Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNA BACLES

JUDETUL MEHEDINTI

REFERAT DE APROBARE

pentru

organizarea inventarierii patrimoniului Comunei Bacles pentru anul 2019

(A)În conformitate cu prevederile art. 7 al. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, este necer sa se efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de
pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, prin
urmare în perioada 12.12.2019-28.12.2019este necesară desfăşurarea activităţii de
inventariere a patrimoniului .

(B) Pentru realizarea acestei activităţi este necesară constituirea unei comisii de
inventariere,compusa din 1 presedinte si 2 membri;

(C)Comisia de inventariere propusa este:

Doroiman Marian-presedinte

Ghenea Laurentiu Cristian-membru

Virvoreanu Ana Maria -membru

În cadrul serviciului economic:

a) primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic şi


calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuată de d-na Sandu
Cristiana

b) operaţiunile de confirmare a creanţelor şi obligaţiilor şi de comunicare a listelor de


inventar cu bunurile aparţinând terţilor, vor fi efectuate de d-na Sandu Cristiana;

c) intocmirea situatiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu


contin bunuri va fi executata de doamna Sandu Cristiana

(D)Pentru asigurarea condiţiilor de inventariere sunt necesare: - Liste de inventariere -


Registrul numerelor de inventar al mijloacelor fixe

(E) Instruirea se va face pe baza Normelor proprii privind activitatea de inventariere

Contabil

Sandu Cristiana