Sunteți pe pagina 1din 48

Aprobat, Aprobat,

COORDONATOR SSM Medicina muncii

PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN


MUNCA
SANTIER :

„REALIZARE PUTURI DIN BETON ARMAT SI LIFTURI DE MARFA SI


SISTEM DE DESFUMARE DEPOZIT”
Adresa: Depozit FM Logistic, comuna DRAGOMIRESTI-VALE, strada Bradului,
NR.57, Jud.Ilofov, Romania

Intocmit, Insusit,
Ing. ALDEA IONUT VOICU CATALIN

Serviciu extern SSM SC ROKA-FLEX S.R.L

A. NUMELE ŞI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI


SC ROKA-FLEX S.R.L, Bucuresti Sector 2, Bulevardul Ferdinand I, Nr. 168, CAMERA 1, 2, 3,
PARTER

B. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER


Numarul estimat : 0

C. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR


........................... in calitate de sef santier cu datele de contact:
Numar telefon: .........................
Adresa de email: ......................

D. DURATA LUCRĂRILOR
Data inceperii lucrarilor: 20.08.2019
Durata estimata a lucrarilor: 1 luna

E. LUCRARI DE EXECUTAT
Instalare luminatoare tip Roklight si trapele de fum .

F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA


SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI
PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER

1. DESCRIEREA LUCRARILOR EXECUTATE

 Descrierea completă a activităților desfășurate, localizare și activitățile la care se face referire în


metoda de lucru.

In cadrul santierelor deschise in care se instaleaza luminatoare tip Roklight si trapele de fum .

2. ETAPIZARE SI METODOLOGIE

 aceasta secțiune va conține informații și detalii referitoare la etapele necesare realizării lucrărilor
(temporare și permanente) luând în considerare aspecte legate de calitate, sănătate si securitate în
muncă și protecția mediului înconjurător

 Echiparea cu echipamente de lucru si cu echipamente individuale de protectie, specifice lucrului la


inaltime;
 Pregatirea echipamentelor de munca se va face avand in vedere faptul ca lucratorii trebuie sa verifice
vizual integritatea cablurilor electrice ale echipamentelor, dispozitivele de protectie si se vor folosi
numai cele care nu prezinta neconformitati. Orice neconformitate va fi imediat raportata sefului ierarhic
superior, neinformarea superiorilor despre aceste neconformitati atrage dupa sine sanctionarea
responsabilului cat si raspunderea totala a sefului de echipa privind eventuale incidente.
 Se verifica cu atentie daca echipamentele individuale de protectie sunt in perfecta stare de utilizare. Se
va verifica integritatatea acestora si modul de cunoastere a utilizarii.
 Purtarea echipamentelor de lucru si a echipamentelor individuale de protectie este obligatorie,
neutilizarea echipamentului de protectie atrage dupa sine sanctiuni salariale, chiar si concediere.
 Pentru lucrul la inaltime, se va purta centura complexa de protectie. Aceasta se va verifica vizual cat si
fizic, foarte bine inainte de utilizare; centurile care nu corespund sau care prezinta anumite
neconformitati, vor fi inlocuite.
 Verificarea frontului de lucru pentru a se asigura ca pe acesta nu trec cabluri elctrice sau alte
tipuri de cabluri care pot avea accidental curent electric.
 SE INTERZICE CU DESAVARSIRE INTRAREA IN FRONTUL DE LUCRU FARA VALIDAREA
PERMISULUI DE LUCRU!
 Echipamentele de munca utilizate pentru lucru in apropierea golurilor vor fii asigurate contra
caderilor prin prinderea acestora de centura complexa a lucratorului prin cablu de sigutanta.
 Lucratorii care vor efectua aceste operatii vor fi lucratori instruiti pentru aceasta activitate.
 Lucratorii vor avea un alt lucrator ca supraveghetor si pentru acordarea ajutorului in caz de urgenta.
 Lucratorii vor face montarea placilor de policarbonat conform procedurilor de lucru interne
 Lucrul concomitent cu alte echipe ale subcontractorilor ANTREPRENOR GENERAL se face doar cu
acordul ANTREPRENORULUI GENERAL.

Graficul de desfasurare a activitatii se bazeaza pe schitele de proiect puse la dispozite de antreprenor


cu respectarea minima a pasilor de mai jos.

Etape de instalare:
1. Instalarea soclului luminatorului sau a trapei de fum ( dupa caz)
Dupa verificarea profilelor structurale de delimitare a golurilor, se vor instala profilele tip C
pentru soclu. Acestea vor fi prinse prin suruburi de profilele structurii principale.
Dupa fixarea profilelor perimetrale de soclu, se vor fixa profilele tip tiranti de rigidizare, din
3.00 in 3.00 metri.

Lucratorii care executa aceasta operatiune vor utiliza echipamentul individual de


protectie, centura complexa care va fii ancorata in punct fix sau pe sistem “linia vietii”
Dupa operatiunea de hidroizolare realizata de firmele specializate, se va trece la montarea
profilulelor de aluminiu perimetrale ( fig 1) sau a ramei din aluminiu in cazut trapei de fum (fig 2).

Fig 1.

Fig 2
3. Dupa instalarea profilelor perimetrale, se trece la instalarea arcelor (traverselor), profilele de
sustinere a placilor de policarbonat. Aceasta operatiune facandu-se de catre cel
putin doi lucratori, situati de o parte si de alta a laturilor longitudinale ale
luminatorului.

4. Instalarea placilor de policarbonat


Placile de policarbonat vor avea latimi de 2.10 metri si vor fi debitate pe lungimea arcadelor,
astfel incat sa poata fi introduse in profilele perimetrale stanga – dreapta. Aceste placi vor fi
echipate cu banda de aluminiu pentru inchiderea celulelor, placile vor fi manipulate de minim doi
lucrartori asezati in lateralele luminatorului.
5. Dupa instalarea placilor de policarbonat, se vor aplica profilele de aluminiu tip presor cod 4315
echipate cu garniturile EPDM 4312. Pentru o buna etansare, acestea vor fi prinse cu suruburi
din 35 in 35 cm.

Dupa instalarea placilor de policarbonat se vor instala capacele laterale – timpane. Pe baza
luminatorului se va instala profilul soclu timpan, urmat de placa de policarbonat
care a fost debitata in parallel pe forma arcului de cerc si echipata cu banda de aluminiu pentru
inchiderea celulelor. Profilul tip cornier va fi montat pe partea superioara, pentru a inchide
placa de policarbonat de timpan.

- Profilul de inchidere va fi montat in partea inferioara a timpanului, realizand astfel


etanseitatea intreaga a acestei zone.

- Dupa aceste operatii, se vor aplica ultimele doua profile presoare pe capete, realizandu-se astfel
inchiderea complta a luminatorului.
6. Pentru instalarea traverselor trapelor si inchiderea pistoanelor, in cazul sistemelor cu dimensiuni
mai mari de 1,5 m x 2,2m se va folosi podina de aluminiu sprijinita pe lataralele trapei. Vezi
imagine mai jos.

7. Pentru montarea sistemelor de ancorare fise lucratorii se pot asigura de structura de rezistenta a
cladirii, iar dac ape structura este montat sistemul de hidroizolatie ancorarea lucratorilor va fii
efectuata pe sistem tip « linia vietii »mobil.
Este interzisa activitatea in apropierea golurilor daca lucratorii nu sunt ancorati.

Punctele de ancorare si respectiv montarea sistemului de linia vietii vor fii montate cu
acordul Sefului de Santier al beneficiarului.

8. RISCURI MAJORE IDENTIFICATE

 identificarea riscurilor de sănătate și securitate în muncă și a măsurilor de control în timpul desfășurării


activităților (se ataseaza evaluarea de risc)

In conformitate cu Evaluarea de risc pentru activitatile descrise.

9. DETALII REFERITOARE LA SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR

 se vor menționa numele și datele de contact ale personalului de supraveghere cât și a personalului de
conducere. Enumerarea instructajelor necesare la care vor participa lucrătorii implicați în procesul de
muncă.
Project manager: Popescu Petre

Sef echipa: se va desemna pentru fiecare echipa de lucru

Sef departament prevenire si protectie Ionut Aldea

Instruiri:

-Instruirea periodica a lucratorului in cf. Cu Hg 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-Instruire introductiv generala la intrarea pe santier

-instruire la locul de munca

-Instruire periodica specifica lunara

10.DETALII REFERITOARE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR

 descrierea numărului lucrătorilor și a sarcinilor de îndeplinit în funcție de activitățile ce vor fi realizate.


Enumerarea instructajelor necesare la care vor participa lucrătorii implicați în procesul de muncă.

In aceasta activitate vor fii implicate aproximativ 4 persoane, din care 1 supraveghetor-sef echipa, si
3 lucratori calificati si instruiti pentru activitate.
Instruirile pe care un lucrator care desfasoara activitatile descrise la punctul 2 obligat sa le
parcurga sunt:

a. instruire la intrarea in santier;


b. instruire periodica lunara;
c. instruire periodica suplimentara conform art. 98 din HG 1425/2006;
d. instruiri periodice suplimentare solicitate de catre beneficiar daca e gazul
Dupa fiecare instruire angajatul va semna ca a fost instruit, dupa caz, in fisa sa de instruire in
domeniul securitatii si sanatatii in munca sau in fise colective de instruire, care sunt arhivate in
evidentele societatii.

11.PROTEJAREA STRUCTURILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI A LUCRĂRILOR DEJA


EXISTENTE

 detalii referitor la protejarea părților de structură, a echipamentelor, instalațiilor deja existente și a


activităților încheiate

Pentru protectia partilor de structura, a echipamentelor, instalatiilor deja existente si a activitatilor


incheiate se vor utiliza urmatoarele masuri :

A. Masuri organizatorice :
a. Verificarea si indepartarea din in zona in care se lucreaza a materialelor si materiilor
prime combustibile ;
b. Echiparea lucratorilor cu EIP specifice (bocanci, vesta reflectorizanta, manusi sudura,
masca de protectie pentru sudura, casca de protectie, ham – pentru lucrul la inaltime,
ochelari de protectie)
B. Masuri tehnice :
a. Verificarea periodica a echipamentelor de munca  si a echipamentelor individuale de
protectie
12. ACCES

 enumerați echipamentele de acces folosite, în conformitate cu instrucțiunile de montaj și utilizare

Verificari
Nume dispozitiv/tip
producat Verificar
or Da/Nu e interna
Schela Da Da
Scara Nu da

13. LOGISTICĂ (LIVRAREA MATERIALELOR)

 obligatoriu se vor menționa informații despre materialele folosite,identificarea lor, depozitarea,


manevrarea și detalii referitor la folosirea acestora în conformitate cu cerințele producătorului

Materiale / elemente de constructie.

Materiale
 profile rectangulare
 profile presoare de aluminiu
 Accesorii de fixare: suporturi, dibluri, etc.;
 Placi de policarbonat ;
 Ale materiale nespecificate
 Material marunt - suruburi, piulite, saibe, nituri, etc.
Verificari
Nume dispozitiv/tip
producat Verificar
or Da/Nu e interna
TRUSE DE SCULE NU DA
FLEX / polizor unghiular NU DA
HAMURI NU DA
SCULE DE MANA SI DISPOZITIVE MANUALE NU DA

14.INFORMAȚII DESPRE ECHIPAMENTELE FOLOSITE (INCLUSIV ECHIPAMENTE DE


RIDICARE & UNELTE DE MANA)

 enumerarea lor, autorizările necesare, impactul asupra mediului înconjurător (nivel de zgomot,
ventilație necesară). Echipamentele comune folosite (ex. macaralele turn) – lista persoanelor
autorizate care le vor folosi si calificările necesare

- calificare la locul de munca lucrator Nacela


15.ILUMINATUL TEMPORAR SI PUTEREA NECESARA

 puterea, numărul și tipul proiectoarelor necesare la locul de munca

Activitatea se va desfasura afara pe timp de zi.

