 
pa   
re


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


eş  
te 
ra  
drept 
groa 
pă  
cu  
lea   
găn 
de 
pia   
tră


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


ai  
ca 
ce  
e-L
a 
lin  
tă  o  
ve   
de 
cer 
ni   tă


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 

2
Grupul psaltic “Robii Domnului” G.A.

ar  
în 
nea  
gra  
za  
re  
lu  
mi   
na 
ră 
sa   
re


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


in  
mor 
mâ  
ânt
de  
stân  
că  
Via  
ţa   
se ri 
di   
că


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


tea  
ua-n
cer  
lu  
ceş  
te  
prun 
cul   
iar 
zâm
beş   
te


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


ai  
nă   
mi i 
nu  
na  
tă   
pe  
pă   mânt
 se-a
ra   tă


dai  Dom
   
nu 
 
lu  
ui Doam ne 


transcris ast[zi, ziua a XXV-a,


luna a XI-a, anul mântuirii
2 0 1 3
când se face pomenirea Sfintei
Muceni\e Ecaterina
G.A.

3
Grupul psaltic “Robii Domnului” G.A.
Colind Dimineţa lui Crăciunu glas T s
HrC

D 001`X1! @1!A 0acC 1~ 1x1a1


i mi nea a ţa lu ui Cră ciu nu Flo ri le dal

!Abe!de!Se!A
mă1a
ru bB w!
di mi!Si !`X
nea a1
ţa !lu@1!A
ui Cră ciu0a
nu cC

2. Vine Crăciun cel bătrânu, Florile dalbe de măru, vine Crăciun cel bătrânu.

3. Și el vine tot mereu, Florile dalbe de măru, și el vine tot mereu.

4. Că i-e calu' ciumpăvitu, Florile dalbe de măru, că i-e calu' ciumpăvitu.

5. Și-ar trebui potcovitu, Florile dalbe de măru, și-ar trebui potcovitu.

6. Cu potcoave de colacu, Florile dalbe de măru, cu potcoave de colacu.

7. Și-ar trebui adăpatu, Florile dalbe de măru, și-ar trebui adăpatu.

8. Cu o vadră de vin arsu, Florile dalbe de măru, cu o vadră de vin arsu.

9. Rămâi gazdă sănătoasă, Florile dalbe de măru, c-ai primit colinda noastră.
Astăzi se
Astăzi se naște ământ
naș pe pământ Colind grecesc, din auzite,
dupătradiția Mănăstirii Văratec

Ήχος Πα tradiția Mănăstirii Văratec

A
(Π) (Δ) (Π)

to Ga
As - tăzi la
se ta1 - te
naș yi lh1 pă
pe bro- mânt
ch1 kai
Cel sta
ză - mis - lit din mpo1
Du -uo
(Ν) (Π)

uo- hul
o Sfânt
ra ba
Din si1 - lis
mai sa tw
ca Sfân - tă Ma - a - ri - a ei1
as - nai
tăzi h
se Mau
naș - ro1
te
(Ν) (Π)

Me - e - e - si - a ba
Din si1 - lis
mai sa -tw
ca Sfân tă Ma - a - ri - a ei1
as - nai
tăzi h
se

Mau
naș - te Me - e - e - si - a a

H
(Π) (Δ)

e cegeia
Hai cu toți Pacân-tăm
să nagia ta
să mi lh1
ne bu - sa - ăme lui
cu - răme o1 nei
Hris ro să
- tos o neh1 -nchi-nă-ăm
ta ne ta

și să-L
lhs mo lănh1- usa me
- dăm.

