Sunteți pe pagina 1din 13

-Academia de Studii Economice din București-

-Facultatea de Marketing-

Grupa
Analiza 1726
datelor
de Giornoiu
marketi Alin-
Adrian
ng Gheorghe
Proiect Radu-
Gabriel
la SPSS Cuprins
Gherman
Alexandru
Gilca
Adrian
Geanta
Andrei

1|Page
Introducere………………………………………………………………….2
1. Prelucrarea datelor.................................................................................................3
1.1 Schimbarea unei variabile din scara metrica in scara nemetrica.....................3
1.2 Generarea unei noi variabile pe baza unei formule de calcul care să implice
cel puțin două variabile existente (un scor sau medie) doar pentru înregistrările
ce satisfac o anumită condiție (ex: respondenții de sex femeiesc)........................4
1.3 Schimbarea codificării din cea specifică diferențialei semantice în cea
specifică scalei Likert (sau orice altă combinație)................................................7
2. Analiza bivariata...................................................................................................8
2.1 Analiza metrica-metrica.................................................................................8
2.2 Analiza nemetrica-nemetrica..........................................................................9
2.3 Analiza metrica-nemetrica............................................................................10
3.Analiza univariata.................................................................................................11

1. Prelucrarea datelor
1.1 Schimbarea unei variabile din scara metrica in scara nemetrica

2|Page
Pentru aceasta transformare, am decis sa alegem intrebarea q5 “Cat timp credeti ca va mai dura pana ca
inteligenta artificiala sa aiba un impact notabil asupra vietii noastre de zi cu zi?” pe care am recodat-o
intr-o variabila ordinala noua pe 3 categorii:

1. Foarte putin (<2019)


2. Putin 2019-2060
3. Mult>2060

S-a constatat faptul ca marea majoritate a respondentilor 74% sunt de parere ca inteligenta artificiala
va avea un impact notabil asupra vietii noastre de zi cu zi in putin timp.

1.2 Generarea unei noi variabile pe baza unei formule de calcul care să implice
cel puțin două variabile existente (un scor sau medie) doar pentru înregistrările
ce satisfac o anumită condiție (ex: respondenții de sex femeiesc).

3|Page
Statistics
sexbarbatesc
N Valid 438
Missing 1807
Mean 5.8311
Median 6.0000
Mode 5.50

sexbarbatesc
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1.00 11 .5 2.5 2.5
1.50 4 .2 .9 3.4
2.00 7 .3 1.6 5.0
2.50 8 .4 1.8 6.8
3.00 23 1.0 5.3 12.1
3.50 19 .8 4.3 16.4
4.00 21 .9 4.8 21.2
4.50 23 1.0 5.3 26.5
5.00 41 1.8 9.4 35.8
5.50 55 2.4 12.6 48.4
6.00 43 1.9 9.8 58.2
6.50 42 1.9 9.6 67.8
7.00 34 1.5 7.8 75.6
7.50 33 1.5 7.5 83.1
8.00 25 1.1 5.7 88.8
8.50 11 .5 2.5 91.3
9.00 14 .6 3.2 94.5
9.50 7 .3 1.6 96.1
10.00 17 .8 3.9 100.0
Total 438 19.5 100.0
Missing System 1807 80.5
Total 2245 100.0

4|Page
În vederea generării unei noi variabile pe baza unei formule de calcul am ales să facem media
artimetică dintre două variabile care exprimă părerea respondeților cu privire la aspectul pe care îl vor
avea roboții cu inteligență artificială în viitor.
Variabile sunt ‘Un amestec de forme în funcție de funcția pe care o efectuează (inclusiv persoane
virtuale / avatar)’ și ‘O masină robotizată, care este complet dezumanizată’ iar răspunsurile pot fi note de
la 1(cel mai puțin probabil) la 10(cel mai probabil).
Astfel, am selectat pentru această analiză doar răspunsurile respondenților de sex masculin a căror
medie a fost de 5.50, semnificând că părerea generală cu privire la aspectul roboților cu inteligență
artificială este undeva la mijloc, iar bărbații încă nu sunt siguri cum vor arata în viitor acești roboți.

5|Page
1.3 Schimbarea codificării din cea specifică diferențialei semantice în cea
specifică scalei Likert (sau orice altă combinație)

RECODE q8_7 (-2=1) (-1=2) (0=3) (1=4) (2=5) INTO q8_7likert.


VARIABLE LABELS q8_7likert 'q8_7likertt'.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=q8_7likert
/STATISTICS=MEAN MEDIAN MODE
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

Îmi este teamă că inteligența artificială va fi folosită ca armă, de guverne sau grupări teroriste?
Statistics
q8_7likertt
N Valid 1132
Missing 1113
Mean 3.75
Median 4.00
Mode 4

Îmi este teamă că inteligența artificială va fi folosită ca armă, de guverne sau grupări teroriste?
q8_7likertt
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Dezacord Total 49 2.2 4.3 4.3
Dezacord 111 4.9 9.8 14.1
Nici ,Nici 215 9.6 19.0 33.1
Acord 458 20.4 40.5 73.6
Acord Total 299 13.3 26.4 100.0
Total 1132 50.4 100.0
Missing System 1113 49.6
Total 2245 100.0

Îmi este teamă că inteligența artificială va fi folosită ca armă, de guverne sau grupări teroriste?

