Sunteți pe pagina 1din 3

L10: Angrenaj

Să se reprezinte în două proiecţii (secţiune longitudinală prin pană şi vedere laterală)


ansamblul dintre arborele dat (L11), roata dinţată cilindrică R1, conducătoare, care este în
angrenare cu roata dinţată R2, condusă, și roata dinţată conică R3, (L12).
Obs.
- Fixarea roţii dinţate R1 împotriva deplasării axiale se realizează prin intermediul unui inel
elastic, iar fixarea roţii dinţate conice R3 pe capătul de arbore este realizată de șaiba plată și
strângerea șurubului cu cap hexagonal în gaura filetată practicată în capătul arborelui.
- pentru reprezentarea rulmenţilor se va utiliza reprezentarea simplificată generală;
- pentru angrenajul cilindric distanţa axială se va d1  d 2 m   z1  z2 
calcula după formula: aw  
2 2

Exemplu - angrenaj cilindric


L11: Arbore
Să se reprezinte desenul de execuție al arborelui drept în trepte, respectând indicațiile din figura de mai jos.
Dimensiunile canalelor de pană practicate în arbore se vor alege în funcție de diametrul tronsonului,
reprezentându-se conform ISO 2491 (pene paralele) şi ISO 3912 (pene semirotunde). Toate dimensiunile
neprecizare se vor alege constructiv.
Desenul de execuție va conține:
- condițiile tehnice;
- rugozitatea generală Ra 12,5 și rugozitatea corespunzătoare suprafețelor prelucrate;
- toleranța la concentricitate a tronsonului cu canalul de pană 4 și a tronsoanelor de montaj ale rulmenților
față de baza de referință A;
- toleranța la perpendicularitate a suprafeței gulerului care este în contact cu butucul roții dințate față de
baza de referință B.

1. Gaură de centrare forma B – reprezentată 7. Canal pentru pană semirotundă


simplificat
2. Tronson de montaj rulment 8. Teșire 2x45○
3. Guler arbore 9. Teșire 2mm cu un unghi de 30○ fată de axa
orizontală
4. Canal pentru pană paralelă forma A 10. Degajare
5. Degajare pentru montajul inelului elastic 11. Teșire 1,5x45○
6. Tronson de montaj rulment 12. Gaură filetată M6

Diametru Diametru
n
tronson cu tronson cu
(număr de Var.
canal de pană canal de pană
ordine)
paralelă semirotundă

1, 5, 9, 13 I 28 20

2, 6, 10, 14 II 32 23

3, 7, 11, 15 III 36 26

4, 8, 12, 16 IV 40 30
Reprezentarea axonometrică a arborelui
L12: Roţi dinţate
Să se întocmească desenul de execuție pentru roata dințată cilindrică cu dinți drepți, R1;
- să se inscrie pe desen, o toleranță de formă, o toleranță de orientare și o toleranță de bătaie.
- să se completeze tabelul parametrilor geometrici ai roții dințate(vezi model pe site).
Roata dințată 1

Var. m z1 Db1 D dg
I 2,5 42 28 70 10
II 3,0 36 32 74 10
III 4,0 28 36 80 10
IV 5 24 40 84 10
Elemente de calcul:
d1= m·z1 – diametrul de divizare
da1= m (z1 + 2) – diametrul de cap
df1 = m (z1 - 2,5) – diametrul de picior
Constructiv:
b şi t2 – conform dimensiunilor
canalelor de pană paralele ISO 2491
D1 = (1,6 ÷ 1,8) Db1;
B = (6 ÷ 8)m;
l = 1,2 Db1;
e = 1/3 B

Var. n (număr de ordine)


I 1, 5, 9, 13
II 2, 6, 10, 14
III 3, 7, 11, 15
IV 4, 8, 12, 16
Roata dinţată 2 (conjugată)

Var. m z2 Db2 D2
I 2,5 24 18 30
II 3,0 20 20 30
III 4,0 16 24 36
IV 5 12 22 34
Elemente de calcul:
d2=m·z2 – diametrul de divizare
da2= m (z2 + 2) - diametrul de cap
df2 = m (z2 - 2,5) – diametrul de picior
Constructiv:
b şi t2 – conform dimensiunilor
canalelor de pană paralele ISO 2491
B = (6 ÷ 8)m;
l = 1,5 Db2;

Roata dinţată conică 3


- se realizează constructiv în funcție de diametrul tronsonului de arbore pe care se asamblează.