Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA

Calcul tabelar- Excel 2019 nivel bază

Ore/modul 20

 Generalităţi
 Lansarea în execuţie a aplicaţiei Excel 2010
 Componentele ferestrei Excel 2010
 Închiderea aplicației Excel
 Gestionarea registrelor de calcul
 Structura fişierelor create de Excel
 Crearea unui registru
 Salvarea unui registru nou
 Deschiderea unui registru
 Alternarea între mai multe registre deschise
 Salvarea unui registru existent
 Salvarea unui registru în altă locație, sub un alt nume, cu alt tip de fișier
 Închiderea unui registru
 Modificarea setărilor de bază
 Schimbarea procentului de vizualizare a textului
 Afișarea sau ascunderea panglicii cu butoane
 Modificarea numelui utilizatorului documentului
 Introducerea și selectarea datelor într-o foaie de calcul
 Anularea şi reexecutarea ultimelor comenzi/tastări/operaţii
 Ipostazele cursorului mouse-ului şi semnificaţiile corespunzătoare
 Principii de introducere a datelor în tabele
 Tipuri de date
 Selectarea într-o foaie de calcul Excel
 Deplasarea într-un registru
 Deplasarea într-o foaie de calcul folosind tastatura
 Deplasarea folosind mouse-ul
 Deplasarea la o celulă căreia îi cunoaştem referinţa
 Trecerea de la o foaie de calcul la alta
 Operaţii cu rânduri şi coloane
 Inserarea unui rând/ a unei coloane
 Ştergerea unui rând/ a unei coloane
 Modificarea înălţimii unui rând
 Modificarea lăţimii unei coloane
 Îngheţarea rândurilor și coloanelor pe ecran
 Operaţii cu celule
 Inserare uneia sau mai multor celule
 Ştergerea uneia sau mai multor celule
 Editarea datelor
 Modificarea conţinutului unei celule
 Copierea și mutarea datelor
 Ştergerea datelor
 Sortarea datelor
 Completarea unui domeniu cu valori dintr-o serie
 Completarea unui domeniu cu o progresie aritmetică sau dată calendaristică
 Completarea unei serii cu valorile unei progresii
 Completarea unui domeniu cu aceeaşi valoare
 Completarea rapidă a unui domeniu cu o serie predefinită de valori
 Căutarea şi înlocuirea unei valori
 Căutarea unei valori
 Căutarea unei valori şi înlocuirea ei cu alta

Calcul tabelar- Excel 2019 nivel bază 1


 Formule
 Reguli de introducere a formulelor
 Introducerea unei formule
 Modificarea şi ştergerea unei formule
 Mesaje de eroare referitoare la formule
 Căutarea în formule
 Copierea și mutarea formulelor
 Noţiunile de referinţă relativă, absolută şi mixtă
 Funcţii
 Introducerea funcţiilor în formule
 Funcţia SUM – însumare valori
 Funcţia COUNT – numărul de valori numerice/dată calendaristică
 Funcţia COUNTA – numărul de valori de orice tip
 Funcţia AVERAGE – media aritmetică
 Funcţiile MAX şi MIN – valoarea maximă/minimă
 Funcţia ROUND – rotunjirea unei valori numerice
 Funcţia IF – returnarea unei valori în funcţie de o condiţie
 Folosirea într-o formulă a referinţelor de celule din alte foi de calcul
 Mesaje de eroare pentru funcţii
 Operații cu foile de calcul
 Schimbarea numelor foilor de calcul
 Inserarea unei foi de calcul
 Ştergerea unei foi de calcul
 Copierea sau mutarea foilor de calcul
 Formatarea unui tabel Excel
 Formatul de afişare al unor celule
 Îmbinarea și centrarea unor celule
 Alinierea valorilor în celule
 Text pe mai multe linii într-o celulă
 Înclinarea textului
 Parametrii referitori la font
 Borduri pentru celule
 Culori de umplere (fundal) pentru celule
 Copierea formatului unei celule
 Ştergerea formatului
 Grafice într-o foaie de calcul
 Crearea unei diagrame
 Selectarea unei diagrame
 Modificarea tipului de diagramă
 Schimbarea dimensiunilor unei diagrame
 Mutarea şi copierea unei diagrame
 Ştergerea unei diagrame
 Titlul unei diagrame
 Adăugarea etichetelor de date unui grafic
 Modificarea culorii de umplere a unui grafic, a legendei sau a unei serii de date
 Modificarea fontului titlului, legendei sau axelor dintr-un grafic
 Schimbarea orientării graficului (rânduri/coloane)
 Anteturi şi subsoluri
 Crearea unui antet/subsol
 Imprimarea foilor de calcul
 Stabilirea parametrilor specifici paginii
 Examinarea înaintea imprimarii și tipărirea unei foi de calcul

Calcul tabelar- Excel 2019 nivel bază 2