Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației


Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie
www.clinicalpsychology.ro

Norme și etalonare
Drd. Raluca Georgescu
- seminar 4 –
ralucageorgescu@psychology.ro
Confucius, Buddha, Jesus and Muhammad
would have been bewildered if you told
them that in order to understand the
human mind and cure its illnesses you
must first study statistics.
(Sapiens-A brief History of Humankind, Yuval Noah Harari, 2014)
Un scor în sine nu înseamnă nimic
dacă nu este raportat la ceva.

1.Criteriu
2.Normă
Noţiuni-cheie

• Test psihologic – scor brut

• Standardizare – scor standard

• Normare

• Norme/etaloane

5
TEST NORMA

1. Sa putem oferi o interpretare scorurilor.


2. Sa putem compara scorurile intre ele.
Pit stop 1 – remembering statistics ☺

Măsurare
Scale de măsură – 3 propietati:

❖ magnitudine (o caracteristica reprezinta mai mult/putin/egal cu o


cantitate/insusire raportat la o alta stare a aceluiasi atribut),
❖ intervale egale
❖ zero abslout.
Pit stop 1 – remembering statistics ☺

Măsurare
– Nominală: etichetă numerică (Peers, 2006). Sunt acele scale de clasament sau de
ierarhizare in ranguri care, in raport cu un criteriu predefinit, stabilesc o relatie de ordine
sau o relatie de echivalenta intre obiecte. Ex: un ansamblu de marci pot fi clasate in
functie de gradul de prezenta al unei caracteristici, atribuind numarul (rangul) 1 celei care
contine in cel mai inalt grad in raport cu criteriul, numarul 2 celei de pe locul secund etc.
obtinandu-se astfel o scala ordinala. Nu are nici o propietate.
– Ordinală: indicator al ordinii/rangului, crescator/ descrescator; mai multe elemente pot
ocupa aceelasi loc; distanță inegală între ranguri! Are propietatea magnitudinii. Ex:
ordinea trecerii liniei de sfarsit la un maraton.
– De interval: distanță egală între intervale; nu conține zero absolut!. Ex: sistemul de
notare
– De rapoart: Are toate propietatile unei scale.
Scalele & propietatile lor

Proprietăți ale scalei

Tip de scală Magnitudine/Ca Intervale egale Zero absolut


ntitate

Nominală Nu Nu Nu

Ordinală Da Nu Nu

Interval Da Da Nu

De raport Da Da Da

Ce tip de scala este scala Likert? Dar cea dihotomica?


Aplicatie

• Determinaţi nivelul de măsurare (scala de măsurare) pentru


următoarele variabile:

(a) grupul etnic căruia îi aparţine un individ. nominala


(c) poziţia pe care cineva se află la sfârşitul unui an
universitar . ordinala
(d) nivelul stimei de sine a unui individ. interval
TEST NORMA
Randomizare

Cadru de referinta

Esantion reprezentativ

simetrica

Distributie asimetrica
Background information (1) ☺

– Indicatori ai tendinţei centrale:


• Medie
• Mediană
• Mod
– Indicatori ai dispersiei:
• Varianță
• Abatere standard
Background information (2) ☺

Simboluri
a.M = media în eșantion
b.x = scor individual
c.Σx = sumă de x
d.S² = varianță
e.S = abatere standard
f.SSx = suma pătratelor scorurilor
individuale (sum of squares)
[E2]
După o evaluare a cunoștintelor de matematica, rezultatele a 10 studenți sunt
următoarele

10, 22, 31, 9, 24, 27, 29, 9, 23, 12

Calculează și explică următorele


a) Media =
b) Varianta =
c) Abaterea strandard =
TEST NORMA
Randomizare

Cadru de referinta

Esantion reprezentativ

simetrica

Distributie asimetrica
Distribuția normală

Simetrică,
mezocurtică,
unimodală (media,
mediana şi modul au
aceeaşi valoare)

În cazul distribuțiilor normale


➢ Aprox 68% sunt la max ± 1 SD
➢ Aprox 28 % sunt la max ± 2 SD
➢ Doar 3 % sunt ± 2 SD
Distribuții asimetrice
La ce tip de distributii te astepti?

Scoruri IQ obținute la un test de inteligență de către toții


elevii din România?

Scoruri IQ obținute într-o clasă de copii supradotați

Scorurile obținute la un test foarte dificil

O serie de 1000 de aruncări a unor zaruri

Voturile din primul tur la alegerile prezidentiale


Imaginea de ansamblu
Norme cu raportare la grup

• Oferă un cadru de referinţă pentru interpretarea cotei brute la


un test - prin compararea performanţei unui individ cu
performanţa unui grup de referinţă
• Asumpţii:
– Individul al cărui scor îl raportăm la normă face parte din populaţia
pentru care a fost normat testul
– Eşantionul de normare este unul reprezentativ pentru populaţie, iar
normele au fost derivate corect

20
Tipuri de norme

A. Care au la bază distribuţia normală


• Cotele standard ( T, Z și IQ).
• Clase normalizate
» 5 clase: 7-24- 38-24- 7 (%)
» 7 clase: 5-11-21-26-21-11-5 (%)
» 9 clase (Stanine): 4-7-12-17-20-17-12-7-4 (%)

B. Norme construite pentru distribuţii asimetrice


• Percentile (percentilul rang)
• Decile
• Quartile
Tipuri de norme

A. Care au la bază distribuţia normală


• Cotele standard ( T, Z și IQ ).
• Clase normalizate
» 5 clase: 7-24- 38-24- 7 (%)
» 7 clase: 5-11-21-26-21-11-5 (%)
» 9 clase (Stanine): 4-7-12-17-20-17-12-7-4 (%)

B. Norme construite pentru distribuţii asimetrice


• Percentile (percentilul rang)
• Decile
• Quartile
[E3]
Completează urmatorul table stiind ca media este 39 si abaterea
standard 5.
Scor brut Cotă z
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

Să ne imaginăm ca testul a cărui scoruri brute sunt mai sus este un test de
anxietate, ce i-am spune persoanei pe care am evaluat-o si a obtinut scorul brut
35?
Tipuri de norme

A. Care au la bază distribuţia normală


• Cotele standard ( T, Z și IQ ).
• Clase normalizate
» 5 clase: 7-24- 38-24- 7 (%)
» 7 clase: 5-11-21-26-21-11-5 (%)
» 9 clase (Stanine): 4-7-12-17-20-17-12-7-4 (%)

B. Norme construite pentru distribuţii asimetrice


• Percentile (percentilul rang)
• Decile
• Quartile
[E3]
Completează urmatorul table stiind ca media este 39 si abaterea
standard 5.
Cotă brută Cotă z Cotă T
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
[E4]
• La examenul de introducere in psihologie Andrei a obtinut un punctaj
de 24, scorul standard Z pentru acest punctaj fiind 1.37 iar media
esantionului 20. Care este abaterea standard a acestui esantion?
1. Mihai este un alergator la maratoane de viteza iar Alex este un alegator la maratoane de distanta.
Impreuna cu alti patru alergatori au participat la un maraton in weekend. Mihai crede ca este un
alergator mai bun ca Alex? Are motive sa creada acest lucru tinand cont ca atat valorile la
maratonul de viteza cat si la cel de distanta sunt distribuite normal?

a) Valori maraton viteza (in secunde) :

Alergator Mihai Alergator 1 Alergator 2 Alergator 3 Alergator 4


secunde 15 17 14 19 16

b) Valori maraton distanta (km)


Alergator alex Alergator 1 Alergator 2 Alergator 3 Alergator 4
distanta 23 24 20 21 19