Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare nr.

Geografie Umană a Republicii Moldova

Numele, Prenumele__________________________________Data_________________

1. Carcaterizați perioada actuală de dezvoltare a agriculturii Republicii Moldova (1991-


prezent). L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Compleetați tabelul ,,Factorii de dezvoltare a agriculturii". L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grupe de factori Caracteristici Ramuri agricole

3. Specificați cele mai importante regiuni vitivinicole din Republica Moldova, podgoriile
din cadrul acestora, dar și localizarea (raioane). L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Regiune vitivinicolă Podgorii Localizare


4. Caracterizați industria materialelor de construcție din Republica Moldova, comform
planului: L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a) Ramurile industriei materialelor de construcție
b) Localizarea întreprinderilor de producție
c) Produsele obținute în urma prelucrării

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Argumentați rolul transportului auto în Republica Moldova. L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Total puncte: 60 puncte Puncte acumulate: Nota:

Puncte 0-1 2-3 4-5 6-7 8-18 19-28 29-37 38-46 47-56 57-60
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10