Sunteți pe pagina 1din 5

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a
centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită
continuarea pregătirii în perioada 19 februarie 2018-2 martie 2018, inclusiv.

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza
cărora se vor analiza aceste solicitări:

1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);


2. unic susținător al unui copil minor;
3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot beneficia
de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

Potrivit prevederilor art.20, alin.(2) din Ordinul Comun MSP şi MECTS nr.1141/1386/2007 privind modul de
efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-
dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de
medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de
program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în
care urmează să se pregătească. Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor de
sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.
Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe
durată nedeterminată.

Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii tabelele cu solicitările
înregistrate până cel târziu la data de 7 martie 2018. Tabelele (in format Excel) cu solicitările înregistrate, vor
cuprinde următoarele rubrici:

 numele şi prenumele;
 specialitatea;
 rezident pe loc/post
 unitatea sanitară de încadrare;
 anul de rezidenţiat;
 centrul universitar în care se pregăteşte;
 centrul universitar solicitat;
 motivele solicitării (pe scurt)

Afișarea solicitărilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 16 martie 2018.
Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2018.

Redam alăturat lista locurilor disponibile pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire.
TARGU MURES
CLUJ-NAPOCA

CONSTANTA
BUCURESTI

TIMISOARA
CRAIOVA

ORADEA
BRASOV

GALATI
ARAD

SIBIU
IASI
SPECIALITATEA
alergologie și imunologie clinicâ 1 0 1 7 0 0 3 0 0 0 0 0
anatomie patologică 1 0 2 3 3 2 0 2 2 0 3 2
anestezie și terapie intensivâ 0 3 4 4 3 4 3 3 2 3 5 5
boli infecțioase 1 3 6 10 9 2 3 4 4 2 3 10
cardiologie 0 3 10 5 4 5 3 8 4 4 0 10
cardiologie pediatrică 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chirurgie cardiovasculară 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2
chirurgie dento-alveolară 0 0 2 1 0 1 0 2 3 0 3 4
chirurgie generală 1 3 5 5 3 5 3 6 6 9 0 8
chirurgie orală și maxilo-facială 0 0 2 2 0 1 3 0 2 0 2 5
chirurgie pediatrică 0 3 2 2 1 1 3 2 0 2 3 5
chirurgie plastică, estetică și microchirurgie
reconstructivă (chirurgie plastică-microchirurgie
reconstructivă) 0 3 2 3 2 1 3 2 4 0 0 0
chirurgie toracică 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 1
chirurgie vasculară 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 3
dermatovenerologie 0 0 7 0 1 1 3 3 3 3 0 5
diabet zaharat,nutriție și boli metabolice 0 0 4 4 0 2 0 2 7 0 0 4
endocrinologie 0 0 8 3 3 0 0 2 0 2 0 2
endodonţie 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 10
epidemiologie 0 3 3 7 3 2 3 5 0 0 4 5
expertiza medicală a capacitații de muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
farmacie clinică 0 0 10 3 10 2 0 4 3 0 0 5
farmacologie clinica 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 2
gastroenetrologie pediatrică 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
gastroenterologie 1 0 8 2 2 2 3 1 2 1 4 1
genetică medicală 0 0 3 0 0 1 0 2 2 0 0 3
geriatrie și gerontologie 0 0 5 1 0 0 3 4 0 0 0 0
hematologie 1 0 4 6 2 2 0 3 0 3 0 10
igienă 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1 3
laborator farmaceutic 0 0 6 2 11 2 0 1 0 0 0 3
medicină de familie 0 3 10 8 4 3 10 5 10 3 5 10
medicină de laborator 0 3 4 10 3 2 3 2 5 1 6 5
medicină de urgență 1 3 6 5 10 3 0 2 0 0 10 5
medicină internă 1 3 15 6 2 2 3 6 10 2 10 15
medicină legală 1 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0
medicina muncii 1 0 10 8 0 2 0 2 0 0 0 3
medicina nucleara 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
medicina sportiva 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
microbiologie medicală 0 0 4 0 0 0 3 1 5 0 2 5
nefrologie 0 0 6 4 2 1 0 1 2 0 0 3
nefrologie pediatrică 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
neonatologie 1 0 8 2 0 2 3 4 2 5 5 4
neurochirurgie 0 0 4 2 2 0 3 0 2 4 0 3
neurologie 0 3 4 2 7 2 3 2 0 2 4 10
neurologie pediatrică 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
obstetrică-ginecologie 0 3 8 4 3 3 3 4 7 0 0 8
oftalmologie 0 3 8 2 1 3 3 3 2 0 0 2
oncologie medicală 0 0 6 2 0 3 0 4 4 0 0 3
oncologie şi hematologie pediatrică 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ortodonție și ortopedie dento-facială 0 0 4 2 0 2 3 1 0 0 0 5
ortopedie pediatrică 0 3 2 2 1 0 3 2 0 0 0 2
ortopedie și traumatologie 1 3 8 3 3 2 3 4 5 7 5 5
otorinolaringologie 1 3 5 4 1 2 3 2 2 0 0 3
parodontologie 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 5
pediatrie 1 3 10 15 10 3 3 5 3 0 0 14
pedodonţie 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 3 5
pneumologie 1 0 9 2 5 5 0 4 0 2 5 2
pneumologie pediatrică 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protetică dentară 0 0 5 2 0 3 3 5 0 0 4 2
psihiatrie 0 3 10 7 2 2 3 8 5 2 0 4
psihiatrie pediatrica 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
radiologie-imagistică medicală 0 0 5 3 0 4 3 3 4 5 1 10

radioterapie 0 0 5 5 0 1 3 2 0 0 0 0
recuperare, medicină fizică și balneologie (medicină fizică
şi de reabilitare) 0 0 6 0 4 1 3 2 2 2 0 5
reumatologie 0 0 4 2 3 1 0 4 0 0 0 0
sănătate publică și management 0 3 10 2 2 2 0 3 2 0 0 2
urologie 1 3 6 4 2 2 3 2 4 2 2 2