Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA

Editare text - Word 2019 nivel bază

Ore/modul 20

 Generalităţi
 Deschiderea aplicaţiei
 Componentele ferestrei Word 2019
 Operaţii cu documente
 Crearea unui document
 Salvarea unui document nou
 Deschiderea unui document existent
 Comutarea între mai multe documente deschise
 Salvarea unui document existent cu un alt nume, în alt folder, în alt format
 Modificarea setărilor de bază
 Schimbarea procentului de afişare a textului
 Moduri de vizualizare a paginii
 Afişarea/ascunderea caracterelor netipăribile
 Modificarea folderului implicit de salvare a documentelor
 Modificarea numelui utilizatorului documentului
 Folosirea funcției Ajutor (Help)
 Afișarea sau ascunderea panglicii cu butoane
 Operaţii de bază
 Reguli generale de introducere a textului
 Introducerea de simboluri într-un text
 Deplasarea în text
 Selectarea unui text
 Copierea unui text
 Mutarea unui text
 Copierea sau mutarea unui text dintr-un document în altul
 Ştergerea unui text
 Anularea şi reexecutarea ultimelor comenzi
 Căutare şi înlocuire
 Căutarea unui text
 Căutarea şi înlocuirea unui text cu altul
 Bazele formatării
 Formatarea unei porţiuni de text
 Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu
 Alinierea textului
 Indentarea paragrafelor
 Spaţiul între două linii consecutive
 Spaţiul între paragraf şi paragrafele vecine
 Stabilirea alinierii folosind tabulatorii
 Borduri (chenare) pentru paragrafe
 Culoarea de fundal pentru un paragraf
 Liste de paragrafe
 Copierea caracteristicilor de formatare
 Stabilirea parametrilor pentru aspectul paginii
 Anteturi şi subsoluri de pagină
 Introducerea unui salt la pagină nouă
 Numerotarea paginilor unui document
 Stiluri

Editare text - Word 2019 nivel bază 1


 Aplicarea unui stil
 Tabele
 Crearea unui tabel
 Operaţii cu celule, rânduri, coloane
 Copierea, mutarea şi ştergerea unui tabel
 Formatarea unui tabel
 Imagini într-un document
 Introducerea unei imagini dintr-un fişier
 Introducerea unei imagini de pe web (imagini online)
 Introducerea unei imagini 3D
 Introducerea unei pictograme
 Introducerea unei imagini miniatură (Clipart)
 Introducerea SmartArt-urilor
 Stabilirea dimensiunilor unei imagini
 Mutarea, copierea şi ştergerea unei imagini
 Desenarea în Word
 Introducerea unei forme automate
 Text în obiecte desenate
 Diagrame
 Crearea unei diagrame
 Operaţii cu diagrame
 Îmbinarea corespondenței
 Crearea unei scrisori pornind de la o listă de destinatari
 Operaţii de verificare a documentului
 Verificarea ortografică a textului introdus
 Despărţirea în silabe
 Traducerea textului într-o altă limbă
 Vizualizarea documentului înaintea imprimării
 Imprimarea unui document

Editare text - Word 2019 nivel bază 2