Daca activitatea se va desfasura si pe timp de noapte se vor pune la dispozitia lucratorilor


proiectoare.

Este interzisa actionarea la panoul electric a lucratorilor care nu sunt autorizati pentru aceasta
activitate.

16.EIP - ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (PPE)

 detalierea echipamentelor folosite și în ce etapa a desfășurării activității


Pentru activitatile desfasurate in santier lucratorii vor folosi :

 Casca de protectie ;
 Bocanci de protectie ;
 Manusi de protectie
 Ochelari de protectie ;
 Vesta reflectorizanta ;
 Centura de siguranta complexa ;
 Centura retractabila

17.PROCEDURI ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ


 menționarea detaliilor referitor la procedurile de salvare, împreună cu numele și prenumele
persoanelor care pot acorda primul ajutor și echipamentele necesare. Se vor lua măsuri speciale, în
cazul în care se desfășoară activități în afara orelor normale de lucru stabilite în șantier

Pentru cazurile de urgenta, se vor aplica masurile specifice pentru stingerea incendiilor aplicabile pe
santier conform planului propriu de salvare (PPS01)

Echipa de prima interventie pentru acordarea primului ajutor are compenenta conform planului de
salvare.

Echipa de interventie va urma planul propriu de salvare in concordanta cu planul propriu de salvare
al santierului.

In cadrul societatii a fost format si echipa de prima interventie conform deciziilor interne.

18.CONTROLUL SUBSTANȚELOR DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂȚII COSHH

 detalii referitor la substanțele periculoase utilizate cum ar fi : denumire, fișe tehnice de securitate,
evaluare de risc, măsuri de control,etc..

Nu este cazul.

19.ASPECTE SPECIFICE ALE CONTRACTORULUI


Contractorul este o societate comerciala cu o vasta experienta in lucrari de instalare a
luminatoarelor si trapelor de fum

20.DOCUMENTAȚII SUPORT

 Proceduri în caz de incendiu


 Proceduri în caz de situații de urgență
 Proceduri de asigurare a zonei de lucru
Cf. planului propriu, planului de salvare si a planului de interventie in caz de incendiu.

21.PERMISE DE LUCRU

 enumerarea activităților în care contractorul va avea nevoie de permise de lucru

Se va solicita un permis de lucru in zona liniilor electrificate.


22. INSTRUCTIUNI SPECIFICE
Aceste instructiuni se aplica tuturor lucratorilor ROKA FLEX. Intocmirea corecta metodei
de lucru (MS) si identificarea riscurilor de accidentare si a masurilor de control reprezinta una
din primele etape in pregatirea pentru indeplinirea activitatii in conditii de maxima siguranta.

Metoda de lucru si evaluarea riscurilor vor fi intocmite de catre o persoana competenta,


este recomandat ca atat la intocmirea acestor instructiuni cat si la evaluarea riscurilor sa fie
implicate si consultate persoane din echipa de executie, care sunt familiarizati cu tehnologia de
lucru.
G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE:

EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE


MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE. DE
UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA
PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI

Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat metoda institutului INCDPM, in care scala de incadrare a nivelurilor de risc/ securitate este indicata in
figura de mai jos:
NIVEL DE CUPLUL NIVEL DE SECURITATE
RISC GRAVITATE - PROBABILITATE
1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) 7 MAXIM
2 FOARTE (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6 FOARTE
MIC MARE
3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1) 5 MARE
4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2) 4 MEDIU
5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) 3 MIC
6 FOARTE (5,6) (6,4) (6,5) (7,4) 2 FOARTE MIC
MARE
7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) 1 MINIM
CLASE DE GRAVITATEA CONSECINŢELOR
GRAVITATE
CONSECINŢE

1 NEGLIJABILE  consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzi-


bilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament)
2 MICI  consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de
3 - 45 zile care necesită tratament medical
3 MEDII  consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă în-
tre 45 - 180 zile care necesită tratament medical şi prin spitali-
zare
4 MARI  consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de
maxim 50 % (invaliditate de gradul III)
5 GRAVE  consecinţe ireversibile cu pierdere între 50 - 100 % a capacităţii
de muncă, dar cu posibilitate de autoservire (invaliditate de gra-
dul II)
6 FOARTE GRAVE  consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de mun-
că şi a capacităţii de autoservire (invaliditate de gradul I)
7 MAXIME  deces

CLASE DE
PROBABILITATEA CONSECINŢELOR
PROBABILITATE
EVENIMENTE

1 EXTREM DE Probabilitate de producere a consecinţelor extrem de mică


RARE P < 10-1/an
2 FOARTE RARE Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mică
10-1 < P < 5-1/an
3 RARE Probabilitate de producere a consecinţelor mică
5-1 < P < 2-1/an
4 PUŢIN Probabilitate de producere a consecinţelor medie
FRECVENTE 2-1 < P < 1-1/an
5 FRECVENTE Probabilitate de producere a consecinţelor mare
1-1/an < P < 1-1/lună
6 FOARTE Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mare
FRECVENTE P > 1-1/lună
Riscuri Riscuri Riscuri previzibile Riscuri legate Riscuri legate
previzibile previzibile legate de de deplasarea de organizarea
legate de legate de Echipamentele de personalului santierului
modul de materialele munca utilizate
lucru. utilizate
1-lovire accidentală de către mijloacele X X X
de transport în incinta santierelor;
2- organe de maşini în mişcare – (ex X
dispozitive de amestecat,flex);
3-curgeri de fluide in cazul unor X
neetanşeităţi la îmbinări;
4-alunecare pe timp de iarna (gheaţă, X X X
polei, zăpadă) sau în cazul deplasării pe
suprafeţe alunecoase pe suprafaţa de
deplasare;
5 -Prinderi, striviri datorate prabusirii X X X X X
de ziduri sau elemente de beton
6-cădere liberă de materiale de la X
înălţime, datorită depozitării
necorespunzătoare (materiale lemnoase,
scule, dulapi, bile, etc.) sau în cazul în
care se lucrează pe nivele suprapuse;
7-prăbuşirea scărilor de lucru, ruperea X X
podinelor, balustrăzilor datorită
neverificării periodice a schelelor;
8-înţepări, tăieri în suprafeţe, contururi X X
periculoase (cutter, muchii profile gips
carton,muchii de tabla zdrentuita la
roabe, tomberoane,etc;);
9-pericol explozie recipienti sub
presiune- folosite la locurile de muncă
învecinate;
10-vatamari ale epidermei în contact X X
direct cu suprafete metalice la lucrul în
aer liber pe timp de iarnă ;
11-electrocutare prin atingere directă – X X
cabluri izolate necorespunzător, prize
deteriorate, panouri electrice
neasigurate prin inchidere;
12-electrocutare prin atingere indirectă X
–atingerea elementelor metalice
(armături, carcase), care pot fi puse
accidental sub tensiune;
13-explozie în cazul utilizării surselor X
incandescente, a focului deschis,
fumatului în încăperi unde se execută şi
activităţi de vopsire;
14-imbolnaviri datorate temperaturilor X X
extreme -temperatura ridicată vara la
lucrul în aer liber;
15- imbolnaviri datorate temperaturilor X X
extreme -temperatură coborâtă iarna
la lucrul in aer liber şi în încăperi lipsite
de sistem de încălzire;
16- afectiuni respiratorii in cazul X
curenţilor de aer la lucrul in aer liber şi
în incăperi lipsite de sistem de încălzire,
17 afectiuni ale aparatului auditiv- X
zgomot generat în special de utilajele
care functioneaza in apropierea zonei
de lucru,
18-afectiuni ale ochilor datorate unui X
nivel de iluminare neuniform, corpuri
de iluminare lipsă, arse);
19-deces datorita calamităţilor naturale
– inundatii, se;ism
20- afectiuni respiratorii datorate X
pulberilor de praf in suspensie, la
lucrările efectuate (praf materiale
utilizate, pulberi de la finisarea
suprafeţelor, etc);
21- afectiuni respiratorii -noxe si gaze X
toxice la folosirea vopselurilor si
diluantilor
22-risc de avort datorita mediului, starii Nu este cazul
de sanatate sau a altor cauze
23-risc de imbolnavire sau accidentare x
in timpul sarcinii datorita nerespectarii
OUG 96 sau a indicatiilor medicului
curant sau de medicina muncii cu
privire la timpii de munca, pauze sau a
altor cauze
24-risc de accidentare, imbolnavire x
datorita suprasolicitarii persoanelor
tinere sau acordarii de atributii si
sarcini neconforme cu grupa lor de risc
25-risc de accidentare, imbolnavire x
datorita neamenajarii locurilor de
munca persoanelor cu handicap in
conformitate cu prevederile legale
26-stres psihic legat de pericolul de x
agresiune din partea conducatorilor
directi sau a colegilor
27- risc de accidentare la utilizarea de x x
mijloace de lucru la înălţime
necorespunzătoare (schele, podine, etc.);
neblocarea rotilor de la schelele mobile;
28- risc de accidentare cand se lucreaza x
cu mijloace improvizate, inclusiv schele;
29-efort static, la executarea diverselor x
lucari, cu presiuni pe articulaţii ;
30- pozitii de lucru fortate si vicioase, la x
ridicarea, executarea unor anumite
operaţii, de ex. executarea de lucrări la
tavane, etc;
31- ritm mare de muncă în anumite x
perioade (ex. inainte de finalizarea
proiectului);
32- monotonia muncii, operaţii x
repetitive de ex. la numarul mare de
suruburi filetante de prindere a placii
de gips pe structura metalica;
33- organizarea necorespunzatoare a x
locului de munca, neefectuarea
curateniei la postul de lucru
34- succesiunea gresita a operatiilor- x
manevre contraindicate;
35- operatii periculoase efectuate din x
proprie initiativa;
36- minimalizarea pericolului de x x
accidentare;
37- utilizarea de mecanisme si utilaje x x
defecte (scripeti, malaxoare, schele
defecte);
38- folosirea de echipamente tehnice x x
fara dispozitive de protectie;
39- prezenta la lucru în conditii psihice x
necorespunzatoare (oboseala, consum
de alcool);
40- efectuarea de operatii neprevazute x x
in sarcina de munca si executarea lor in
mod gresit fata de prevederile tehnice
de lucru
41- nesincronizarea la operaţii xx
(Nesincronizarea muncii in echipa-
transportul sarcinilor cu mai multi
membrii ai echipei, descărcare
materiale);
42- risc de accidentare la deplasări, x x
staţionări în zone periculoase: pe căile
de acces auto, sub sarcina mijloacelor
de ridicat
43-cădere la acelaşi nivel prin x x
alunecare, împiedicare, dezechilibrare-
suprafeţe denivelate, alunecoase,resturi
de materiale neevacuate
44-cădere de la înălţime prin x x x
dezechilibrare, păşire în gol, alunecare
în cazul neasigurării golurilor şi a lipsei
balustradelor de protectie;
45-circulaţia cu defecţiuni la
mecanismul de direcţie, instalaţia
electricǎ, instalaţia de frânare;
Neadaptarea vitezei la condiţiile de
trafic şi la starea atmosfericǎ
46-executarea de manevre nepermise de x x
legislaţia care reglementează circulaţia
pe drumurile publice;
47-neutilizarea centurii de siguranta pe x
timpul deplasarii cu autovehiculul
49-coliziuni sau derapaje în timpul x
mersului cu autovehiculul având ca
rezultat şi blocarea uşilor.
50-autoblocarea mecanismelor şi x
sistemelor de direcţie şi/ sau frânare;
51-neutilizarea echipamentului x x x
individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare;
52-neverificarea starii tehnice a x
autovehiculului inainte de a pleca la
drum
G.1 Personal TESA Teren (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al
lucrarii)

CONSECINŢ CLASA NIVEL


COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CLASA DE
FACTORI DE RISC A MAXIMĂ DE PARŢIA
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC GRAVITA
IDENTIFICAŢI PREVI PROBABI L DE
MUNCĂ (descriere, parametri) TE
ZIBILĂ LITATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Contact direct al mâinii cu suprafeţele periculoase ITM 3 - 45
2 1 1
PRODUCŢIE MECANIC zile
2. Accident de circulaţie în cazul conducerii autoturismului de
serviciu sau ca pasager la deplasarea pe traseul dintre
domiciliu si sediul firmei sau deplasarea pe traseul de lucru DECES 7 2 4
catre santiere. Lovire de catre mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseul de lucru.
3. Prindere membre în echipamentele de muncă cu care ITM 3 - 45
2 2 2
se lucrează zile
FACTORI DE RISC 4. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate
ELECTRIC accidental) sau indirectă (deteriorarea accidentală a izolaţiei); DECES 7 2 4
MEDIUL FACTORI DE RISC 5. Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara, la lucrul în ITM 3 - 45
2 5 3
DE MUNCĂ FIZIC aer liber; zile
6. Obosirea vederii la lucrul cu monitorul calculatorului ITM 3 - 45
(strălucire); 2 6 3
zile
7. Intemperii: ploaie, ninsoare, vânt, ger, căldură excesivă etc.; ITM 3 - 45
2 4 2
zile
8. Pulberi pneumoconiogene – ex: praf la lucrul pe şantier; DECES 7 1 3
9. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, viscol, prăbuşiri de
DECES 7 1 3
copaci, căderi de pietre, seism etc.;
FACTORI DE RISC 10. Stres datorat relaţiilor de muncă necorespunzătoare ITM 3 - 45
2 4 2
PSIHOSOCIALI (necooperare, antipatie, invidie etc.); zile
SARCINA SUPRASOLICITARE 11. Ritm de muncă mare (stres); ITM 3 – 45 2 1 1
DE MUNCĂ PSIHICĂ zile
12. Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii ITM 45 - 180
deplasarii cu autoturismul, decizii dificile în scurt timp 3 5 4
pentru coordonarea activităţilor productive; zile
13. Asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse - ex: ITM 3 - 45
asigurarea condiţiilor de securitate a lucrătorilor din 2 1 1
subordine; zile
ACŢIUNI GREŞITE 14. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul fără ITM 3 - 45
LUCRĂTOR 2 1 1
respectarea principiilor ergonomice; zile
15. Deplasări, staţionări în zone periculoase – ex: căi de
DECES 7 1 3
circulaţie, raza de acţiune a utilajelor de construcţie etc.;
16. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă - ex:
intervenţia la instalaţia electrică (schimbat tub neon, DECES 7 1 3
siguranţă etc.);
17. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare cauzată de ITM 3 - 45
starea necorespunzătoare a zonei de deplasare (umedă, 2 4 2
cabluri, care traversează căile de acces); zile
18. Cădere de la înălţime DECES 7 2 4
19. Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, lucrul sub influenţa
alcoolului); DECES 7 1 3
OMISIUNI 20. Omiterea unor operaţii DECES 7 1 3
21. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuală și
DECES 7 2 4
colectivă

MONTATOR SUBANSAMBLE (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al


lucrarii)
CONSE-
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CLASA
COMPONENTA FACTORI DE CINŢA CLASA DE NIVEL
FACTORILOR DE RISC DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBI BILITATE RISC
TATE

0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE FACTORI DE 1-lovire accidentală de către mijloacele de transport în DECES 7 1 3


PRODUCŢIE/ RISC MECANIC incinta santierelor;

ECHIPAMENTE 2- organe de maşini în mişcare – (ex dispozitive de ITM 2 3 2


DE MUNCǍ amestecat, flex);
3-45 zile

3- lovire, strivire la transportul pieselor grele sau a ITM 3 3 3


materialelor;
45-180 zile

4-alunecare pe timp de iarna (gheaţă, polei, zăpadă) sau în ITM 3 4 3


cazul deplasării pe suprafeţe alunecoase pe suprafaţa de
deplasare; 45-180 zile

5 -prinderi, striviri datorate prabusirii de ziduri, elemente de DECES 7 1 3


beton, pereti gips carton in timpul demolarii/ demontarii

6- cadere necontrolata a structurilor in timpul activitatilor de DECES 7 2 4


demolare/ demontare;

7-prăbuşirea scărilor de lucru, ruperea podinelor, INV 6 1 3


balustrăzilor datorită neverificării periodice a schelelor;
Grad I
8-înţepări, tăieri în suprafeţe, contururi periculoase (cutter, ITM 2 5 3
muchii profile gips carton, tevi nepolizate, etc);
3-45 zile

9-pericol explozie recipienti sub presiune- folosite la locurile DECES 7 1 3


de muncă învecinate;

FACTORI DE 10- Temperatura coborâta a suprafetelor metalice atinse in ITM 2 5 3


RISC TERMIC anotimpul rece;
3-45 zile

FACTORI DE 11-electrocutare prin atingere directă – cabluri izolate DECES 7 2 4


RISC ELECTRIC necorespunzător, prize deteriorate, panouri electrice
neasigurate prin inchidere;

12-electrocutare prin atingere indirectă –atingerea DECES 7 2 4


elementelor metalice (armături, carcase), care pot fi puse
accidental sub tensiune, sau daca nu a fost debransat
circuitul inaintea demolarii

13-explozie în cazul utilizării surselor incandescente, a DECES 7 1 3


focului deschis, fumatului în încăperi unde se execută şi
activităţi de vopsire;

MEDIUL FACTORI DE 14-imbolnaviri datorate temperaturilor extreme -temperatura ITM 2 3 2


RISC FIZIC ridicată vara;
DE MUNCĂ 3-45 zile

15- imbolnaviri datorate temperaturilor extreme ITM 2 5 3


-temperatură coborâtă iarna la lucrul in aer liber şi în
încăperi lipsite de sistem de încălzire; 3-45 zile

16- afectiuni respiratorii in cazul curenţilor de aer la lucrul in ITM 2 6 3


aer liber şi în incăperi lipsite de sistem de încălzire,
3-45 zile
17-afectiuni ale ochilor datorate unui nivel de iluminare ITM 2 5 3
neuniform, corpuri de iluminare lipsă, arse);
3-45 zile

18- afectiuni respiratorii datorate pulberilor de praf in ITM 2 4 2


suspensie, la lucrările efectuate (praf materiale utilizate,
pulberi de la finisarea suprafeţelor, praf rezultat la demolare, 3-45 zile
etc);

FACTORI DE 19- afectiuni respiratorii -noxe si gaze toxice la folosirea ITM 45 –


3 4 3
RISC CHIMICI vopselurilor si diluantilor 180 zile

20-risc de avort datorita mediului, starii de sanatate sau a ITM 2 2 2


altor cauze
RISCURI 3-45 zile
SPECIFICE
21-risc de imbolnavire sau accidentare in timpul sarcinii ITM 2 2 2
GRUPURILOR
datorita nerespectarii OUG 96 sau a indicatiilor medicului
SENSIBILE LA 3-45 zile
curant sau de medicina muncii referitoare la timpii de
RISC
munca, pauze,

22-risc de accidentare, imbolnavire datorita suprasolicitarii ITM 45 – 3 2 2


persoanelor tinere sau acordarii de atributii si sarcini 180 zile
neconforme cu grupa lor de risc

23-stres psihic legat de pericolul de agresiune din partea ITM 45 – 3 3 3


conducatorilor directi sau a colegilor 180 zile

SARCINA CONŢINUT 24- risc de accidentare la utilizarea de mijloace de lucru la DECES 7 1 3


NECO- înălţime necorespunzătoare (schele, podine, etc.); neblocarea
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR rotilor de la schelele mobile; utilizarea unor schele
improvizate

SUPRASOLICIT 25-efort static, la executarea diverselor lucrari, cu presiuni ITM 3 4 3


ARE FIZICA pe articulaţii ;
45-180 zile
26- pozitii de lucru fortate si vicioase, la ridicarea unor INV 4 2 3
sarcini, executarea unor anumite operaţii;
Gr III

SUPRASOLICIT 27- ritm mare de muncă în anumite perioade (ex. inainte de ITM 2 5 3
ARE finalizarea proiectului);
3-45 zile
PSHICA

EXECUTANT ACŢIUNI 28- organizarea necorespunzatoare a locului de munca, ITM 3 – 45 2 5 3


neefectuarea curateniei la postul de lucru zile
GREŞITE
29- succesiunea gresita a operatiilor- manevre ITM 45 – 3 3 3
contraindicate, sau omiterea unor operatii tehnologice; 180 zile

30- operatii periculoase efectuate din proprie initiativa; DECES 7 1 3

31- minimalizarea pericolului de accidentare; INV Gr III 4 2 3

32- utilizarea de mecanisme si utilaje defecte (scripeti,


DECES 7 1 3
malaxoare, schele defecte);

33- folosirea de echipamente tehnice fara dispozitive de


DECES 7 1 3
protectie;

34- prezenta la lucru în conditii psihice necorespunzatoare INV


(oboseala, consum de alcool); 4 2 3
Gr III

35- efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca si ITM 45- 4 3 4


executarea lor in mod gresit fata de prevederile tehnologice;
180 zile

36- nesincronizarea la operaţii (Nesincronizarea muncii in DECES 7 1 3


echipa-transportul sarcinilor cu mai multi membrii ai
echipei, descărcare materiale);
37- risc de accidentare la deplasări, staţionări în zone DECES 7 1 3
periculoase: pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor
de ridicat

38-cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3 – 45 2 5 3


dezechilibrare-suprafeţe denivelate, alunecoase,resturi de zile
materiale neevacuate

39-cădere de la înălţime prin dezechilibrare, păşire în gol, DECES 7 2 4


alunecare în cazul neasigurării golurilor şi a lipsei
balustradelor;

40-executarea de manevre nepermise de legislaţia care ITM 45- 3 2 2


reglementează circulaţia pe drumurile publice;
180 zile

MISCARI 41-coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu DECES 7 1 3


FUNCTIONALE autovehiculul având ca rezultat şi blocarea uşilor.

42-neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4


celorlalte mijloace de protecţie individuala/ colectiva din
OMISIUNI dotare;

H. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE


LUCRĂRILOR PE CARE ANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE
COLECTIVA SAU INDIVIDUALA.

I.1 Personal TESA;

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL NOMINALIZAREA MĂSURII COMPETENTE


SI RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC DE RISC
2. Accident de circulaţie în cazul 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul
conducerii autoturismului de serviciu  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile Conducatorul
sau ca pasager la deplasarea pe publice locului de munca
traseul dintre domiciliu si sediul  anticiparea de către conducătorul auto a acţiunilor participanţilor la Lucratorul
1 firmei sau deplasarea pe traseul de trafic
lucru catre santiere. Lovire de catre  interzicerea, cat si instruirea lucratorilor in acest sens, a stationarii sau
mijloacele de transport auto la deplasarii pe caile de acces auto p drumurile publice;
deplasarea pe traseul de lucru.  instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice
ce nu sunt prevazute cu trotuare de acces pietonal;
4. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
(prize deteriorate accidental) sau Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
indirectă (deteriorarea accidentală a Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
izolaţiei); sanatate in munca. Lucratorul
Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice si semnalizarea riscurilor electrice;
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
2
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor electrice;
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
12. Solicitare permanenta a atentiei in Măsuri organizatorice: Angajatorul
timpul deplasarii deplasarii cu Control medical periodic; Conducatorul
3 autoturismul, decizii dificile în scurt 4 Utilizarea centurii de siguranta; locului de munca
timp pentru coordonarea activităţilor Evitarea pe cât posibil a deplasărilor în condiţii atmosferice nefavorabile (ceaţă, viscol, Lucratorul
productive; polei, etc.) precum şi pe timpul nopţii
18 Cădere de la înălţime 4 Măsuri tehnice Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie Angajatorul
Măsuri organizatorice Conducatorul
1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP; locului de munca
4 2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea conf. a golurilor; Lucratorul
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
5. Utilizarea corecta a scarilor si a schelelor;
5 21 Neutilizarea echipamentelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuală și colectivă Dotarea cu EIP (bocanci, casca, vesta, manusi) Conducatorul
 Instruirea privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea, locului de munca
utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie Lucratorul
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

Montator subansamble
COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC
1 6- cadere necontrolata a structurilor 4 Măsuri tehnice
in timpul activitatilor de demolare/ 1.Identificarea zonelor ce pot deveni instabile in timpul demolarii/ demontarii si
demontare; montarea sprijinirilor; Angajatorul
2. Demolarea/ demontarea se va efectua de sus in jos, in bucati sau elemente; Conducatorul
Măsuri organizatorice locului de munca
1.Instruirea lucratorilor privind etapele de desfasurare a activitatilor de demolare/ Lucratorul
demontare;
2.Supravegherea permanenta a lucrarilor de catre conducatorul locului de munca;;
3.Dotarea cu EIP specific (ochelari, masti de praf)
2, 3 11-electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice
directă – cabluri izolate 1.Executarea măsurilor tehnice de securitate de către electrician instruit şi autorizat
necorespunzător, prize deteriorate, 2. Urmărirea graficului de verificare a echipamente tehnice din dotare
panouri electrice neasigurate prin Măsuri organizatorice Angajatorul
inchidere; 1. Inchiderea cu lacat a tablourilor de distributie Conducatorul
12 -electrocutare prin atingere 2. Eliminarea improvizatiilor electrice si echipamentelor necorespunzatoare (stechere, locului de munca
indirectă –atingerea elementelor prize etc.). Lucratorul
metalice (armături, carcase), care 3. Verificarea cablurilor electrice a sculelor electrice şi a prelungitoarelor de catre un
pot fi puse accidental sub tensiune, electrician autorizat
sau daca nu a fost debransat 4. Inceperea executarii operatiilor de demolare/ demontare doar dupa debransarea
circuitul inaintea demolarii circuitelor ;
4 35- Efectuarea de operatii 4 Măsuri organizatorice
Angajatorul
neprevazute in sarcina de munca si 1.Instructaj cu privire la ordinea de desfasurare a operatiilor in realizarea procesului
Conducatorul
executarea lor in mod gresit fata de tehnologic.
locului de munca
prevederile tehnice de lucru 2.Nepermiterea utilizarii echipamentelor de lucru de catre persoane neautorizate.
Lucratorul
3. Supravegherea permanenta a activitatilor de demolare/ demontare de catre
conducatorul locului de munca
5 39 -cădere de la înălţime prin 5 Măsuri tehnice Angajatorul
dezechilibrare, păşire în gol, 1.Achizitia de materiale si sisteme de protectie Conducatorul
alunecare în cazul neasigurării 2.Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie locului de munca
golurilor şi a lipsei balustradelor de Măsuri organizatorice Lucratorul
protectie; 1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP in timpul lucrului la
inalţime;
2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea golurilor
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
6 42 -neutilizarea echipamentului 4 Măsuri organizatorice
individual de protecţie şi a celorlalte Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Angajatorul
mijloace de protecţie din dotare. urmeaza a fi desfasurata; Conducatorul
locului de munca
In timpul activitatilor de demolare/demontare ochelarii se vor utiliza permanent;
Lucratorul
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –
neutilizarea, utilizarea incompletă a unor mijloace de protecţie necorespunzătoare
LUCRUL LA INALTIME

Riscuri identificate:

 Cadere de obiecte de la inaltime


 Cadere de la inaltime

Masuri de prevenire si protectie:

1. Lucrul la înaltime se va executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse în H.G. nr. 1146 / 2006 (cerinte
minime de securitate pentru utilizarea echipamentelor de munca) si H.G. nr. 1091 / 2006 (cerinte minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca)

2. Lucrul la înaltime va fi permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si verificati
medical "apt pentru lucru la înaltime".

Toti cei care lucreaza în conditiile lucrului la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii în gol:
• casca de protectie;
• centura de siguranta

3. Lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic
si organizatoric astfel încât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor.

4. Lucrul la înaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. În functie de complexitatea lucrarilor si a
gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau
conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

5. Mijloacele de productie si utilajele folosite pentru lucru la înaltime trebuie sa aiba certificat de conformitate si
instructiunile de utilizare si întretinere sa fie perfect cunoscute de utilizatori.

6. Caderile de la înaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de
protectie solide, suficient de înalte si având cel putin o bordura, o mâna curentasi protectie intermediara, sau cu un alt
mijloc alternativ echivalent.

7. Lucrarile la înaltime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

8. În cazul în care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de
acces corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

9. Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si întretinute astfel încât sa se evite prabusirea sau
deplasarea lor accidentala.

10. Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, protejate si
utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.

11. Pentru executarea lucrarilor la înaltime, trebuie sa se tina seama de urmatoarele 3 principii generale valabile
si obligatorii:
a) Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la înaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare
colective, în functie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.
b) Dotarea cu echipament individual de protectie în conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca,
astfel sa fie asigurata securitatea executantului.
c) Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor
locului de muncasi a lucrarilor respective

ÎNCADRAREA SI REPARTIZAREA LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

1. Încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la înaltime se fac pe baza avizului medical eliberat în urma
unui examen medical, prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la înaltime.

2. Avizul medical la încadrare se da numai de catre medicul de medicina muncii pe baza examenelor clinice
functionale si de laborator.

3. Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul pentru
avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la înaltime numai daca au viza medicala cu mentiunea expresa
"apt pentru lucrul la înaltime", mentiune ce va fi înscrisa în fisa de aptitudine a lucratorului.

4. Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit vârsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la înaltime.

DOTAREA CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)

1. Toti cei care lucreaza în conditiile lucrului la înaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta
echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii în gol.

2. Componenta echipamentului individual de protectie se va stabili si se va acorda în functie de domeniul de


activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de muncasi prevederile H.G. nr. 1048 din 9 august
2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca.

3. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate în
conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie în vigoare,

4. Echipamentul individual ce protectie specific eliminarii pericolului în gol trebuie suplimentat de la caz la caz,
cu echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si îmbolnaviri profesionale, specific
activitatilor desfasurate la înaltime.

5. Pentru lucrul la înaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat în functie de gradul de
periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
6. Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-l întretina perfecte conditii de utilizare,
prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.

7. Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie pe timpul lucrului precum si la
accesul la si de la locul de muncasi sa-l pastreze în conditii bune de utilizare

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA


1. Lucrul la înaltime este permis daca locul de munca a fost amenajat si dotat d.p.d.v. tehnic si organizatoric
astfel încât sa previna caderea de la înaltime a lucratorilor.

2. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la înaltime trebuie asigurat împotriva caderii în gol a
lucratorilor.

3. Lucrul la înaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. în functie de complexitatea lucrarilor si a
gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de munca sau
conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.

4. Înainte de începerea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost
asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si îmbolnavirii lucratorilor.
5. Locurile de munca amplasate la înaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate
si semnalizate atât ziua cât si noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare. Din zona de siguranta, se vor evacua
sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la înaltime.

ALEGEREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)

1. Trebuie facuta luând în consideratie, în mod obligatoriu, situatia de lucru la înaltime, echivalenta cu una din
cele trei situatii în care EIP are rolul de:
- pozitionare a lucratorului în timpul lucrului;
- limitarea deplasarii lucratorului în directia sursei de accidentare prin cadere de la înaltime;
- pozitionarea si suspendarea lucratorului în timpul lucrului. EIP corespunzatoare situatiilor susmentionate se
utilizeaza numai pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la înaltime.

2. Daca în cazul utilizarii EIP exista, în continuare, pericolul caderii în gol datorita unor factori de risc ce nu pot
fi eliminati, mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie
pentru oprirea caderii.

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE (EIP)

1. Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.

2. Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate d.p.d.v. al securitatii si sanatatii în
munca.

3. Este interzisa înlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP
defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate de catre producatorii de EIP autorizati.

4. Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor
acestei norme.
5. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt însotite de instructiuni de utilizare.

6. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie sa fie
astfel ales încât zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

7. Frânghiile de siguranta (frânghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime
maxima desfasurata de 2 m.

8. Reglarea frânghiilor de siguranta se face astfel ca dupa petrecerea peste elementul de constructie (stâlp,
cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.
CENTURA DE SIGURANTA

1. Pentru lucrul la înaltime, purtarea centurilor de siguranta si legarea frânghiei de siguranta de un punct fix
rezistent este obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul
caderii în gol.

2. Daca în configuratia unui loc de munca amplasat la înaltime exista o zona în care pericolul de cadere în gol se
poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta împreuna cu frânghia de siguranta care
vor împiedica accesul lucratorului în zona cu pericol, pe perioada lucrului.

3. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin
suspendarea împotriva caderii în gol, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zona periculoasa. Este interzis a se
folosi centura pentru alte functii de protectie decât cele pentru care a fost proiectata.

4. Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai în cadrul lucrarilor pentru care
au fost cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

5. Înainte si dupa utilizare, centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate în mod obligatoriu. Prin
examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele, frânghiile, cârligele de siguranta, niturile etc.

6. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:


• prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, rosaturi, ruginirea partilor metalice;
• au fost odata solicitate dinamic;
• au fost scurtate prin coasere (bucle).

7. Centurile de siguranta si frânghiile acestora (cordoane de legatura) trebuie pastrate la loc uscat, fara
umezeala sau temperaturi excesive, respectând instructiunile producatorului.

