Sunteți pe pagina 1din 9

8.3.

TRAFO 110/ 10,5 kV

8.3.1. Descrierea constructiv – funcţională


Transformatorul ridicător de tensiune 110/10,5 kV face racordul între staţiile de
10,5 şi 110 kV, având rolul de a transforma puterea de 10,5 kV în 110 kV.
Transformatorul este de tip trifazat şi ulei, cu circulaţie forţata a uleiului şi suflaj
de aer a suprafeţelor de răcire.
Nulul transformatorului este accesibil şi modul de tratare al lui este figurat în
anexa 8.3. pentru fiecare centrală.

8.3.2. Caracteristici tehnice


Caracteristicile tehnice ale transformatoarelor care echipează CHE din sectorul Olt
Mijlociu sunt prezentate în anexa 13.

8.3.3. Circuite de comandă, măsură şi control


Sistemul de răcire este format din trei baterii de răcire care asigură funcţionarea la
parametrii nominali ai transformatorului.
Fiecare baterie de răcire are câte o pompa pentru circulaţia forţata a uleiului şi câte
trei ventilatoare cu suflaj orizontal.
Funcţionarea bateriilor de răcire (regim manual sau automat) este comandată şi
supravegheată de un automat programabil tip Mini OCS, montat în cofretul
transformatorului.
Automatul are un DISPLAY cu două ecrane principale care se rotesc la 8 secunde.
Pe un ecran sunt afişate valorile temperaturilor pe cele două termorezistenţe şi
nivelul de ulei din conservator . Valorile acestor parametri sunt afişate în timp real .
Pe celălalt ecran sunt afişate: pompa P1, ventilatoarele bateriei nr.1 (V1), pompa
P2, ventilatoarele bateriei nr.2 (V2), pompa P3, ventilatoarele bateriei nr.3 (V3). În
dreptul fiecărei pompe apare un pătrat gol – când pompa nu funcţionează – şi, respectiv,
plin – când pompa funcţionează. Ventilatoarele, dacă sunt în aşteptare (nu au condiţii de
pornire), sunt marcate cu o steluţă, iar în timpul funcţionării – cu o linie care se roteşte în
sensul acelor de ceasornic.
Dacă un ventilator sau o pompă sunt defecte, în dreptul acestora va apărea pe
ecran semnul mirării (!) şi litera D (defect) .
La ecranele principale, în colţul din stânga sus, apar mesajele AUT sau MAN, care
indică regimul de funcţionare al bateriilor: AUT – regim automat; MAN – regim manual.
Mesajul RBX înseamnă că bateria X este în perioada de funcţionare; la 7 zile se
schimbă bateria în funcţiune.

Ecran principal:

RBX/ AUT/ MAN T1 = T2 =

(ALERTA) NIVEL ULEI =


Ecran principal

RBX/ AUT/ MAN P1  P2  P3 

( ALERTA ) V1 / V2 / V3 /

Dacă în partea stângă jos apare cuvântul ALERTĂ, rezultă că a avut loc un defect,
cum ar fi :
- defect ventilator sau electropompă
- defect la termorezistenţe
- defect indicator de nivel
- defect traductor de curent
- defect la indicatorii de circulaţie ulei
- temperatură crescută 700C
- nivel sub minim sau peste maxim în conservator
- pierdere tensiune de alimentare 380Vca
- pierdere tensiune de comandă 24Vcc
- pierdere tensiune de alimentare OCS 24Vcc

Pentru vizualizarea acestor alerte se procedează astfel :


Se apasă tasta  ( în jos) şi apare tabela de alerte. Alertele se înregistrează şi dispar
după ce cauzele au fost înlăturate. La apariţia unei alerte, lampa galbenă se aprinde
intermitent şi se stinge după ce se apasă tasta ENTER pentru confirmare. Alerta rămâne
înregistrată în tabela de alerte şi se şterge după ce cauza a fost înlăturată. Dacă sunt mai
multe alerte, se parcurge tabela cu tastele ( în sus) sau  (în jos).
Dacă nu sunt alerte, va apărea pe ecran mesajul ”NU EXISTĂ ALERTE ”. Ieşirea
din tabela de alerte se face cu tasta ESC.
Pe lângă această tabelă, mai există şi o tabelă de evenimente unde sunt stocate
toate evenimentele apărute în funcţionarea cofretului. Pentru intrarea în această tabelă se
apasă tasta  (în sus) şi apare un şir de evenimente care s-au produs în funcţionare.
Înregistrarea acestor evenimente se face astfel: nr.1 este cel mai recent, iar nr.99 este cel
mai vechi. Se pot înregistra 100 de evenimente. Pentru parcurgerea evenimentelor din
tabelă, se utilizează tastele ( în sus) sau  (în jos). Ieşirea din această tabelă se face cu
tasta ESC.

Pentru oprirea sau pornirea voită a unui ventilator sau electropompă, se


utilizează tabela de forţări astfel:
 dacă funcţionarea este pe MANUAL: se apasă tasta  (spre stânga) şi apare tabela cu
forţări, unde se poate forţa pentru oprire/ pornire oricare ventilator sau electropompă.
Tabela cu forţări este de forma:

Pompa 1 - pornită
Pompa 1 - oprită
Ventilator 1-pornit
Ventilator 1 - oprit
Ventilator 2-pornit
Ventilator 2 - oprit
---------------------
---------------------
- etc.-

Pentru efectuarea comenzii, se apasă tasta ENTER timp de 1 sec.; apare pe ecran
în dreptul echipamentului respectiv (pompă sau ventilator) o intermitenţă luminoasă,
după care se schimbă starea din pornit în oprit sau invers. Pentru confirmare, se apasă
tasta ENTER şi echipamentul va porni sau se va opri, în funcţie de comanda aleasă.
Pentru a alege ventilatorul sau pompa care se doreşte a se opriri/ porni forţat, se
parcurge tabela cu tastele  (în sus ) sau  (în jos). Ieşirea din această tabelă se realizează
cu tasta ESC .

 dacă funcţionarea este pe AUTOMAT: se apasă tot tasta  (spre stânga) şi apare
tabela cu forţări, unde se poate forţa pentru oprire/ pornire oricare baterie, chiar dacă
condiţiile nu impun acest lucru. Tabela cu forţări este de forma :

Bateria 1 AUTOMAT

Bateria 2 AUTOMAT

Bateria 3 AUTOMAT

Pentru efectuarea comenzii de pornire/ oprire se apasă tasta ENTER continuu,


timp de 1 sec., şi apare pe ecran în dreptul bateriei respective starea în care se află
(clipind cu intermitenţă). Pentru a alege pornirea/ oprirea forţată a bateriei se parcurge
tabela cu tastele  (în sus) sau  ( în jos). Ieşirea din această tabelă se realizează cu tasta
ESC .
Schimbarea stării din AUTOMAT în pornită/ oprită forţat se face tot cu tasta
ENTER, pentru fiecare regim. După alegere regim, se apasă tasta ENTER continuu timp
de 1 sec şi apare pe ecran mesajul ”S-a memorat” . Bateria respectivă va porni sau se va
opri în funcţie de comanda aleasă .
 Pentru intrarea în MENIUL PRINCIPAL se apasă tasta  (spre dreapta) şi apare
tabela de forma :

1. Automat / Manual
2. Ore funcţionare
3. Setare parametri
4. Parola
5. Data/ Ora
6. Intrări /Ieşiri

Pentru parcurgerea acestor funcţii se utilizează tastele  (în sus) sau  ( în jos) şi
se poziţionează cursorul în dreptul funcţiei pe care dorim să o vizualizăm .
Pentru poziţia 1 se poziţionează cursorul în dreptul ei şi se apasă tasta ENTER,
după care apare următoarea fereastră :

AUTOMAT MANUAL ?

DA – F1 NU- ESC

Dacă regimul de funcţionare este pe AUTOMAT şi se doreşte să se schimbe pe


MANUAL (sau invers), se apasă tasta F1, iar dacă nu se doreşte schimbarea regimului, se
apasă tasta ESC şi se revine la ecranele principale.

