Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul I

Explicati fenomenele descrise de figura de


mai jos:

Subiectul II
1.O inductie electrica variabila da
nastere unui camp magnetic reprezinta
A. prima din legile lui Maxwell
B. principiul teoriei electromagnetice
stabilit de fizicianul James Clark Maxwell
in anul 1864
C. a doua lege a lui Maxwell

2. Dintre afirmatiile urmatoare, care este


gresita? Radiatiile infrarosii
A. sunt unde electromagnetice emise de corpurile calde
B. se obtin prin oscilatiile moleculelor, atomilor si ionilor
C. amplitudinile lor nu depind de temperatura corpurilor si de tranzitiile electronilor catre invelisurile
interioare ale atomilor, cu nivele energetice inferioare.

3. Un câmp electromagnetic (radiaţie sau undă electromagnetică) este format dintr-un câmp electric (E)
şi un câmp magnetic (H)
A.perpendiculare între ele şi perpendiculare pe direcţia de propagare care oscilează sinusoidal între
valorile pozitive şi cele negative cu o frecvenţă f.
B.perpendiculare între ele şi paralele pe direcţia de propagare care oscilează sinusoidal între valorile
pozitive şi cele negative cu o frecvenţă f.
C.paralele între ele şi perpendiculare pe direcţia de propagare care oscilează sinusoidal între valorile
pozitive şi cele negative cu o frecvenţă f.

4.Componenta reactivă a campului electromagnetic


A.se referă la energia înmagazinată în regiunea din apropierea sursei
B.nu este responsabilă de efectele asupra omului.
C.această regiune se găseşte în jurul sursei, până la o distanţă de aproximativ 1/6m~2m şi se mai
numeşte şi regiunea câmpului apropiat.

5. Care afirmatie este gresita? Puterea câmpului electric sau magnetic este exprimată
A.sub forma valorii de vârf (pozitive sau negative)
B.sub formă RMS (rădăcina pătrată din media pătratelor puterilor)
C. sub forma de valori relative

6.Produsul dintre intensitatea câmpului electric şi a câmpului magnetic (puterea undei) raportat la
suprafaţa prin care se propagă undă se numeste
A.SAR
B. intensitatea campului electric
C. densitate de putere

7.Normele prevăd valori limită de expunere referitoare atât la densitatea de curent, cât şi la SAR intre
A. 100 kHz şi 10 GHz,
B. 100 kHz şi 10 MHz
C. 10 GHz şi 300 GHz
8.SAR localizată (cap si trunchi) (W/kg) are valoarea
A. de 10 pentru 10 MHz - 10 GHz
B. de 20 pentru 10 MHz - 10 GHz
C. de 10 pentru 10 GHz - 100 GHz

9. Inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic este


A.o mărime vectorială (B) definită ca forţa exercitată asupra sarcinilor mobile, exprimată în tesla (T).
B. Inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic este o mărime vectorială (B) definită ca
forţa exercitată asupra sarcinilor mobile, exprimată în A/m
C. Inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic este o mărime scalara (B) definită ca forţa
exercitată asupra sarcinilor mobile, exprimată în tesla (T)..

10. Densitatea de curent (J) se defineşte ca fiind


A. curentul care traversează o unitate de suprafaţă, perpendiculară pe fluxul de curent, într-un volum
conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprimă în amperi pe m2 (A/m2).  
B. curentul care traversează o unitate de suprafaţă, perpendiculară pe fluxul de curent, într-un volum
conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprimă în amperi pe m (A/m).  
C. curentul care traversează o unitate de suprafaţă, paralela cu fluxul de curent, într-un volum
conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprimă în amperi pe m (A/m).  

Notare:
2 pct din oficiu
Subiectul I 3 pct
Subiectul II 10 x 0.5 = 5 pct