Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA

Calcul tabelar- Excel 2019 nivel avansat

Ore/modul 20

 Operaţii complexe de editare a datelor


 Mutarea unei foi de calcul în alt registru
 Copierea unei foi de calcul în alt registru
 Ascundere/ reafişare foi de calcul/ rânduri/coloane
 Despărțirea ecranului
 Copiere specială
 Domenii de celule în formule
 Stabilirea unui nume pentru un domeniu de celule
 Schimbarea numelui unui domeniu
 Ştergerea unui nume de domeniu de celule
 Funcţii și formule
 Funcţii imbricate
 Referințe relative, absolute și mixte
 Afișarea formulelor din foaia de calcul
 Executarea pas cu pas a formulelor
 Precedenţe și dependenţe
 Referințe către date din alte foi de calcul din registrul curent
 Referințe către date din alte registre
 Referințe 3D
 Funcţii pentru date calendaristice
 Funcţia TODAY()
 Funcţia DAY(număr_serie)
 Funcţia MONTH(număr_serie)
 Funcţia YEAR(număr_serie)
 Funcţia WEEKDAY(număr_serie,tip_retur)
 Funcţii pentru text
 Funcţia UPPER(text)
 Funcţia LOWER(text)
 Funcţia PROPER(text)
 Funcţia CONCATENATE(text1,text2,...)
 Funcţia LEFT(text,num_car)
 Funcţia RIGHT(text,num_car)
 Funcţia MID(text,num_start,num_car)
 Funcţia LEN(text)
 Funcţia TRIM(text)
 Funcţia FIND(text_de_căutat,în_text,num_start) –
 Funcţia SEARCH(text_de_căutat,în_text,num_start)
 Funcţia CHAR(număr)
 Funcţia CODE(text)
 Funcţia EXACT(text1,text2)
 Funcţii pentru conversie
 Funcţia DATE(an,lună,zi)
 Funcţia VALUE(text)
 Funcţia TEXT (valoare, format_text)
 Funcţii logice
 Funcţia AND(cond1[,cond2,…])
 Funcţia OR(cond1[,cond2,…])
 Funcţia NOT(cond)
 Funcţiile TRUE() şi FALSE()
 Funcţia IFERROR(val_verif, val_err)

Calcul tabelar - Excel 2019 nivel avansat 1


 Funcţii matematice
 Funcţii de rotunjire
 Funcţia PRODUCT(dom1,dom2, )
 Funcţia POWER(număr,exp)
 Funcţia EXP(număr) – enumăr)
 Funcţia SQRT(număr)
 Funcţia RAND()
 Funcţia RANDBETWEEN(min,max)
 Funcţia LN(număr)
 Funcţia LOG(număr,bază)
 Funcţia MOD(număr,împărțitor)
 Funcţia QUOTIENT(numărător,numitor)
 Funcţia GCD(număr1;număr2;...)
 Funcţia LCM(număr1;număr2;...)
 Funcţia SIGN(număr)
 Funcţia ABS(număr)
 Funcţia SUMPRODUCT(matrice1,matrice2,…)
 Funcţii trigonometrice
 PI()
 SIN(număr), COS(număr), TAN(număr)
 ASIN(număr), ACOS(număr), ATAN(număr)
 RADIANS(număr)
 DEGREES(număr)
 Funcții statistice
 Funcţia SUMIF(zonă,condiție,[zona_sumă])
 Funcţia AVERAGEIF(zonă, condiție,[zona_medie])
 Funcţia COUNTIF(zonă, condiție)
 Funcţia COUNTBLANK(zonă)
 Funcţia SUMIFS(zona_sumă, zonă1, condiție1, [zonă1, condiție1]…)
 Funcţia AVERAGEIFS(zona_medie, zonă1, condiție1, [zonă1, condiție1]…)
 Funcţia COUNTIFS(zonă1, condiție1, [zonă1, condiție1]…)
 Funcţia RANK(număr,ref,[ordine])
 Funcția MEDIAN(număr1, număr2,…)
 Funcția MODE(număr1, număr2,…)
 Funcția FREQUENCY(dom_date,dom_ref)
 Funcţii financiare
 Funcţia PV (Present Value)
 Funcţia FV (Future Value)
 Funcţia PMT (PayMenT)
 Funcţii pentru informare
 Funcţia ISBLANK(valoare)
 Funcţia ISNUMBER(valoare)
 Funcţia ISTEXT(valoare)
 Funcţia ISLOGICAL(valoare)
 Funcţia ISODD (valoare)
 Funcţia ISEVEN(valoare)
 Funcţia ISERROR(valoare)
 Funcţia ISNA(valoare)
 Funcţii de căutare
 Funcţia HLOOKUP – căutare pe orizontală
 Funcţia VLOOKUP – căutare pe verticală
 Funcţii pentru baze de date
 Funcţia DSUM(bază_de_date,câmp,criterii)
 Funcţia DMIN (bază_de_date,câmp,criterii)
 Funcţia DMAX(bază_de_date,câmp,criterii)

