Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Naționale

Subiecte pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii„

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII„


Etapa județeană 28 februarie 2018
PROBA PRACTICĂ
Profil: Tehnic
Domeniul/Calificarea: Mecanică
Clasa: a XII a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 5 puncte din oficiu
 Timpul efectiv de lucru este de 1 ora

Subiectul I AUTOCAD 55 puncte


a. Creați un director Olimpiada_2018_XII_numar statie, pe partiția D.
b. Formatul utilizat pentru întocmirea desenului va fi A3 orizontal
c. Creați straturile necesare (contur, axe, cote, hașura, traseu secționare etc.)
d. Grosimea de 0,30 mm pentru liniile groase și 0.15 mm pentru liniile subțiri
e. Salvați desenul cu numele Proba_CAD_Număr stație în directorul creat.

Să se execute desenul roții dințate cilindrice cu dinți drepți reprezentată mai jos, cu
următoarele caracteristici geometrice:

 Modulul roții m= 3 mm;


 Numărul de dinți z= 21 dinți;
 Diametrul exterior De= m*(z+2) = 3*(21+2) =69 mm;
 Diametrul de divizare Dd= m*z= 3* 21= 63 mm;
 Diametrul interior Di= m*(z-2.5) = 3*(21-2.5) = 55.5 mm;
 Diametrul de bază Db= m*(z-2) = 3*(21-2)= 57 mm;
 Grosimea dintelui pe cercul de divizare Sd= π*m/2= 3.14x3/2= 4.71 mm;
Ministerul Educației Naționale
Subiecte pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii„

A-A
Ministerul Educației Naționale
Subiecte pentru – Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară ”Tehnologii„

BAREM

Subiectul I AUTOCAD 60 puncte


Se acordă din oficiu 5 puncte

Nr. Elementul punctat Nr. puncte alocate Nr. puncte realizate


crt
1 Creare director 0.5 p
Olimpiada_2018_XII_numar
statie
2 Salvare desen 0.5p
Proba_CAD_Număr stație în
directorul creat
3 Vederea de sus 30 p
3.a Desenare dinte (evolventa) 12 p
3.b Trasare cercuri 4x2p=8p
3.c Canal pană 2p
3.d Cote 2x2=4p
3.e Ruptură 2p
3.f Traseu sectionare 2p
4 Secțiunea A-A 23 p
4.a Desenare contur exterior 6 linii x 0.25=1.5p
4.b Cote cu text 7x2p=14p
4.c Cote fară text 2p
4.d Hașurare 2p
4.e Desenare contur interior 10 linii x 0.25=2.5p
4.f Canal pană 0.5p
4.g Diametru de divizare 0.5p
5 Acuratete 1p
Total 55p