Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

Pentru examenul organizat în data de 24.09.2019,


în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de execuție de
muzeograf, S, grad profesional debutant, Serviciul Istorie

1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice republicată;


2. Legea nr. 182/25.10.2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,
republicată;
3. H.G. nr. 1546/2003, pentru aprobarea normelor de conservare și restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate;
4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cap. II, III și IV;
5. CUMIDAVA: revista Muzeului Județean (de Istorie) Brașov, 1967-2011;
6. Gernot Nussbächer, Din cronici și hrisoave, Editura Kriterion, București, 1987;
7. Ordinul nr. 2035/18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
evidența, gestionarea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții
publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil.