Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului Centrului Național Anticorupție,

FLOCEA Ruslan

CERERE

Subsemnatul PȘENIȚA Daniel, studentă a Universității de Stat din


Moldova, specialitatea DREPT, anul IV, solicit acordul Dvs în vederea admiterii la
stagiul practicii de licență în cadrul Centrului Național Anticorupție, în perioada
13.01.2020 – 30.04.2020. Mulțumesc anticipat!

13.01.2020 Pșenița Daniel______________