ZONE PERICULOASE

1. Daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii
lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, în masura în care este posibil, cu dispozitive care
sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone.
2. Trebuie luate masuri corespunzatoare ( individuale sau colective) pentru a proteja lucratorii care sunt
autorizati sa patrunda în zonele periculoase.
3. Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau
spre încaperi unde nu exista planseu continuu, se vor îngradi cu balustrade de protectie provizorii.
4. Zonele periculoase trebuie marcate clar, semnalizate si împrejmuite.
MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR GRELE

Riscuri identificate:

 Inteparea si taierea mainilor


 Prinderea mainilor in panourile articulate
 Cadere de de la inaltime
 Cadere de materiale pe maini sau picioare - strivire
Masuri de prevenire si protectie:
1. Operatiile de incarcare-descarcare a materialelor, instalatiilor si utilajelor se vor executa numai in locuri
special amenajate si nepericuloase.
2. Drumurile de acces la locurile de incarcare- descarcare, trebuie sa fie in stare de circulatie, libere de orice
obstacole, iar pe timp de iarna vor fi curatate de gheata si zapada si vor fi acoperite cu material antiderapant. Se vor
prevedea dupa caz, drenaje sau rigole pentru scurgerea apelor freatice de suprafata, a apelor provenite din ploi, zapezi
sau alte surse.
3. Operatiile de descarcare-incarcare, transport si manipulare se vor executa numai sub conducerea si
supravegherea sefilor de echipe incarcare- descarcare sau a inlocuitorilor acestora, numiti prin decizie sau dispozitie
scrisa de catre conducerea santierelor.
4. Conducatorul locului de munca va intocmi un program de lucru si va stabili in functie de sarcinile ce
trebuiesc manipulate, oamenii si utilajele necesare.
5. Toti muncitorii care participa la operatiunile de incarcare-descarcare, inclusiv sefii de echipa si conducatorii
locurilor de munca, care participa sau conduc aceste operatiuni, vor purta in mod obligatoriu echipamentul de
protectie (casca, palmare, masca, ochelari) si vor fi dotati cu mijloace tehnice ajutatoare (cabluri, franghii de dirijare,
dispozitive pentru legare de sarcina).
6. Se interzice accesul persoanelor straine sau a personalului muncitor in santiere care nu au nici o atributie la
operatiile de incarcare- descarcare sau in suprafata considerata periculoasa. Personalul care efectueaza operatiunea de
incarcare- descarcare, va parasi in mod obligatoiru suprafata periculoasa daca se folosesc macarale sau alte instalatii
de ridicat.
7. Se va curata terenul pe care se efectueaza aceste operatii de toate obstacolele sau obiectele ce ar putea
impiedica operatiunea de incarcare- descarcare.
8. Terenul pe care se face miscarea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar in cazul cand
acesta este denivelat sau in panta se vor amenaja platforme orizontale sau se va aduce terenul la forma orizontala.
9. In timpul deplasarii sarcinilor pe role sau grinzi, lungimea acestora va fi mai mare decat lunginea sau latimea
sarcinilor cu minim 30- 40 cm in fiecare parte. Manipularea acestor sarcini se va face numai la comanda sefului de
echipa sau a conducatorului locului de munca.
10. Alegerea cablurilor sau a franghiilor pentru legare si manipulare se va face in functie de sarcina, iar in
timpul tragerii muncitorii vor sta in afara zonei periculoase.
11. Incarcarea sau descarcarea materialului tubular (din mijloace auto) pana la un diametru de Ø 6  ‘’ se poate
face si manual cu ajutorul planului inclinat. Manevrarea materialului tubular pe acest plan se va face numai cu ajutorul
unor franghii dimensionate in raport cu marimea sarcinei si actionate de pe platforma din afara spatiului de rostogolire
sau alunecare a tevilor. Se interzice categoric stationarea de persoane in directia de alunecare a materialului tubular.
12 Asezarea materialului tubular se va face incepand cu diametrele mari si se va continua cu diametrele mici.
Macaragiul va refuza incarcarea tevii in mijloace de transport care nu sunt echipate corespunzator pentru transportul
materialului tubular.
13. Operatiile manuale de incarcare- descarcare si de transport materiale fara mijloace ajutatoare (lise,
carucioare etc.) se vor face numai pana la greutatea maxima de 25 de kg, pentru o persoana.
14. Distantele de transport nu vor depasi 60 de metri.
15. Transportul recipientilor (tuburilor de oxigen, acetilena, butelii de gaz) se va face numai cu ajutorul targilor
sau al unor carucioare sau dispozitive speciale.
16. Transportul materialelor cu lungimi mari (tevi, tuburi etc) se poate face si manual respectandu-se greutatile
si distantele din prezentele instructiuni. Echipele vor fi formate din cate cel putin doi oameni, iar asezarea sarcinilor se
va face pe acelasi umar iar mersul in acelasi pas.
17. Transportul materialelor cu ajutorul mijloacelor ajutatoare (lise, roabe, carucioare) este permis numai pe
teren drept. Se interzice transportul cu mijloace ajutatoare a instalatiilor sau materialelor pe scari, trepte sau rampe de
acces.
18. Se interzice categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor.
19. La manevrarea sarcinilor aflate in apropierea stalpilor, peretilor, stivelor, instalatiilor nu este permisa
trecerea sau stationarea persoanelor intre macara sau dispozitivul de ridicat si aceste constructii.
20. Se interzice folosirea macaralelor sau a mecanismelor de ridicat pentru târârea sarcinilor pe sol, ridicarea
sarcinilor intepenite sau inghetate. De asemenea este interzisa deplasarea automacaralelor cu carligele târâte pe jos.
21. In atributiunile legatorilor de sarcina intra si urmatoarele obligatii :
- cunoasterea regulilor de verificare a dispozitivelor auxiliare pentru incarcat si descarcat sarcini.
- cunoasterea si aplicarea codului de semnalizare la comenzile pe care le da macaragiul.
- sa foloseasca la legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive inscriptionate cu sarcinile
maxime admise, inscrise vizibil pe o placa sau pe un inel si sa nu lege sarcini a caror greutate depaseste sarcina
maxima admisa sau sarcinile respective.
- sa nu utilizeze dispozitivele sau organele auxiliare de legat care nu sunt inscriptionate si in evidenta unitatii
unde lucreaza.
- sa nu lege sarcini aderente la sol, la pereti sau legate de alte obiecte sau instalatii.
- sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive care prezinta uzura peste limita admisa in prescriptiile
tehnice.
- sa execute corect legarea sarcinilor fara a incrucisa cablurile si sa se asigure ca sarcina este echilibrata.
- sa se asigure ca atat cablurile cat si lanturile sunt intinse, nu formeaza noduri sau ochiuri si nu sunt rasucite.
- sa nu foloseasca lanturi sau cabluri innadite. Legarea obiectelor lungi sa se faca din cel putin doua puncte
pentru echilibru.
- sa interzica stationarea sau circulatia pe sub sarcina si sa nu permita transportarea acesteia peste locurile de
munca.
- sa poarte echipament de protectie si de lucru in stare buna (palmare, casca, centuri de siguranta etc).
22. Locurile pentru depozitarea materialelor, confectiilor, utilajelor precum si caile de acces vor fi nivelate si
amenajate pentru scurgerea apelor de suprafata, vor fi pietruite si vor fi curatate de zapada pe timp de iarna.
23. Se interzice depozitarea dezordonata sau imprastierea materialelor, prefabricatelor, confectiilor, utilajelor in
depozite sau langa lucrarile de executie.
24. Materialele cu forme geometrice regulate precum si cele ambalate in lazi, saci, baloturi care care nu sunt
explosive, inflamabile, caustice, se vor depozita in stive sau in randuri intreţesute care vor avea o inaltime de maxim
1,5 ori latura mica a bazei.
25. Materialul tubular se va stivui dupa dimensiuni (diametre) pe terenuri orizontale, special amenajate, cu
rampi din teava veche sau prefabricate, in stive cu inaltimea de maxim 1,5 metri.
26. Nu se admite desfacerea stivelor sau a gramezilor de alte materiale prin surpare (eliberand unul din straturile
de sustinere). Manevrarea materialelor se va face in ordine inversa stivuirii lor.
27. Este interzisa sprijinirea materialelor lungi si grele (profile, tuburi, laminate, teava, material lemnos etc) de
pereti, schele, garduri, instalatii sau alte constructii civile sau industriale.
28. La depozitarea materialelor, prefabricatelor, instalatiilor, utilajelor se va tine seama de urmatoarele masuri :
- la stivuirea materialului tubular de dimensiuni mari (tevi, stalpi) intre randuri se vor aseza grinzi transversale,
iar lateral fiecare rand se va fixa cu pene.
- piatra bruta, balastul nisipul, bolovanii, criblura etc se vor aseza in forma de pana sau trunchi de piramida,
avand inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural de cel mult un metru.
- depozitarea produselor de balastiera se va face pe sorturi, despartite cu garduri din lemn sau metalice
dimensionate in mod corespuzator si cu spatii care sa permita accesul mijloacelor de transport pentru incarcare-
descarcare, folosirea lopetilor mecanice, fara pericol de accidente.
- cimentul vrac se va depozita in silozuri sau in buncare, iar in lipsa acestora in mod exceptional, in magazii
metalice sau din lemn bine inchise, ferite de umezeala si aerisite.
- in cazul in care depozitarea cimentului se va face in magazii, stratul de ciment nu va fi mai mare de 1- 1,5
metri. Se vor monta ventilatoare dupa caz, iar muncitorii vor purta obligatoriu echipamentul de protectie (masca,
palmare, combinezoane inchise la gat si la maini).
- caramizile care nu se transporta in containere, se vor aseza in stive regulate, cu randuri intreţesute si incrucisate
(pe latime maxim 25 de randuri, iar pe muchie maxim 15 randuri).
- se va evita asezarea stivelor sau dispozitivelor de materiale, la o distanta mai mica de 8- 10 metri de marginea
unor gropi sau sapaturi.
- materialele lemnoase provenite de la demontarea contructiilor, a scheletelor, cofrajelor, vor fi stivuite si
depozitate ca si cele noi, dupa scoaterea cuielor sau scoabelor din ele.
29. Blocurile de dimensiuni mari, grinzile, elemente de constructii prefabricate si metalice, etc se vor aseza in
stive cu inaltimea de cel mult 1,5 metri si cu sipci intre randuri.
30. Materialele marunte ambalate in lazi sau containere (saibe, nituri, suruburi, cuie) se vor aseza in stive cu
inaltimea de cel mult 1,0 metri. Se recomanda ca toate materialele marunte sa fie trimise in zonele de lucru numai in
lazi sau in containere special construite in acest sens.
31. Se recomanda ca depozitarea materialelor in vrac sa se faca in boxe special amenajate.
32. Manipularea materialelor in vrac se va incepe numai de la partea superioara. Se interzice manipularea
materialelor in vrac prin saparea la baza gramezii.

FOLOSIREA DE SCULE SI DISPOZITIVE

Riscuri identificate:

 cadere de obiecte de la inaltime


 cadere de la inaltime
 improscarea de particule
 electrocutare
 cadere de la acelasi nivel, impiedicare

Masuri de prevenire si protectie:

Scule si unelte manuale

1. Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare trebuie să fie în perfectă stare
şi să corespundă specificului lucrării.

2. Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă uneltele şi sculele din dotare sunt în
stare tehnică corespunzătoare.

3. Cele care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se
pot recondiţiona) sau casa.

4. Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în vigoare, din materiale
corespunzătoare operaţiilor care se execută, fără a se permită deformări, fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri.

5. Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, precum şi folosirea aceluiaşi mâner la mai multe
scule.

6. Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite, precum şi a
uneltelor de mână cu improvizatii.
7. În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăişuri, vârfuri etc. vor fi
protejate cu apărători sau teci adecvate.

8. Sculele şi uneltele de tăiat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi dacă au profilul corect în raport cu
operaţia de executat.

9. Sculele si dispozitivele de taiat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


-să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite;
-foarfecele pentru tăiat vor avea lamele strânse astfel încât să preseze una pe alta, fără joc în axul de fixare;
-dălţile vor avea o lungime de cel puţin 150 mm şi vor fi bine ascuţite.

11. Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate - după caz - în dulapuri, lăzi, rastele sau suporturi speciale şi
orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu părţile active ale acestora.

12. Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze unelte pe treptele scărilor mobile, schele, tablouri electrice etc.

13. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor sau căderea de la
înălţime.

14. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în centurile de siguranţă, adaptate
pentru fiecare unealtă în parte, in asa fel incat lucratorul să le aibă la îndemână, luându-se, totodată, măsuri ca în
timpul lucrului aceste scule să nu incomodeze şi să nu împiedice mişcările libere ale mâinilor, precum şi deplasarea cu
uşurinţă.
15. Nu se admite folosirea unor scule şi unelte improvizate.

16. Nu vor fi utilizate chei care sunt tocite. Uneltele de impact trebuie să fie în stare bună de utilizare. Uneltele
din lemn nu trebuie să fie rupte si nu trebuie să aibă părti lipsă.

17. Angajatii trebuie să efectueze o verificare vizuală a uneltelor înainte de fiecare utilizare pentru a se asigura că
nu există conditii de lucru nesigure. În cazul în care acestea sunt uzate sau rupte, uneltele nu vor fi utilizate si vor fi
înlocuite.

18. Ochelarii sau alte protectii pentru ochi trebuie utilizate de lucrătorii care utilizează sau se află în apropierea
unei unelte care ar putea să îi rănească prin schijele, praful sau alte particule care ar putea sări în timpul lucrului.

19. Uneltele de impact cum ar fi ciocanele, dăltile etc.trebuie să aibă margini bine conturate si nu vor fi utilizate
dacă nu prezintă sigurantă.

20. Uneltele cu mânere din lemn care nu sunt bine fixate sau sunt sparte sau crăpate nu vor fi utilizate până nu
vor fi corectate aceste defecte.

Unelte actionate cu ajutorul combustibililor

21. Toate uneltele actionate cu ajutorul combustibililor trebuie închise în timpul alimentării, reparatiei sau
întretinerii.

22. Fumatul, chibriturile sau flăcările deschise sau alte surse similare de aprindere sunt interzise în apropierea
zonei în care se face alimentarea.

23. Orice unealtă actionată cu ajutorul unui combustibil care prezinta o scurgere în sistemul de combustibil
trebuie scoasă din uz imediat si reparată sau înlocuită înainte de a continua utilizarea.
24. Atunci când aceste unelte trebuie utilizate în spatii închise sau lângă puturi, nise sau galerii, trebuie să se
ventilize aceste spatii pentru a nu permite formarea unei atmosfere periculoase.

Unelte electrice

25. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, înainte de începerea lucrului, de către muncitorii însărcinaţi a le
folosi, împreună cu şeful echipei de montaj. Verificarea va urmări să constate dacă dispozitivele nu prezintă fisuri,
şuruburi sau piuliţe defecte, fire rupte la cabluri, deformaţii sau dezaxări.

26. Toate uneltele electrice trebuie să aibă o bună izolare si să fie testate si împământate. Cele care nu respectă
aceste cerinte vor fi reparate sau înlocuite.

27. Dispozitivele de sigurantă vor avea o functionare perfectă, nu vor fi deteriorate si nu vor fi utilizate alte
tipuri de apărători sau scuturi necorespunzătoare.

28. Echipamentele defecte vor fi scoase din functiune imediat.

29. Firele uneltelor electrice nu vor fi utilizate pentru a ridica sau a coborî aceste unelte.

30. Masinile de taiat, gaurit sau rectificat trebuie să aibă apărători bine fixate.

31. Se vor respecta distantele minime de siguranta dintre lucratori. (minim 1m)

32. Vor fi utilizate numai burghie adecvate materialelor care se prelucreaza.

33. Burghiele vor fi bine fixate pe corpul sculei si asigurate cu dispozitivele de siguranta din dotarea sculelor.Nu
se admite lucrul cu burghie tocite, incorect fixate si neasigurate.

34. Utilizarea unei roti atasate cu viteză maxima admisibila mai mică decât turatia nominala a masinii de
rectificat este strict interzisă.

35. Uneltele nu trebuie niciodată îndreptate spre o altă persoană, indiferent dacă sunt în priză sau nu.

36. Uneltele trebuie conectate numai înainte de utilizare si nu trebuie lăsate nesupravegheate.

37. Uneltele nu trebuie niciodată utilizate lângă materiale explozive sau într-o atmosferă explozibilă.

38. Elementele de fixare nu trebuie utilizate pe materiale dure sau casante, cum ar fi fonta, cărămizile glazurate,
otelul călit, blocurile de sticlă, etc.

39. Elementele de fixare nu trebuie utilizate pe materiale care pot fi usor penetrate, cu exceptia cazurilor în care
sunt protejate la iesire.

40. Roata abrazivă de la masinile de slefuit trebuie să aibă apărători de sigurantă. Masina trebuie să aibă un joc
care să nu depăsească 3mm. Rotile abrazive ttebuie verificate înainte de montare.

41. Lăsati întotdeauna roata în pozitie de lucru. Stergeti roata la terminarea lucrului. Viteza rotii trebuie să fie în
concordantă cu viteza motorului.

42. Masinile de slefuit portabile trebuie să aibă apărători, carcase si/sau flanse de sigurantă, cu exceptia cazului
în care roata se află în totalitate în interior.
Unelte pneumatice

43. Numai persoanele special instruite vor utiliza aceste unelte.

44. Conductele flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului si presiunii de lucru, iar fixarea lor pe
racorduri se va face numai cu coliere metalice.

45. Uneltele cu percutie trebuie să fie prevăzute cu o clemă de sustinere pentru a împiedica desfacerea în timpul
utilizării.

46. Utilizarea aerului comprimat de mai mult de 30 PSI nu va fi permisă în scopuri de curătare. (exceptie:
curătarea formelor de beton si alte procese similare care sunt executate de personal calificat).

47. Furtunele sub presiune cu deconectare rapidă, cuplajele si conectorii trebuie să fie prevăzute cu dispozitive
de sigurantă pentru prevenirea deconectării accidentale.

48. Toate furtunele trebuie echipate cu un dispozitiv de sigurantă la sursă sau la linia de bransare pentru a reduce
automat presiunea în cazul unei defectiuni a furtunului.

49. Furtunele nu vor fi folosite petru ridicarea sau coborârea uneltelor.

PROTECTIA INDIVIDUALA
La acordarea echipamentului individual de protectie si echipamentului de lucru se va tine seama de evaluarile de
riscuri.
Angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare cat si pe cel specific, pus la dispoziţie conform listei
interne de acordare EIP, si să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toata durata îndeplinirii sarcinii de muncă.

Echipamentul individual de protectie minim, obligatoriu de purtat in santier este:


- Casca de protectie;
- Incaltaminte de protectie clasa S3 cu bombeu metalic si placuta antiperforatie pe talpa;
- Vesta reflectorizanta sau echipament de lucru cu elemente reflectorizante si de inalta vizibilitate.
In functie de meseria lucratorilor si activitatea desfasurata de fiecare dintre ei, acestia vor fi dotati si au obligatia
sa poarte si alte EIP specifice, astfel:

- In funtie de evaluarea de riscuri se vor utiliza:


- Pentru lucrul la inaltime: conform configuratiei EIP pentru lucrul la inaltime stabilita de coordonatorul
lucrarilor (centuri complexe tip ham, opritoare de cadere retractabile etc)
- Pentru activitatile de sudura: sort, jambiere, manusi, masca de sudura;
- Pentru activitatile de demolare, slefuire : masca de praf si ochelari de protectie;
- Activitati de vopsire: ochelari/viziera de protectie, manusi rezistente la substantele utilizate, masca de
protectie respiratorie,
- Pentru lucrarile care genereaza particule propulsate (taiere, debitare, polizare, etc.) este obligatorie purtarea
ochelarilor de protectie sau a vizierei de protectie.
Lista echipamentelor individuale de protectie acordate lucratorilor este in Anexa 3.

PROTECTIE COLECTIVA
Echipamentele de protectie colectiva vor fi amplasate intotdeauna de executantul care genereaza riscul de
accidentare ce impune utilizarea acestuia.
Vor fi utilizate urmatoarele tipuri de echipamente de protectie colectiva:
- Panouri de protectie pentru delimitarea zonelor in care se executa sudura electrica, in vederea protejarii
vederii de efectele cauzate de flama arcului electric.
- Panouri de protectie pentru delimitarea zonelor in care se executa operatiuni de debitare sau polizare.
Riscul de cadere de la inaltime trebuie evitat atat prin amplasarea mijloacelor de protectie activa (Ex. balustrade)
Mijloacele de protectie enumerate nu sunt limitative, in functie de activitatile desfasurate fiecare executant va
stabili cum realizeaza protectia colectiva si cu ce mijloace in zona sa de activitate;
Cand executarea unei anumite lucrari necesita indepartarea temporara a unui dispozitiv de protectie colectiva
impotriva caderilor, trebuie sa se ia masuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate sa fie efectuata
fara adoptarea prealabila a acestor masuri. Odata ce lucrarea respectiva este terminata, definitiv sau temporar,
dispozitivele de protectie colectiva trebuie sa fie remontate pentru a se evita caderile.

MODUL DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA : SCARI/ SCHELE/ PLATFORME


Echipamentele de lucru (schele, platforme,etc.) trebuie sa fie standardizate si dotate cu podine cu trapa pentru
acces, mana curenta (la 1,1 m inaltime de la podina), balustrada intermediara si scandura de bord cu inaltimea minima
de 10 cm.
Conform Art. 4.2 din Anexa 2 a HG 1146/2006, scările pot să fie utilizate daca este asigurata stabilitatea lor in
timpul utilizarii. Alunecarea picioarelor scărilor portabile trebuie să fie împiedicată în timpul utilizării prin fixarea
părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, sau alte soluţii cu eficacitate echivalentă. Scările trebuie să fie utilizate
de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o prindere cu mâna şi de un sprijin sigur.
Accesul de pe un nivel pe altul al schelelor (mobile sau fixe) se face numai pe interior, pe scarile special
destinate.
Conform Art. 4.3 din Anexa 2 a HG 1146/2006 schelele trebuie să fie montate/modificate doar de către personal
competent, desemnat prin decizie interna. Pot fi utilizate doar schelele ce au protocolul de verificare afisat pe schela.
Dupa montaj, pe schele vor fi afisate la loc vizibil caracteristicile tehnice ale acesteia-sarcina maxima admisibila
pe nivel, inaltimea maxima, etc.
Se va acorda o atentie deosebita modului de calare a schelelor. Este interzisa utilizarea caramizilor, pietrelor,
blocurilor de BCA/caramida drept suport de calare.
Este strict interzisa deplasarea schelelor ce au oameni sau materiale pe platformele de lucru.
Este interzis a se lucra de pe schele mobile fara ca acestea sa fie calate, sau rotile blocate, functie de tipul
constructive.
Lucrul pe schele este permis numai daca acestea sunt complete (balustrade duble, scara de acces interioara).
Acest lucru se materializeaza prin afisarea etichetei specifice care permite/interzice accesul si lucrul pe schela
respective.
Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere. Daca,
datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi
trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.
Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi sau alte improvizatii. Pentru lucru la înălţime vor fi
admisi numai lucrători apţi din punct de vedere medical cu viză corespunzătoare în fisa de securitate si sănătate în
muncă
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specificul activitatii: manusi de protectie, centura de siguranta,
ochelari de protectie.

