Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru

1.Analizeză verbele la modul indicativ din textul următor, după modelul dat:

„Trăia odată un împărat pe vârful unui munte, într-o cetate cu două turnuri. Şi odată, în vară, a plecat
împăratul acela la război şi nu s-a mai întors [...]. Dar abia părăsiră cetatea părinţilor că au şi început să
nu se înţeleagă la drum, căci erau feluriţi la fire şi la gânduri”.
(Legenda Mureşului şi a Oltului)
Verbul Timpul Persoana Numărul Functia
trăia imperfect a III-a singular

2.Asociază verbele din coloana din stânga cu timpurile verbale din coloana din dreapta:

citişi prezent
va veni viitor
au parcurs imperfect
prind perfect simplu
alungai perfect compus
Mâncasem mai mult ca perfect

3.Precizează timpul verbelor din următoarele coloane:

Legăna cotropii
Visam interogam
scrisei iubii
Vedeam am mizat
verificasem solicitaseră
Am fost observaserăți
meditaseși zisei
Băusei ridicași
păstram Vorbea
Trecusei avui
am hoinărit sărutam
Citisem tu iertași
văzurăm făcui
Am vrut am lezat