Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCE CEL BĂTRĂN”

FACULTATEA DE NAVIGAȚIE SI MANAGEMENT NAVAL

REFERAT
MANAGEMENTUL
CALITATI

STUDENT: PICIORUS ALEXANDRA-NICOLETA


ANU: IV
GRUPA: 472C

CONSTANTA 2020
PROCEDURA DE MANIPUARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR PETROLIERE
ÎN CADRUL SOCIETĂȚI S.C OIL TERMINAL S.R.L

CUPRINS:
1. OBIECTIV
2. SCOP
3. PROCEDURĂ

1. OBIECTIVUL PROCEDURI DE MANIPULARE ȘI DEPOZITARE A PRODUSELOR


PETROLIERE:

Dobândirea competențelor necesare pentru efectuarea în siguranță a operațiunilor de manipulare


a produselor petroliere precum și operașiunile de spălare a cargotancului și de folosire a
sistemului de gaz inert , dobăndirea cunoștințelor teoretice cu privire la pericolele care pot apărea
în timpul transportului și manipularea mărfurilor periculoase precum și a competențelor necesare
de intervenție în caz de pericol în vederea asigurări siguranței proprii , siguranței generale cât și
protecției mediului și limitarea consecințelor unui incident.

2. SCOPUL:

Această procedură are ca principal scop toate aspectele referitoare cu privire încărcarea ,
descărcarea cât și manipularea mărfii prime cu scopul de a fii transferată în locul unde se va
executa produsul finit , procesul de descărcare trebuie exrcutat în cele mai bunre condiți de
siguranță atât pentru oprator cât și pentru mediu cât și persoanele implicate în acest procees.

3. PROCEDURĂ:
 RECEPTIA PRODUSELOR PETROLIERE COMPORTA DOUA FAZE:
 Receptia cantitativa se face pe baza documentelor de insotire si consta din receptia starii
mijloacelor de transport si receptia cantitativa propriu-zisa, care se efectueaza la fiecare vas in
parte (vagon-cisterna, autocisterna, butoi) prin cantarire, masuratori volumetrice sau
numaratoare, conform reglementarilor in vigoare.

Receptia calitativa se face pe baza documentelor eliberate de furnizor, prin care se atesta natura
produsului si caracteristicile privind calitatea acestuia. In cazul depozitelor dotate cu laborator,
identificarea produsului si verificarea proprietatilor fizico-chimice se vor efectua conform
normelor STAS.

 IN CAZUL DEPOZITARII PRODUSELOR PETROLIERE IN REZERVOARE SE VOR


RESPECTA URMATOARELE REGULI:

Pe fiecare rezervor se va inscrie denumirea produsului petrolier sau norma interna de calitate,
numarul rezervorului si agentul prevazut pentru stingere in caz de incendiu.

Gurile de acces si stuturile existente pe capacul rezervorului vor fi protejate impotriva


patrunderii apei si impuritatilor.

Pe conducta de descarcare se va inscrie vizibil numarul rezervorului si sortimentul ce se


depoziteaza; conducta se inchide in mod obligatoriu cu capac.

Se interzice utilizarea rezervoarelor necalibrate de organele de metrologie,  apa si impuritatile


din rezervoare se vor evacua in momentul cand nivelul apei atinge 5 cm de la fundul
rezervorului.

 IN CAZUL DEPOZITARII PRODUSELOR PETROLIERE IN BUTOAIE SE VOR RESPECTA


URMATOARELE REGULI:

Butoaiele trebuie sa fie curate, nedeteriorate, sa aiba inscrise greutatea bruta, neta, tara si
sortimentul si sa fie prevazute cu busoane de inchidere si garnituri de carton.

Butoaiele pline se vor aseza pe rampe amenajate, aranjate pe grupe si sorturi de produse, cu
tablite indicatoare pentru fiecare grupa de produse petroliere.

Butoaiele cu benzina se vor pastra in locuri ferite de actiunea caldurii si inchise ermetic. Pentru
depozitarea uleiului de transformatoare electrice se utilizeaza butoaie confectionate din tabla
zincata, prevazute cu busoane inchise ermetic si ferite de umezeala.
Butoaiele cu unsori consistente se depoziteaza in magazii sau locuri ferite de intemperii si razele
solare si nu se asaza direct pe pamant; butoaiele cu unsori, incepute, vor fi in permanenta inchise
cu capace pentru a evita patrunderea prafului sau a altor impuritati.

 IN VEDEREA PREINTAMPINARII PIERDERILOR, DEGRADARILOR SI CONTAMINARII


PRODUSELOR PETROLIERE IN TIMPUL OPERATIILOR DE MANIPULARE, SE VOR
RESPECTA URMATOARELE REGULI:

Eliberarea produselor petroliere din depozite este permisa numai pe baza de documente legale.
Distribuirea produselor petroliere din depozite se va efectua folosind obligatoriu aparate de
masura verificate de organele de metrologie, in prezenta gestionarului, iar vasele de receptie vor
fi in perfecta stare de curatenie.

Inainte de inceperea incarcarii produselor in vasele de receptie se va verifica existenta produsului


respectiv in rezervor, precum si executarea corecta a legaturilor (conducte, furtunuri) intre
rezervor si vase de receptie, pentru evitarea pierderilor si contaminarilor.

In cazul incarcarii produselor in autocisterne, umplerea se va face pana la semnele indicate de


organele de metrologie. Pe toata durata incarcarii produselor petroliere se va supraveghea in
permanenta nivelul lichidului, pentru a se evita deversarea produsului.  Pentru a se evita
contaminari intre produse, pe conductele de legatura, pe robineti si pe pompe trebuie prevazute
tablite cu inscriptii referitoare la denumirea produsului.  In cazul golirii butoaielor in care au fost
depozitate uleiuri minerale, se vor lua masuri pentru recuperarea integrala a resturilor ramase pe
peretii acestora, prin rasturnare si colectare in vase curate . Se interzice incarcarea benzinelor,
white-spiritului, petrolului si motorinelor in autocisterne, butoaie, rezervoare etc., in care anterior
au existat produse negre (pacura, combustibil lichid usor, bitum), uleiuri si acizi naftenici.

 LA POMPAREA PRODUSELOR PETROLIERE CATRE BENEFICIARII CARE SE


APROVIZIONEAZA PRIN CONDUCTE SI LA RECEPTIONAREA ACESTORA SE VOR
LUA URMATOARELE MASURI:

Pomparea si receptia produselor petroliere se efectueaza in prezenta delegatilor Intreprinderii de


transport si livrari de produse petroliere Ploiesti si ai beneficiarilor.

Rezervoarele beneficiarilor trebuie sa fie calibrate si sa aiba tabelele de calibrare elaborate de


organele de metrologie.
Inainte de inceperea pomparii, beneficiarul preda furnizorului rezervorul pentru umplere si se
sigileaza ventilul de pe conducta de tragere a produsului din rezervor. Dupa terminarea pomparii
se sigileaza ventilul de umplere si se blindeaza rezervorul. Se determina din nou stocul din
rezervor dupa pompare.