Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

“LUPUL ȘI VULPEA”
(DȘ1)

Prof. Înv. Preșcolar:


DIACONESCU ANDREEA CRISTINA

PROIECT DE ACTIVITATE
Gradinita : cu PP. „Elena Farago”, Craiova
Grupa: mare “Porumbeii”
Educatoare: Diaconescu Andreea Cristina
Data: 10.02.2020
Tema anuală de studiu: Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?

Subtema : "Animale sălbatice"

Tema activităţii: "Lupul și vulpea"

Tipul activităţii: predare de cunoștințe

Activitatea pe domeniul experiential: Domeniul Ştiinţe-Cunoaşterea mediului (DȘ1)

Forma de realizare: observare

Scopul activităţii: Identificarea caracteristicilor animalelor sălbatice observate prin comparaţie


şi a modalităţilor de îngrijire specifice acestora.

Dimensiuni ale dezvoltării:

B1 - Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

C1 - Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

D2 - Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

E3 - Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

Comportamente vizate:

B1 - 1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia

1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată

C1 - 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi

1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat

D2 - 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
emoții proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare

2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

E3 - 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

Obiective operaţionale :

 să recunoască lupul şi vulpea, din imaginile prezentate;


 să identifice părţile corpului celor două animale (lupul şi vulpea), din imaginile
prezentate;
 să analizeze comparativ lupul şi vulpea (aspect), prin activarea cunoştinţelor anterioare;
 să precizeze modul de hrănire al lupului și al vulpii, prin raportare la experienţa
personală;
 să utilizeze un limbaj ştiinţific adecvat prin activizarea vocabularului existent.

Strategii didactice:

Metode şi procedee didactice: observaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia,


conversaţia. Mijloace didactice: machetă, vulpe și lup de pluș, imagini cu cele două animale
sălbatice, ecusoane, medalii, baloane.

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe.

Durata : 30 minute

Bibliografie:

 Curriculum pentru educatie timpurie 2019;

 Breben S., Gancea E. ,Ruiu G. ,Fulga M. - “Metode interactive de grup” -Ghid metodic -
Editura Arves, Craiova, 2002;

 „Revista invățământului preșcolar”, 1-2/ 2009.


 Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor de intre 3 – 6\7 ani, Ministerul
Educatiei , Cercetarii si Tineretului , 2008.
EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE
NR.
E CONŢINUTUL STIINTIFIC
CRT METODE ŞI MIJLOACE
DIDACTICE PROCEDEE DIDACTICE

Voi asigura condiţiile optime


pentru buna desfăşurare a
activităţii:
aerisirea sălii de grupă;
Momentul Conversaţia
1. pregătirea materialelor
organizatoric
didactice necesare
desfășurării activităţii
intrarea ordonată a
copiilor în sala de grupă.
În sala de grupă este adusă o
machetă reprezentând o pădure
pe care așezate o parte din Conversaţia
2. Captarea animalele sălbatice care traiesc Machetă
atenţiei în pădure și anume: lupul și Lup și vulpe de pluș
vulpea. Copiii sunt rugați să
recunoască animalele.

Copiii sunt întrebați dacă mai


cunosc si alte animale sălbatice Exerciții
3. Reactualizarea
care trăiesc în pădure și sunt individuale
cunoștințelor
rugați sa spună ce știu despre
ele.
Se anunță tema și obiectivele,
pe înțelesul copiilor.
-Astâzi, copii, vom învăța
Anunţarea Conversaţia
împreună despre cele două
4. temei
animale sălbatice și anume,
şi a Explicația
lupul și vulpea.
obiectivelor
Copiii află că vor observa lupul
și vulpea şi vor învăţa multe
lucruri despre acestea.
5. Dirijarea Pentru început se stabilește locul Problematizarea
învăţării în care trăiesc cele două animale
și faptul că sunt animale Observația
sălbatice. În continuarea
activității se va realiza Explicația
observarea comparativă a
lupului și a vulpii. Pe parcursul
observării copiii sunt rugați să
spună cum este blana lor,
mustățile și picioarele acestora.
Copiii sunt rugați să observe
mai întâi capul acestora, apoi
corpul și se va face compararea
acestora.
Observarea copiilor este dirijată
prin adresarea unor întrebări
ajutătoare:
- Ce observați la capul
lupului/vulpii?
- Ce culoare au ochii?
Învățarea prin
- Cum sunt urechile vulpii
față de cele ale lupului? descoperire
- Cum este blana lupului?
- Ce culoare are blana
vulpii?
- Cum sunt picioarele
lupului față de cele ale
vulpii?
- Câte picioare are
vulpea? Dar lupul?
După observarea şi descrierea
animalelor, se adresează copiilor
întrebări referitoare la hrana lor.
6. Obținerea Pentru a demonstra că au învăţat Explicația
performanței și multe lucruri interesante despre
asigurarea lup şi vulpe, copiii vor participa Exercițiul
feed-back-ului la un joc cu denumirea
"Prietenii animalelor" . Pentru
desfăşurarea jocului, copiii vor
primi câte un ecuson care
înfăţişează un lup sau o vulpe.
În funcţie de ecusonul primit se
stabilesc două echipe: echipa
lupilor şi echipa vulpițelor.
Educatoarea le adresează
copiilor propoziţii lacunare
despre cele două animale
observate. După desfăşurarea
jocului, copiii vor primii cate un Baloane
balon pe care este desenat un
lup sau o vulpe.
Se vor face aprecieri
individuale și globale asupra
modului de participare la
7. Încheierea Conversaţia Medalii
activitate. Copiii vor fi felicitaţi
activităţii
şi recompensaţi cu medalii care
semnifică faptul că sunt
"Prieteni ai animalelor" .

S-ar putea să vă placă și