Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

Amenajarea complexă a mediului

Studenți: Ciobotaru George

Hâncu Petruț

Grupa: 431

Specializare: I.P.M.I
Parc de recreere în municipiul Adjud
CUPRINS
1. Analiza situatiei existente............................................................................4
2. Obiectivele proiectului.................................................................................6
3. Schițe de proiect...........................................................................................8
4. Costuri...........................................................................................................9
5. Rezultate.......................................................................................................10
1. Analiza situație existente

1.1 Descrierea proiectului

Oraşul Eforie, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea cu succes a proiectului cu titlul


”Parc de recreere în oraşul Eforie”.

Proiectul a fost implementat în urma contractului de finanţare, încheiat între UAT – Oraş
Eforie şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013

Pentru realizarea parcului de recreere în orașul Eforie a fost alocat un teren aparținând
domeniului public. Acest parc va fi amplasat pe un teren amenajat parțial, caracterizat de o
vegetație spontană fără specii protejate, situat în zona restaurantului Cazinou din localitate. Pe
amplasamentul menționat exista un parc de recreere aflat într-o stare avansată de degradare.

S-a propus desfacerea aleilor existente, a mobilierului urban existent precum și


dezafectarea fântânilor arteziene și a instalațiilor aferente acestora, redesenarea traseelor din parc
în acord cu noile funcțiuni propuse prin proiect. Procesul de amenajare a parcului constă în
acţiuni vizând punerea în valoare, refacerea şi ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora,
care să devină astfel, cât mai agreabile pentru procesul de recreere.

Pentru realizarea acestui deziderat, U.A.T.

Orașul Eforie a propus realizarea următoarelor măsuri:

- amenajarea unui skate park pentru role și skateboard;

- amenajarea un spațiu de joacă destinat copiilor;


- amenajarea unei zone destinată diverselor evenimente și manifestări publice
dotată cu scenă și tribune demontabile;

- amenajarea unei fântâni arteziene;

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină;

- realizarea unor alei pietonale;

- executarea unor pavaje din piatra cubica;

- amenajarea unei piste de alergare;

- crearea unei zone mai liniștite, compusă din spații verzi acoperite de covoare
florale multicolore;

- amplasarea unor panouri expoziționale;

- crearea unor fântâni arteziene.


2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea factorilor de mediu și creşterea calităţii


vieţii prin crearea unui parc de recreere în orașul Eforie, în contextul protejării mediului
înconjurător și al asigurării unei dezvoltări durabile.

Parcul de recreere este amplasat în Eforie Sud, pe str. Dezrobirii, în zona


Restaurantului Cazino, pe un teren cu suprafaţă totală de 7.927 mp

Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin îmbogățirea biodiversității:

- realizarea unor spații verzi acoperite de covoare florale multicolore;

- utilarea cu mobilier urban constituit din bănci, pergole, coșuri de gunoi, cișmele,
panouri de expunere;

- iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu proiectoare de lumină;

- realizarea de spații care să ofere variație vizuală, dar și realizarea unui


ecosistem corect;

- crearea unor fântâni arteziene finisate cu plăci de travertin care să înfrumuseţeze


şi revigoreze peisajul.

2. Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației prin:

- crearea unui mediu sănătos; - ameliorarea climatului și a calității aerului datorită


creării unor spații verzi și a măririi cantității de plante ce produc oxigen;

- accesul liber la recreere în parc;


- menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spatiilor verzi prin
ameliorarea calității vegetației în zonă.

3. Creşterea zonelor de recreere și a spațiilor de joacă pentru copii prin amenajarea unui
parc de recreere în orașul Eforie.

4. Creșterea dinamismului economic și turistic prin:

- punerea în valoare a resurselor naturale și a celor create într-o zonă, stațiune, de


interes turistic;

- creșterea atractivității zonei și a fluxului turistic.


Schițe de proiect

Schițta nr 1.

Schița nr 2.
Schița nr 3.

Costuri
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.107.596,76 lei, iar valoarea totală eligibilă de
2.424.713,32 lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA, a fost de 104.594 lei, iar valoarea TVA
aferentă cheltuielilor eligibile de 578.289,44 lei. Finanţarea nerambursabilă este de 98% din
valoarea totală eligibilă a proiectului, în timp ce contribuţia Primăriei Eforie este de 2%.

Beneficiarul direct al proiectului este populaţia oraşului Eforie. Beneficiari indirecţi sunt
iniţiatorul proiectului: UAT Oraşul Eforie, personalul angajat pentru întreţinerea parcului, agenţii
economici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Eforie, autorităţile publice locale şi judeţene
din Regiunea Sud-Est.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 17 luni, acesta fiind finalizat în luna
decembrie 2014. Locul de desfăşurare al proiectului a fost localitatea Eforie, JudeţulConstanţa.

Proiectul generează un impact pozitiv prin creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea


factorilor de mediu, dar şi creşterea gradului de confort al turiştilor care vizitează anual staţiunea
Eforie Sud.

Rezultate
- reabilitarea unei suprafețe verzi de 3.534 m2

- reabilitarea unei suprafețe totale de 7927 m2

- 9.294 persoane care beneficiază de infrastructura urbană reabilitată și modernizată

- crearea a 30 locuri de muncă temporare

- 2 locuri de muncă create/menținute permanent achiziționare dotări parc


Bibliografie
1. http://observator.ro/stiri-politic-administratie-a-fost-ianugurat-parcul-din-eforie-
sud-291790.html
2. http://observator.ro/stiri-politic-administratie-proiectul-parcului-din-eforie-sud-la-
fina-287876.html
3. http://www.zmc.ro/proiecte_pid/F46.pdf
4. https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/dezvaluiri-ro-un-nou-parc-de-
recreere-in-orasul-eforie-469267.html