6|Page
Majoritatea respondenților (40.46%) sunt de acord cu faptul că inteligența artificială va fi folosită că
armă, de guverne sau grupări teroriste.

2. Analiza bivariata

7|Page
2.1 Analiza metrica-metrica

Correlations
În ce an v-ați Cât timp credeți
încredința că va mai dura
membrii familiei înainte ca
unei mașini inteligența
autonome, dacă artificială să aibă
ratele de accident un impact notabil
s-ar dovedi mai asupra vieții
bune decât pentru noastre de zi cu
șoferii umani? zi?
În ce an v-ați încredința Pearson Correlation 1 .272**
membrii familiei unei mașini Sig. (2-tailed) .000
autonome, dacă ratele de N 1131 1131
accident s-ar dovedi mai bune
decât pentru șoferii umani?
Cât timp credeți că va mai dura Pearson Correlation .272** 1
înainte ca inteligența artificială Sig. (2-tailed) .000
să aibă un impact notabil asupra N 1131 1185
vieții noastre de zi cu zi?
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Observam ca intre cele 2 variabile exista o legatura directa, lucru care sugereaza ca oamenii vor fi
dispusi sa-si incredinteze membrii familiei unei masini autonome cu atat mai curand cu cat inteligenta
artificiala va avea un impact notabil asupra vietii noastre.

2.2 Analiza nemetrica-nemetrica

8|Page
Correlations
Credeți că
societatea va
deveni mai bună
Cum vă simțiți din sau mai rea de la
perspectiva creșterea
viitorului cu automatizării și
inteligență inteligenței
artificială? artificiale?
Cum vă simțiți din perspectiva Pearson Correlation 1 .573**
viitorului cu inteligență Sig. (2-tailed) .000
artificială? N 1133 1054
**
Credeți că societatea va deveni Pearson Correlation .573 1
mai bună sau mai rea de la Sig. (2-tailed) .000
creșterea automatizării și N 1054 1061
inteligenței artificiale?
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analiza ne arata o legatura directa intre cele 2 variabile, lucru care ne spune ca daca un om are o
perspectiva buna asupra viitorului cu inteligenta artificiala cu atat mai mult va crede ca societatea va
devein mai buna de la cresterea automatizarii.

2.3 Analiza metrica-nemetrica


9|Page
Correlations
În ce măsură este
important ca
dispozitivele cu
inteligență
artificială să poată
Ați avea încredere înțelege și
într-o mașină comunica folosind
autonomă dacă limba naturală
ratele de accident umană. Acordați
s-ar dovedi mai note de la 1
bune decât pentru (neimportant) la 7
șoferii umani? (important)
Ați avea încredere într-o mașină Pearson Correlation 1 -.048
autonomă dacă ratele de Sig. (2-tailed) .115
accident s-ar dovedi mai bune N 1097 1088
decât pentru șoferii umani?
În ce măsură este important ca Pearson Correlation -.048 1
dispozitivele cu inteligență Sig. (2-tailed) .115
artificială să poată înțelege și N 1088 1112
comunica folosind limba
naturală umană. Acordați note
de la 1 (neimportant) la 7
(important)

Legatura inversa dintre cele doua sugereaza ca pentru respondenti, faptul ca inteligenta artificiala sa
comunice in limba naturala nu creste increderea intr-o masina autonoma.

3.Analiza univariata

10 | P a g e
Statistics
În ce an v-ați Cât timp credeți
Va deveni încredința că va mai dura
societatea mai membrii familiei înainte ca
bună sau mai rea unei mașini inteligența
de la creșterea autonome, dacă Profesor - Dacă artificială să aibă
automatizării și ratele de accident ați avea de ales un impact notabil O mașină
folosirii s-ar dovedi mai între virtual și asupra vieții robotizată, care
inteligenței bune decât pentru uman, ce ați noastre de zi cu este complet
artificiale? șoferii umani? alege? zi? (Binned) dezumanizată
N Valid 1127 1131 1106 1185 1098
Missing 1118 1114 1139 1060 1147
Mean 1.39 2035.71 1.83 2.23 5.37
Median 1.00 2035.00 2.00 2.00 5.00
Mode 1 2050 2 2 5

Marea majoritate considera ca societatea va deveni mai buna cu crestea automatizarii.

11 | P a g e
Media răspunsurilor respondenților a fost de 2035, sugerând că în medie aceștia și-ar
încredința membrii familiei unei mașini autonome peste 16 ani.

In urma chestionarului, 920 din 1106 de respondenti au preferat un profesor uman contra unuia virtual.

12 | P a g e
Media raspunsurilor a fost 5 (5.37), astfel oamenii prefera o cale de mijloc, nici prea robotizata si nici
prea dezumanizata.

S-a constatat faptul ca marea majoritate a respondentilor 74% sunt de parere ca inteligenta
artificiala va avea un impact notabil asupra vietii noastre de zi cu zi in putin timp.

13 | P a g e