Pentru poziţia 2 se poziţionează cursorul în dreptul ei şi se apasă tasta ENTER


după care apare următoarea fereastră :
1. Ore de funcţionare pompa P1 ---- x ore
2. Ore funcţionare ventilatorul V1.1. ---- x ore
3. Ore funcţionare ventilatorul V1.2. ---- x ore
4. Ore funcţionare ventilatorul V1.3. ---- x ore
5. Ore de funcţionare pompa P2 ---- x ore
6. Ore funcţionare ventilatorul V2.1. ---- x ore
7. Ore funcţionare ventilatorul V2.2. ---- x ore
8. Ore funcţionare ventilatorul V2.3. ---- x ore
9. Ore de funcţionare pompa P3 ---- x ore
10.Ore funcţionare ventilatorul V3.1 ---- x ore
11.Ore funcţionare ventilatorul V3.2 ---- x ore
12.Ore funcţionare ventilatorul V3.3 ---- x ore

Pentru resetarea orelor de funcţionare se poziţionează cursorul în dreptul fiecărei


poziţii cu tastele  (în sus) sau  ( în jos) şi se apasă tasta ENTER timp de 1 sec.
Pentru ieşirea din acest ecran se apasă tasta ESC.

Pentru poziţia 3 se poziţionează cursorul în dreptul ei şi se apasă tasta ENTER


după care apare ecranul în care se cere parola de acces. Pentru introducere parolă se apasă
tasta ENTER după ce a apărut ecranul cu parola şi se introduce parola de la tastatura
DISPLAY-ului şi pentru confirmare se apasă iar tasta ENTER. După introducerea parolei
apare un ecran de forma:
1 . Praguri temperaturi

2. Praguri curenţi

3. Rotire baterii de răcire

4. Vara / iarna

5.Conservator

Dacă se alege PRAGURI TEMPERATURI se apasă tasta ENTER şi apare


fereastra următoare:

1. Oprire 400C

2. Prag 1 450C

3. Prag 2 500C

4. Temperatură mărită 700C


5. Declanşare 800C

6. Diferenţă T1-T2 - 100C

Pentru schimbare praguri se poziţionează cursorul pe poziţia care se va înlocui şi se apasă


tasta ENTER, după care de la tastatură se introduc valorile care se doresc şi se apasă din
nou tasta ENTER pentru memorare. Din acest ecran se iese cu tasta ESC.

Dacă se alege PRAGURI CURENŢI se apasă tasta ENTER şi apare fereastra


următoare:
Curent momentan I (A)

1. Curent Prag 1 1,5 A

2. Curent Prag 2 3A

3. Forţare curent 60 min

Pentru schimbare praguri se poziţionează cursorul pe poziţia care se va înlocui şi se apasă


tasta ENTER după care de la tastatură se introduc valorile care se doresc şi se apasă din
nou tasta ENTER pentru memorare. Din acest ecran se iese cu tasta ESC .
Dacă se alege ROTIRE baterii se apasă tasta ENTER şi apare fereastra următoare :
Rotire automată

7 zile

Pentru schimbare rotire se apasă ENTER timp de 1 sec. după care se schimbă
ecranul şi apare:

Prioritate B1, B2, B3


Prioritate B3, B1, B2
Prioritate B2, B3, B1
Se poziţionează cursorul cu tastele  (în sus) sau  ( în jos) pe una din poziţii şi se
apasă tasta ENTER pentru confirmare. Rotirea se poate seta în intervalul 1 ---10 zile .
Din acest ecran se iese tot cu ESC.

Dacă se alege CONSERVATOR se apasă tasta ENTER şi apare fereastra


următoare :
Nivel absolut --------

1. Nivel maxim 95%

2. Nivel minim 5%

Pentru schimbare valorii se apasă ENTER şi se introduce noua valoare de la


tastatură după care se apasă tot tasta ENTER . Din acest ecran se iese tot cu ESC.
Pentru restul poziţiilor se procedează similar.
Pentru ieşirea din ”SETARE PARAMETRI” şi revenirea la ecranele principale se
apasă tot ESC.
Pentru poziţia 4 se poziţionează cursorul în dreptul ei şi se apasă tasta ENTER
după care apare ecranul în care se poate schimba parola de acces. Pentru introducerea
parolei noi se cere parola veche şi după introducere se apasă tasta ENTER după care se
introduce parola de la tastatura DISPLAY-ului iar pentru confirmare se mai introduce o
dată parola nouă şi pentru memorare se apasă iar tasta ENTER. Din acest ecran se iese tot
cu tasta ESC.

Pentru poziţia 5 se poziţionează cursorul în dreptul ei şi se apasă tasta ENTER


după care pentru modificarea datei şi orei se tastează de la tastatură iar pentru memorare
se apasă tasta ENTER . Ieşirea din acest ecran se face tot cu ESC.