Î
(Π) (Δ) (Π)

to
În Ga - tela - răta1
peș qa
ni piw
s-a kra si1
năs - cut sto Pe1
Ce la ra
ce qa
e me
făr' qu1
de-nu
(Ν) (Π)

deu-n ce
u -sw
put kai
Al mej ap' - lui
Ce - ru to Gen ti1- âniKoule1
Stă - pâ Prea- bun ko
în pe1
Vit - la
le - q'a
em ga
El
(Ν) (Π)

ph1
vi - ih - ne
h ah- cum
sw kai
Al mej
Ce - ap' to Gen
ru - lui ti1 - ân
Stă - pâ iKoule1
Prea- bun ko pe1 - la
în Vit q'a
le - em

ga
El ph1
vi - ih - ne
h ah- cum
sw

H
(Π) (Δ)

e cegeia
Hai cu toți Pacân-tăm
să nagia ta
să mi
ne lh1
bu -sa me- ăme luio1
cu - ră nei
Hris ro să
- tos o neh1 -nchi-nă-ăm
ta ne ta

și să-L
lhs mo lănh1- usa me
- dăm.

1
C
(Π) (Δ) (Π)

en - ru
Ce ti1 - Kou
ri - le1
le kai
se Qa
ve - ra
se - peia1
lesc Ta
se tau1
naș - la kai Ni
te prunc cw1- ăw
îm - pă
(Ν) (Π)

ă - răw- tesc
w ri au - geta1 -
în ta cân
rii te1s- tăse tora
- oți a în
cwria1
cor mor
se fai1
naș - nou
te ne mân
azi thn-
(Ν) (Π)

Po1
tu - uo - uo - o
i -lh
tor au ta1 - riita te1
în - ge câns- se
tă ra- oția cwria1
to în cor mor
se fai1
naș -nou ne
te azi

thn -Po1
mân tu - uo - uo - o
i -lh
tor

H
(Π) (Δ)

e cegeia
Hai cu toți Pacân-tăm
să nagia să
ta mi lh1
ne bu - sa - ăme lui
cu - răme o1 nei
Hris ro să
- tos o neh1 -nchi-nă-ăm
ta ne ta

și să-L
lhs mo lănh1- usa me
- dăm.

Adaptat după audio de PF, 2017

2
O, ce veste minunată glas T
eN s
O #C0
ce x3
ves N0
te 1`X
mi i1
nu !
na@=s
a a !tăAcm<C $0x
în Vit 3
le N0
em

2`X
ni i2
s-a !
ra@=s
a a !
tăcm
A <C 3N
as z@
tăzis2
S-a !S
năs!cut
1a Cel 1 !
x !Sce!
făr’de-n put+ cum
!1x au

21x
spus pro!
roA!oS1
cii a~,<V 1a
as ~@s
tăzi2
S-a !S
năs!cut
1a Cel1 x! !Sce!put+!
făr ’de-n 1x
cum au 1
spus

1x
pro !roA!oS0
cii anN

C #C0x3N01`X1! @=s!Acm<C $0x3N0


ă la Vit le e em Ma ri i i a să vâr şind că

1`X
lă ă1
to !ri@=s
i i !acm
A <C 3N
în z@
tr-uns1
mic !S
să! 1a
laş lân 1
g-a !
x cel!So!raş
+!1x
a năs

11x
cut pe !
MeA!siS1a a~,<V 1a
în ~@s
tr-un1
mic !S
să!laş1a
lân 1
g-a x!
cel!So! +!1x
raş a năs 1
cut

1x
pe !
MeA!siS0
a anN

P #C0x3N01`X1! @=s!Acm<C $0x3N0


e Fi ul în a al Său nu u u me Ta tăl L-a tri

1`X
mi is2
în !lu@=s
u u !cm
meA <C 3N
să z@
se s1
na !Sas!că1a
şi 1 !x !Sas!+!1x
să crea că să ne

21x
mân tu !
iaA!
asS1
că a~,<V 1a
să ~@s
se 1
na !S
as!că1a
şi 1 x! !Sas!+!1x
să crea că să ne 1
mân

1x
tu !
iaA!
asS0
că anN

www.stavropoleos.ro