MODUL DE UTILIZARE AL ECHIPAMENTELOR ELECTRICE:


Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea echipamentelor electrice si se va controla stekerul si
cablul de alimentare.
Echipamentele electrice pot fi utilizate doar de catre personal instruit in acest sens si vor fi deconectate sau
scoase din priză atunci când nu sunt utilizate. Cablurile electrice vor fi izolate, suspendate sau pozitionate astfel incat
sa nu se afle pe caile de acces.
Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile proprii de
securitatea muncii
Nu se vor taia materiale metalice in apropierea substantelor inflamabile
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Electrocutarea in timpul utilizarii sculelor electrice: Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea cablurilor
electrice; se vor utilize doar scule electrice conforme; sculele electrice se vor conecta doar la tablouri electrice
prevazute cu impamantare
Proiectie obiecte: lucratorii vor utiliza ochelari de protectie; discul uzat sau stricat se va schimba
Zgomotul in timpul folosirii sculelor electrice: accesul persoanelor straine este interzis, lucratorii vor utiliza
antifoane
Inhalarea de pilitura in timpul utilizarii polizorului: lucratorul va utiliza masca impotriva prafului
Vibratii in timpul utilizarii sculelor electrice : scula electrica va fi dotata cu sistem pentru reducerea vibratiilor
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de protectie,
masca de praf, antifoane.

MODUL DE UTILIZARE AL SCULELOR MANUALE


Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea sculei manuale
Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte manuale
care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare.
- Sculele si uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale si orientate cu mânerele spre exterior pentru a
exclude contactul cu părţile active ale acestora.
- Este interzisă folosirea sculelor si uneltelor fără mâner, folosirea aceluiasi mâner la mai multe scule precum si
folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, stirbite sau a uneltelor improvizate.
- În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăisuri, vârfuri, etc. vor fi
protejate cu apărători sau teci adecvate.
- Folosirea obligatorie a mânusilor de protecţie si a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu scule
tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită naturii lor pot
produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor.
- Înainte de manipulare se examinează materialele, piesele, subansamblurile etc. iar pentru evitarea rănirilor, se
va înlătura pericolul de înţepare, taiere.
Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile proprii de
securitatea muncii.
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Vatamari ale lucratorilor in timpul utilizarii sculelor manual: lucratorii vor fi instruiti sa utilizeze sculele manual,
in conformitate cu instructiunile de securitate a muncii
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de protectie,
masca de praf, antifoane.

MODUL DE UTILIZARE AL ADEZIVILOR


Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile proprii de
securitatea muncii.
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Contactul pielii si a ochilor cu substante iritante:
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de protectie,
masca respiratorie. Incaperile vor fi bine ventilate.

MODUL DE UTILIZARE CIMENT/ GLET/ SAPE


Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile proprii de
securitatea muncii
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Inhalarea de praf de ciment/ glet, contactul pielii si a ochilor cu substante iritante
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de protectie,
masca de praf;

MODUL DE UTILIZARE AL VOPSELELOR, DILUANTILOR


Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile proprii de
securitatea muncii. Lucratorii vor fi informati asupra masurilor de prevenire mentionate in fisa tehnica a produsului;
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Contactul pielii si al ochilor cu substante iritante ;
Lucratorii vor fi informati asupra masurilor de prevenire din fisa de securitate a produsului
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de protectie,
masca;

EFECTUAREA OPERAŢIILOR DE SUDURĂ


- La efectuarea lucrărilor de sudare în zone în care se desfăsoară si alte activităţi vor fi luate măsuri care să
excludă posibilitatea de acţiune a factorilor periculosi si nocivi asupra lucrătorilor.
- În timpul efectuării operaţiilor în urma cărora se degajă praf, pulberi, fumuri se va asigura ventilarea si aerisirea
locului de muncă.
- La efectuarea acestor operaţii vor fi repartizaţi numai lucrători care corespund controlului medical specific
pentru lucrul în medii cu substanţe nocive si nu prezintă alergii la unele substanţe.
Lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis inainte de efectuarea oricărei
activităţi ce prezinta pericol de incendiu. Lucrările de tipul celor mentionate in Art 99 din Ordin 163/2007 ( sudare,
taiere, lipire, etc...) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor,
îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor,
aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
Permisul de lucru cu foc se intocmeste in 2 exemplare si este valabil o singura zi.
Operatiile de sudura pt fi efectuate doar dupa dispunerea unui stingator in aproprierea locului de munca.
Este interzisa amplasarea buteliilor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de caldura
(foc deschis) sau de locul unde se sudeaza, iar intre butelia de acetilena si oxigen va fi o distanta de cel putin 5m.
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: viziera, manusi de protectie, sort, etc.;

INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR.


- Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a conducatorului
locului de munca, instruit special în acest sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos.
- Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare si descărcare a mijloacelor de transport trebuie prevăzute cu
căi de acces amenajate corespunzător si spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită o manevrare
nepericuloasă.
- Înainte de începerea operaţiilor de încărcare –descărcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat
contra deplasărilor necomandate;
- Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – descărcare
- Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi de 1,5 m
pt. autoutilitare.
- Se interzice lăsarea masinii fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte persoane. La
părăsirea masini conducătorul auto trebuie să o oprească din funcţiune, si o va bloca prin introducerea în una din
viteze si tragerea frânei, luând cheile de contact si închizând usile cabinei cu cheia.

DEPOZITAREA MATERIALELOR
Materialele se vor depozita astfel incat sa se previna posibilitatea caderii sau prabusirii lor.
Depozitarea materialelor combustibile in cladiri/ baraci va fi la un nivel minim si in limita necesarului zilnic de
consum.
Depozitarea materialelor se face in spatii amenajate si semnalizate corespunzator. Acestea vor fi amplasate
tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de
la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului, aerului, apei etc.).
Depozitarea si utilizarea substantele periculoase se va face conform fiselor de securitate care trebuie sa
insoteasca aceste substante. Tot in aceste fise sunt mentionate si modurile de eliminare a deseurilor provenite de la
aceste substante.
Depozitarea substantelor chimice se va face in spatii separate (mai ales daca au incompatibilitati cu alte
materiale). Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele, diluanti
etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de santier, va fi
admisa de catre site manager si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului general
numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

PERMISELE DE LUCRU
Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a anumitor activitati de constructii metoda cea mai eficienta
este folosirea unor permise de lucru.
Activitatea pe santier se va desfasura pe baza unui sistem de permise pentru: lucrari cu foc deschis.
Permisul va fi avizat de personalul de supervizare, si responsabilul PSI al cladirii.
Permisul prezinta urmatoarele caracteristici:
·        Descrie incadrarea in timp a activitatii
·        Include etapele corecte ale desfasurarii activitatii
·        Prezinta responsabilitatile executantilor
·        Prezinta verificarile de siguranta si masurile de prevenire/eliminare a accidentelor/ incendiilor;

ORGANIZARE SANTIER
Santierul este organizat pe urmatoarele zone: zona de lucru, zona de depozitare, zona de deseuri.
Personalul subcontractorilor trebuie să facă ordine la locul de muncă la sfîrșitul fiecărei zile, înainte de
finalizarea programului de lucru. Deseurile rezultate in urma activitatilor prestate de subantreprenor vor fi transportate
si depozitate de catre lucratorii acestuia in benele aflate in locatia mentionata de antreprenor.

ZONE PERICULOASE
Daca in anumite zone exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone vor fi prevazute cu
dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective. Trebuie luate măsuri
corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi sa pătrundă în zonele periculoase.
În caz de necesitate, trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul în zonele in care exista
riscul caderilor de obiecte.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA


In toate locurile periculoase, atat la locurile de munca, cat si acolo unde exista circulatie pietonala sau auto,
trebuie sa se atraga atentia asupra pericolului de accidentare prin semne speciale si mijloace de avertizare vizibile atat
ziua cat si noaptea.
Pentru situatiile in care activitatea desfasurata de lucratorii unui subantreprenor genereaza riscuri de accidentare
sau/si imbolnavire a celorlalti participanti la procesele de munca din santier, vor trebui luate masuri speciale atat de
protectie individuala cat si de protectie colectiva si anume:
 indiferent de activitatea desfasurata se va delimita si semnaliza zona de activitate prin amplasare de panouri
mobile de semnalizare, imprejmuira cu banda de semnalizare si avertizare, balize luminoase pe timp de
noapte, etc.;
 la activitatile care implica sudura electrica sau genereaza particule incandescente vor fi luate masuri de
protectie vizuala prin instalarea de panouri de protectie sau se vor lua masuri de restrictioanare a accesului in
zona de activitate;
 la activitatile de vopsire in spatii unde generarea de gaze poate deveni un risc se va asigura ventilarea
naturala sau fortata a zonei si restrictionarea accesului;
 golurile tehnologice vor fi ori acoperite, ori imprejmuite; semnalizarea riscurilor prezentate de acestea vor
face obiectul unei semnalizari de securitate corespunzatoare.
Enumerarea de mai sus nu este limitativa, coordonatorul lucrarilor din partea subantreprenorului ce efectueaza
lucrarea avand obligatia sa ia masurile adecvate fiecarei situatii aparute.
REGULI REFERITOARE LA DEPLASARE SI CAILE DE CIRCULATIE
Accesul personalului in santier se face doar pe traseul convenit cu beneficiarul cladirii. In timpul deplasarilor se
va evita intrarea in zona de lucru unde se desfasoara lucrari ce pot prezenta un risc pentru lucrator cum ar fi : sudare,
debitare, demontare ...
Traversarea căilor de circulaţie (drum public, parcari, ...) de către lucrători se va face numai prin locurile unde
sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil lucrătorii s-au
asigurat că nu există vreun pericol.
In situatia in care in santier este permis accesul vehiculelor, viteza maxima de deplasare este de 5km/h.
Parcarea vehiculelor va avea in vedere urmatoarele:
- nu vor fi blocate caile de intrare/iesire.
- nu vor fi blocate pichetele de incendiu si hidrantii.
Cand autovehiculul este oprit se va opri motorul. Conducatorul auto se va asigura ca acesta este blocat si nu se
deplaseaza.
Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice sau interne institutiilor, se vor asigura
permanent faţă de mijloacele auto în circulaţie, ferindu-se permanent din raza de acţiune a mijloacelor de transport.
Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă de mijloacele de transport sau autovehicule in drumul catre/de
la locul de muncă.
Când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de mers.
Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva pericolului de alunecare,
derapare.
Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască si să respecte viteza de circulaţie, indicatoarele de circulaţie si
mijloacele de avertizare din incinta societăţii sau de pe drumurile publice.
Înainte de pornire si la executarea manevrelor, conducătorul auto trebuie să se asigure că nu există pericol de
accidentare a lucrătorilor care circulă sau staţionează pe lângă masină.
Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi.
Se interzice manevrarea mijloacelor de transport în spaţii lipsite de vizibilitate.
Conducatorii vehiculelor nu vor lucra pe nici un utilaj mecanic fara a avea pregatirea si atestarea necesara.
Dirijarea macaralelor sau altor echipamente de ridicare va fi efectuata de persoane desemnate special in cadrul
santierului.
Mijloacele de transport proprii societăţii trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic fiind în bună stare de
funcţionare.
Pentru menţinerea mijloacelor de transport proprii în condiţii de securitate se va respecta planul de revizii si
reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare.