Calcul tabelar - Excel 2019 nivel avansat 2


 Funcţia DAVERAGE(bază_de_date,câmp,criterii)
 Funcţia DCOUNT(bază_de_date,câmp,criterii)
 Funcţia DGET(bază_de_date,câmp,criterii)
 Funcţii pentru matrici şi determinanţi
 Funcţia MDETERM(matrice)
 Funcţia MMULT(matrice1,matrice2)
 Funcţia MINVERSE(matrice)
 Funcţia TRANSPOSE(matrice)
 Introducerea funcțiilor matriciale
 Formate personalizate (Custom)
 Crearea unui format particularizat (custom)
 Ștergerea unui format particularizat
 Reguli generale pentru personalizarea unui format de număr
 Reguli pentru adăugarea de spații și text
 Reguli pentru formatarea de zecimale, spațiere, culori și condiții
 Reguli pentru formatarea cu simboluri monetare, procente, notații științifice
 Reguli pentru formatarea ca dată și oră
 Tabele
 Formatarea unui domeniu de celule ca tabel
 Schimbarea numelui unui tabel
 Eliminarea butoanelor pentru filtrare/sortare
 Eliminarea stilului curent de tabel
 Eliminarea formatării ca tabel
 Formatare condiţionată
 Criterii simple de formatare condiţionată
 Criterii complexe de formatare condiţionată
 Gestionarea regulilor de formatare condiţionată
 Validarea datelor
 Restricţionarea folosind o listă de valori existentă în altă zonă din registru
 Restricţionarea folosind o listă de valori introdusă la aplicarea regulii de validare
 Restricţionarea la introducerea unor valori întregi dintr-un interval
 Restricţionarea la introducerea unor valori zecimale dintr-un interval
 Restricţionarea introducerii unor valori dată calendaristică dintr-un interval
 Restricţionarea introducerii unor valori text la un domeniu de lungime
 Găsirea celulelor care au aplicată o validare condiţională
 Ştergerea restricţiilor de validare dintr-o foaie de calcul
 Hyperlinkuri
 Crearea unui hyperlink
 Modificarea textului afişat pentru hyperlink
 Modificarea textului explicativ
 Modificarea unui hyperlink
 Ştergerea unui hyperlink
 Importul datelor dintr-un fișier text.
 Operaţii complexe de sortare a datelor
 Sortarea datelor pe mai multe coloane simultan
 Operaţii complexe de filtrare a datelor
 Aplicarea unui filtru automat unei liste
 Aplicarea unui filtru avansat unei liste
 Aplicarea unui filtru complex unei liste (pe baza de criterii).
 Editarea unei diagrame
 Schimbarea orientării graficului (rânduri/coloane)
 Schimbarea domeniului de valori reprezentate grafic
 Modificarea tipului de diagramă
 Modificarea tipului de grafic pentru o serie de date
 Adăugarea unei axe secundare unui grafic
 Modificarea scării pentru axa de valori a unui grafic

Calcul tabelar - Excel 2019 nivel avansat 3


 Modificarea unităților afișate pe axa valorilor (sute, mii, milioane)
 Modificarea formatării diagramei
 Modificarea aspectului diagramei
 Șabloane
 Crearea unui registru de calcul pe baza unui șablon
 Modificarea unui șablon
 Instrumente de sintetizare şi centralizare
 Tabele de ipoteze
 Tabel de ipoteze cu două variabile
 Tabele pivot
 Diagrame pivot
 Gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri
 Sintetizarea datelor prin centralizare
 Instrumente de simulare şi optimizare
 Tehnica valorii scop
 Scenarii
 Solverul (rezolvitorul de probleme)
 Comentarii ataşate unei celule
 Adăugarea unui comentariu
 Modificarea unui comentariu
 Ştergerea unui comentariu
 Administrarea macro-urilor de tastatură
 Înregistrarea unui macro
 Executarea unui macro
 Opţiuni pentru un macro existent
 Asocierea unui macro cu un buton de pe bara de instrumente
 Lucru în echipă
 Protejarea unei foi de calcul
 Protejarea unui domeniu de celule
 Urmărirea modificărilor
 Alte facilităţi
 Operaţii avansate cu registrele de calcul
 Funcţia Help
 Stabilirea unor parametri avansaţi pentru pagină
 Salturi la pagină nouă
 Inserarea unui salt la pagină nouă
 Mutarea unui salt la pagină nouă
 Ştergerea salturilor la pagină nouă
 Afişarea/ascunderea unui salt la pagină nouă

Calcul tabelar - Excel 2019 nivel avansat 4