Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA

Editare text – Word 2019 nivel mediu


Ore/modul 20

 Noțiuni de formatare
 Formatarea unei porţiuni de text
 Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu
 Utilizarea opţiunilor de lipire specială, text formatat şi text neformatat
 Alinierea textului
 Indentarea paragrafelor
 Spaţierea liniilor unui paragraf
 Spaţiul între paragraf şi paragrafele vecine
 Borduri (chenare) pentru paragrafe
 Culoarea de fundal pentru un paragraf
 Liste de paragrafe
 Liste cu numerotare pe mai multe niveluri
 Copierea caracteristicilor de formatare
 Stabilirea parametrilor pentru aspectul paginii
 Introducerea unui salt la pagină nouă
 Anteturi şi subsoluri de pagină
 Numerotarea paginilor unui document
 Anteturi şi subsoluri diferite de la un set de pagini la altul
 Împărţirea documentului în secţiuni
 Eliminarea unui marcaj separator de secţiune
 Adăugarea, modificarea şi ștergerea unei inscripționări (filigran/watermark) într-un document
 Căutare şi înlocuire
 Căutarea unui text
 Căutarea şi înlocuirea unui text cu altul
 Găsirea şi înlocuirea formatării textului
 Găsirea şi înlocuirea elementelor speciale
 Stiluri
 Aplicarea unui stil
 Crearea, modificarea şi actualizarea unui stil de caracter sau paragraf
 Ştergerea unui stil
 Copierea unui stil dintr-un document în altul
 Tabele
 Crearea unui tabel
 Operaţii cu celule, rânduri, coloane
 Copierea, mutarea şi ştergerea unui tabel
 Formatarea unui tabel
 Încadrarea cu text a tabelelor
 Aplicarea unui format/stil automat unui tabel
 Unirea şi scindarea celulelor unui tabel
 Modificarea marginilor, alinierii şi orientării textului dintr-o celulă
 Repetarea automată a capului de tabel la începutul fiecărei pagini
 Controlarea împărţirii rândurilor unui tabel pe mai multe pagini
 Sortarea datelor dintr-un tabel pe baza uneia sau mai multor coloane simultan
 Convertirea unui text într-un tabel
 Convertirea unui tabel într-un text
 Descompunerea unui tabel în două tabele
 Imagini
 Introducerea unei imagini dintr-un fişier
 Introducerea unei imagini de pe web (imagini online)
 Introducerea unei imagini miniatură (Clipart)
 Introducerea SmartArt-urilor
 Stabilirea dimensiunilor unei imagini
 Mutarea, copierea şi ştergerea unei imagini
Editare text – Word 2019 nivel mediu 1
 Aspectul imaginii
 Rotirea imaginii
 Efecte de umbră şi borduri pentru imagine
 Încadrarea cu text a obiectelor grafice
 Forme
 Introducerea unei forme automate
 Text în obiecte desenate
 Gruparea formelor
 Suprapunerea formelor
 Texte cu efecte speciale (Wordart)
 Legende (etichete) pentru obiecte
 Adăugarea sau ștergerea unei legende
 Crearea şi actualizarea unui tabel de figuri
 Note de subsol şi note de final
 Introducerea unei note de subsol
 Introducerea unei note de final
 Modificarea şi formatarea unei note de subsol şi/sau final
 Ştergerea unei note de subsol sau de final
 Conversia notelor de subsol în note de final şi invers
 Trecerea de la o notă de subsol/de final la alta
 Creare legături şi încorporare obiecte
 Inserarea, editarea, ștergerea unui hyperlink
 Deplasarea la ţinta hyperlink-ului
 Actualizarea unui link
 Modificarea textului explicativ
 Modificarea textului afişat pentru hyperlink
 Ştergerea unui hyperlink
 Activarea sau dezactivarea hyperlinkurilor automate
 Cuprinsul unui document
 Crearea cuprinsului
 Modificarea aspectului cuprinsului
 Actualizarea cuprinsului unui document
 Îmbinarea corespondenței
 Crearea unei scrisori pornind de la o listă de destinatari
 Editarea şi sortarea datelor dintr-un fişier de date folosit la îmbinarea de corespondenţă
 Securitate
 Adăugarea, ștergerea parolei pentru deschiderea sau modificarea unui document
 Protejarea unui document cu impunerea de restricții pentru editare și formatare
 Operaţii de verificare a documentului
 Verificarea ortografică a textului introdus
 Traducerea textului într-o altă limbă
 Pregătire imprimare
 Vizualizarea documentului înaintea imprimării
 Statistici privind documentul
 Imprimarea unui document

Editare text – Word 2019 nivel mediu 2