OBLIGATIILE CARE REVIN LUCRATORILOR, VIZEAZA IN SPECIAL URMATOARELE


ASPECTE :
Toţi lucratorii precum si alti participanţi la procesul de munca trebuie sa respecte dispoziţiile primite de la şefii
ierarhici, scrise sau verbale, cu excepţia cazului în care prin dispoziţia dată se pune in pericol securitatea sau sănătatea
unui lucrator sau participant la procesul de muncă.
Orice lucrator sau alt participant la procesul de munca care desfasora activitati in cadrul santierului are in principal
urmatoarele obligatii/ restrictii:
 Sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar este interzisa desfasurarea oricarei activitati si are
obligatia sa nu inceapa sau intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de sanatate pentru
desfasurarea activitatii.
 In timpul programului de lucru trebuie sa poarte obligatoriu echipamentul individual de protectie si pe cel
specific din dotare;
 Se interzice utilizarea echipamentelor de munca improvizate, incomplete, deteriorate;
 Inaintea pornirii oricarui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din care sa rezulte ca poate
fi utilizat in conditii de siguranta.
 Se interzice orice interventie asupra echipamentului de munca, atat timp cat acesta se afla in functiune si /
sau nu este decuplat de la sursele de energie.
 In timpul functionarii echipamentelor de munca se interzice stationarea in mod nejustificat in apropierea
zonelor periculoase.
 Sa utilizeze echipamentul de munca numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost destinat,
precizate în Cartea tehnică/Manualul de utilizare/Instrucţiunile de utilizare.
 Este strict interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii echipamentelor de munca
autopropulsate;
 Sa nu permita persoanelor neautorizate sa efectueze improvizatii sau interventii la echipamentul pe care il
utilizeaza.
 Sa nu efectueze operatiuni pentru care nu este instruit;
 In cazul in care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibratii neobisnuite, sa opreasca imediat echipamentul,
sa-l decupleze de la sursele de energie si sa anunte imediat persoana care ii conduce/coordoneaza activitatea.
 Sa mentina curata zona de lucru si de siguranta din jurul echipamentului de munca; se interzice depozitarea
chiar si temporara de materiale sau substante;
 Sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice expunerea la
pericolul de a cadea de la inaltime.
 Sa nu stationeze in raza de actiune a macaralelor sau a altor dispozitive de ridicat.
 Circulatia in raza de actiune a macaralelor se va face astfel incat sa nu se intre sub sarcina ridicata de macara
 Sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate.
 Consumul de bauturi alcoolice sau prezentarea in santier sub influenta acestora este strict interzisa.
 Nu se vor consuma mâncăruri la locul de munca;
 Sa nu arunce resturi in incinta santierului, indiferent de natura lor (sticle, mancare, hartii, etc.)
 Pentru necesitatile fiziologice sa utilizeze grupurile sanitare indicate de antreprenor;
 Sa se deplaseze numai pe caile de acces si circulatie stabilite in incinta santierului.
 Se interzice fumatul în afara zonelor amenajate din incinta santierului
 Actele de vandalism sau distrugerea deliberată a proprietăţii altor persoane sau a echipamentelor de securitate
si sanatate in munca nu vor fi tolerate.
 Furturile, intimidarea, violenta sau comportamentul agresiv nu vor fi tolerate pe şantier.
 Nu se permite utilizarea aparatelor de radio in şantier si nici a dispozitivelor audio tip „hands-free”.
 Discriminarea legată de rasă, sex, orientare sexuală şi politică, handicap sau religie nu va fi tolerată.

B. MĂSURI PENTRU SITUATII DE URGENTA, REGULI P.S.I, PRIM


AJUTOR, EVACUARE
Toate accidentele, incidentele şi situatiile periculoase trebuie să fie raportate imediat catre SSM COS.
Accidentele se vor cerceta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (Legea 319/2006 si HG
1425/2006) si a conventiei SSM incheiata intre parti.

SITUATIILE DE URGENTA
Planurile de interventie in situatii de urgenta se vor afla permanent la organizarea de santier si la dispozitia
salariatilor care vor trebui instruiti asupra modului de actiune si de interventie pentru fiecare situatie de urgenta.
Managerul de proiect si sefii de santiere sunt obligati sa asigure echipamentul antiincendiu necesar, conform cu
cerintele legale. Subantreprenorul trebuie sa-si familiarizeze muncitori cu folosirea echipamentului, alarmei de
incendiu si procedurilor de evacuare.
Trebuie sa existe in santier un punct de adunare in caz de situatii de urgenta, inclusiv calamitati naturale
semnalizat corespunzator si cunoscut de toti salariatii.
Trebuie instruit personal suficient (luand in considerare muncitorii de pe santier si din zonele de lucru) de catre
fiecare subcontractor pentru folosirea echipamentului de incendiu.
Este necesara amplasarea unui minim de stingatoare pe santier, corespunzatoare ca tip de incarcatura cu
materialul combustibil:
-Un stingator cu pulbere sau cu gaz de 6 kg pentru fiecare birou;
- Doua stingatoare de 6 kg pentru fiecare zona unde se depoziteaza produse inflamabile, cu continut
corespunzator materialului inflamabil.
Stingatoarele vor fi verificate si reincarcate periodic (conform perioadei de valabilitate).
Se va verifica functionarea hidrantilor din zonele de lucru. Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se
vor lua masuri suplimentare de protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor (mod de stocare, temperaturi
maxime admise, vecinatati etc.)
In situatii in care riscul de incendiu este crescut vor fi luate masuri speciale de limitare si interventie.
Este interzis fumatul in orice loc neamenajat si nesemnalizat special.
Amenajarea unui loc de fumat trebuie sa cuprinda: panou semnalizare cu „Loc pentru fumat”, scrumiera umeda
(vas cu apa), instructiuni afisate cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de
incendiu, mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o
zona de securitate. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucratori.

REGULI P.S.I.
 Operatiunile care implica lucrari cu foc deschis (de exemplu: sudare, taiere, ardere) se desfasoara pe baza unui
sistem de permise pentru astfel de lucrari. Responsabilitatea obtinerii permiselor de lucru cu foc revine supervizorului
de lucrare al fiecarui antreprenor/subantreprenor.
Lucratorii care nu poseda un astfel de permis vor fi opriti din desfasurarea activitatii.
Toti recipientii cu gaz (acetilena,etc.) vor fi dotati cu opritoare de flacara.
Prevenirea incendiilor va fi discutata ori de cate ori este nevoie in cadrul sedintei de protectia muncii sau in
cadrul sedintei de coordonare cu antreprenorii/subantreprenorii.
Resturile de materiale sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi pe timpul noptii.
Este interzisa arderea resturilor de orice fel in santier.
Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in containere
rezistente la foc.

MODUL DE EVACUARE AL SANTIERULUI


Evacuarea santierului se va face conform planului de evacuare in caz de urgenta.
Planul va fi revizuit pe masura ce lucrarile de constructie avanseaza functie de cerintele existente la momentul
respectiv.
Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din şantier reprezintă o măsură extremă care trebuie luată în
cazuri excepţionale, cum ar fi : incendii, cutremure, pericol de prăbuşire a unei macarale, pericol de explozie etc.
Întreruperea activităţilor se va face astfel încât să nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.
Evacuarea se va desfăşura sub conducerea şi supravegherea conducătorului formaţiei de lucru.
La nivel de şantier, evacuarea se va desfăşura sub conducerea şi supravegherea şefului de şantier.
Pentru ca evacuarea întregului personal să se poată face corespunzător, este strict interzisa blocarea chiar şi
temporară a căilor de circulaţie şi acces din cadrul şantierului.
Cu titlu excepţional, în caz de pericol iminent şi deosebit pentru lucrători, se admite evacuarea acestora şi pe alte
căi decât cele stabilite, dar cu luarea de către conducătorul formaţiei de lucru a măsurilor de protecţie necesare pe
timpul deplasării.
Evacuarea personalului se va face într-un loc sigur din interiorul sau vecinătatea şantierului, luând în considerare
şi acţiunea curentilor de aer, astfel încât zona de siguranţă să nu fie supusă acţiunii noxelor rezultate din eveniment.
Deoarece situaţiile excepţionale care impun evacuarea personalului se datorează în principal acţiunii focului,
care odată iniţiat poate conduce la incendii, explozii şi este un puternic generator de noxe rezultate din arderea
materialelor de construcţie combustibile, se vor respecta prevederile legale în vigoare privind situaţiile de urgenţă care
derivă din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 / 2007 şi cu deosebire prevederile C 300 –
Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de executării lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente.

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT


In cazul producerii unui accident de munca trebuie luate urmatoarele masuri:
o se anunta persoana instruita pentru acordare primului ajutor;
o se acorda primul ajutor;
o daca este posibil, se acorda ajutor medical de catre personalul specializat;
o se raporteaza accidentul sefului direct care va anunta managerului de proiect;
o daca este cazul se anunta ambulanta, pompierii, spitalul,;
o se securizeaza zona unde s-a produs accidentul si se iau masuri pentru conservarea probelor;
o se furnizeaza date despre producerea accidentului;
o se cerceteaza cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul;
o se informeaza personalul din santier referitor la cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul
precum si masurile aplicate pentru evitarea accidentelor similare;
Inregistrarea si incadrarea accidentului se face in functie de concluziile comisiei de cercetare.

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR


Fiecare subantreprenor va dispune in organizarea de santier de minim o trusa de prim ajutor. Trusa medicala de
prim ajutor va fi verificata asupra valabilitatii componentelor. Continutul minim obligatoriu al trusei de prim ajutor
este prevazut in Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei Nr. 427 din 14.06.2002.
Trusa trebuie completata ori de cate ori sunt folosite anumite componente.
Componentele cu termen de valabilitate limitat trebuie inlocuite inainte de scadenta.
Pentru ca timpul de reactie pana la acordarea primului ajutor sa fie cat mai scurt se recomanda ca fiecare
subcontractant sa dispuna de o persoana instruita in acest sens. Numele persoanelor instruite sa acorde primul ajutor
vor fi comunicate Antreprenorului general, subcontractorilor precum si tuturor lucratorilor participanti la lucrare
inainte de inceperea lucrarilor si vor fi afisate in organizarea de santier.
Nici o persoana ranita nu va fi transportata cu masini particulare, doar serviciul abilitat poate face acest lucru.
Urgentele vor fi anuntate astfel si in aceasta ordine:
- Punctul de prim ajutor al santierului in caz ca acesta exista.
- Sefului de santier
- In cazul in care Punctul de prim ajutor al santierului nu exista va fi anuntat Serviciul national unic pentru
apeluri de urgenta: 112

- Planul a fost intocmit in 4 exemplare, distribuit dupa cum urmeaza :


- 1 ex. la managerul de proiect;
- 1 ex. la medicul de medicina muncii;
- 1 ex. la reprezentantii lucratorilor;
- 1 ex. pentru societate.
- Orice modificare se va supune procedurii de avizare si se va distribui partilor prin grija conducerii
societatii.

vizat DA NU SEMNATURA
Responsabil securitate si sanatate in
munca

Medic de medicina muncii

Reprezentanti lucratori